Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

Wie ben ik, wat doe ik?

Sinds 8 mei 2014 ben ik wethouder wonen, ruimtelijke ordening, vastgoed, sport en dierenwelzijn in de gemeente Utrecht, de stad waar ik nu bijna dertig jaar woon. Daarvoor was ik bijna 7,5 jaar woordvoerder wonen en energie van de SP in de Tweede Kamer.

8 mei was voor mij persoonlijk, maar ook voor de SP, een bijzonder moment: we dragen nu ook verantwoordelijkheid voor het bestuur in een van de grote steden. Natuurlijk hopen we dat we iets kunnen toevoegen aan de inkleuring van het openbaar bestuur. Als politicus en bestuurder moet je erg uitkijken om niet te verzuipen in dossiers en het vergadercircuit. De SP heeft gelukkig een lange traditie in buitenparlementair werk. Het activisme zit in onze genen.

Melkweg
uitslagavond, 22 november 2006.

Ik ben geboren (1954) en getogen in Roermond, in de nadagen van het Rijke Roomse Leven. De KVP heeft daar in het begin van de jaren zestig ooit nog ruim 90% van de stemmen opgehaald bij de verkiezingen. Misschien was dat later wel een van mijn drijfveren om de politiek in te gaan: een eind maken aan dat soort Stalinistische toestanden…
Voorlopig was ik gewoon nog leerling op de Sint Alfonsusschool, bij de Broeders van Liefde, met een hoge muur tussen de jongens- en meisjesafdeling (die inmiddels gesloopt is). De lange zomers werden nog niet doorgebracht in verre oorden, maar in het openluchtzwembad aan de Andersonweg (gesloopt..), onderbroken door de kindervakantieweek die georganiseerd werd door de Put (een vereniging van de parochie). En natuurlijk kwamen er met regelmaat processies voorbij, want mijn wijk Kapel in’t Zand was een bedevaartsoort. Kortom: toen was geluk nog heel gewoon en de wereld nog klein.

Na mijn middelbare schooltijd op het Bisschoppelijk College (nu: Lyceum Schöndeln)verhuisde ik in 1972 naar Eindhoven voor een studie bouwkunde aan wat toen nog de TH heette en inmiddels de TUE, waar ik lid werd van de kleine studentenvereniging Thomas Morus (helaas: opgeheven), waar stevig drankgebruik gepaard ging met stevig maatschappelijk debat en vaak ook vrijwilligerswerk in de stad. In mijn geval bij het buurthuis De Boerderij in Strijp, waar de Philipsjeugd inmiddels ook de oproer kraaide en de macht over de barcommissie overgenomen had. Mooi.
Na enige tijd liep ik tegen enkele studenten aan die bezig waren met het oprichten van een Bouwkundig Adviesbureau voor Buurtbewoners, dat bewoners wilde gaan ondersteunen met technische adviezen op het gebied van betaalbaarheid, woningverbetering, isolatie en het wegwerken van achterstallig onderhoud. Die studenten bleken SP-ers en zo kwam ik in 1974 bij de partij terecht.

Al tijdens mijn studie ging ik erbij werken, eerst alleen voor de centen en vanaf 1977 ook op mijn vakgebied, als kostendeskundige bij werkgroep 2000 in Amersfoort. Tussen 1977 en 1996 heb ik gewerkt in de volkshuisvesting en de bouw. In 1984 ben ik voor mijn werk bij een grote aannemer verhuisd naar Utrecht, waar ik sindsdien woon in de wijk Lunetten.
Ik was al ruim twintig jaar lid van de SP toen ik in 1996 in dienst kwam van onze Tweede Kamerfractie. Daarnaast ben ik acht jaar SP-fractievoorzitter geweest in de Provinciale Staten van Utrecht en zes jaar voorzitter van onze Utrechtse gemeenteraadsfractie. Ook ben ik in de loop van de jaren een aantal perioden lid geweest van het landelijk SP-bestuur, waaronder twee jaar als algemeen secretaris.

In mijn eerste periode als kamerlid (november 2006-juni 2010) was ik SP-woordvoerder op de terreinen wonen, energie/klimaat en water. In de periode juni 2010- september 2012 was ik woordvoerder energie, water, ruimtelijke ordening, milieu en een deel van de wonen-portefeuille (koopsector, bouwregelgeving en woningmarkt/bouwmarkt). Na de verkiezingen van 12 september 2012 was ik woordvoerder wonen en energie, en daarnaast voorzitter van de vaste commissie Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer, tot mijn afscheid als kamerlid op 13 mei 2014.

Op deze weblog doe ik sinds december 2006 verslag van mijn publieke activiteiten, en soms ook een vleugje privé. Alle artikelen (inmiddels meer dan 2.000) staan open voor reacties, die ook altijd geplaatst worden mits je je houdt aan de spelregels!

Persoonlijke gegevens

Naam: Paulus Fredericus Cornelius Jansen
Roepnaam: Paulus
Geboren: 2 maart 1954 te Roermond
Woonplaats: Utrecht
Burgelijke staat: Gehuwd, drie kinderen

Opleiding:

Gymnasium B, Bisschoppelijk College Roermond, 1972
Bouwkunde, TU Eindhoven, 1980

Loopbaan:

mei 2014-heden wethouder wonen, RO, vastgoed, sport, dierenwelzijn gem.Utrecht
2012-2014 woordvoerder energie, wonen; voorzitter vaste commissie Infrastructuur en Milieu
2012 lid klankbordgroep onderzoek kosten en effectiviteit klimaatbeleid Tweede Kamer
2011 lid tijdelijke onderzoekscommissie spoor Tweede Kamer
2010-2012 woordvoerder energie/klimaat, water, ruimtelijke ordening, milieu, wonen (bouw-woningmarkt, bouwregelgeving, koopsector)
2010 (mrt-jun) woordvoerder openbaar vervoer, verkeersveiligheid, scheepvaart, milieueffecten verkeer
2008 interim-woordvoerder integratiebeleid
2006-2010 lid Tweede Kamer SP, woordvoerder volkshuisvesting, energie/klimaat, water
2005-2006 fractiemedewerker SP Tweede Kamerfractie (VROM, V&W, EZ, LNV)
2003-2005 Algemeen secretaris SP
1996-2003 fractiemedewerker SP Tweede Kamerfractie (VROM, V&W, EZ, LNV)
1989-1996 hoofd bouwautomatisering, senior consultant DHV Bouw BV
1988-1989 hoofd bedrijfsbureau Nevanco Woningbouw Maarssen BV
1984-1988 hoofd proces- en productontwikkeling Nevanco Groep BV
1982-1984 extern deskundige gemeente Rotterdam
1978-1982 kostendeskundige/projectmedewerker Werkgroep 2000 Amersfoort

Overige politieke activiteiten:

2001-2006 voorzitter SP-fractie gemeenteraad Utrecht
1995-2003 voorzitter SP-fractie Provinciale Staten Utrecht
1993-1995 medewerker SP-fractie gemeenteraad Utrecht
1984-heden diverse bestuursfuncties SP afdeling Utrecht
1974-1984 bestuurslid, afdelingsvoorzitter SP afdeling Eindhoven

nevenactiviteiten
Sinds februari 2012 ben ik (onbezoldigd) bestuurslid van de stichting Machiavelli

buitenlandse werkbezoeken
klimaatconferentie Bali (december 2007), zie verslag
klimaatconferentie Kopenhagen (december 2009), zie verslag
bezoek commissie wonen-wijken-integratie Londen/Birmingham, thema woningmarkt (februari 2008), zie verslag
bezoek commissie binnenlandse zaken Berlijn, thema woningmarkt (juli 2011), zie verslag
bezoek commissie economische zaken Oslo/Bergen, thema energie (oktober 2013)

www.sp.nl