Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

Voor wie doe ik dit?

Ik hield deze weblog in de periode 2006-2014 bij om belangstellenden zo goed mogelijk te informeren over mijn activiteiten en standpunten als lid van de Tweede Kamer. Vanaf mei 2014 ben ik namens de SP wethouder in Utrecht. Sindsdien houd ik deze blog niet meer actief bij.
Over mijn werk als wethouder bericht ik veelvuldig via mijn twitter account @PaulusJansenSP. Uitgebreidere artikelen kan je vinden op https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/college-van-b-en-w/burgemeester-en-wethouders/paulus-jansen/in-de-media/

www.sp.nl