Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

woensdag 4 december 2013, 13.40 uur – paulus
Categorie: wetgeving, wonen

Hoorzitting Eerste Kamer over verhuurderheffing

Gisteren twitterde ik al over de hoorzitting die de Eerste Kamer op 26 november belegde over de Wet Maatregelen Woningmarkt 2014. Dat is de wet die onder meer de verhuurderheffing regelt. Alle deelnemers aan de hoorzitting waren zeer kritisch over de verhuurderheffing. Voor Van Blokland (IVBN), Calon (Aedes), Paping (Woonbond) en De Vrije (woningcorporatie Patrimonium) is dat logisch vanuit hun positie. Maar de dodelijke kritiek van Braal (directeur CFV) en Conijn (Ortec) zijn voor de minister veel schadelijker, omdat deze deskundigen een onafhankelijke positie hebben, zonder belang bij een uitkomst.

Lees hier het verslag van de hoorzitting: VH 20131126 VER Deskundigenbijeenkomst 1eKamer

dinsdag 26 november 2013, 18.06 uur – paulus
Categorie: wonen

uitbreiding doelgroep woningcorporaties: toch gelukt!

Het kostte de nodige moeite en partijpolitieke hobbels, maar vanmiddag nam de Tweede Kamer een motie aan die regelt dat de doelgroep voor de woningcorporaties wordt uitgebreid tot huishoudens met een gezamelijk inkomen van €38.000 , en op langere termijn wellicht zelfs €43.000. Tegelijkertijd bouwt de motie ook waarborgen in dat de kernvoorraad van de corporaties voldoende groot moet zijn om die extra woningzoekenden een reële kans te geven op een huurhuis én dat de huishoudens met de laagste inkomens niet de dupe worden van de extra doelgroep.


grotere doelgroep + kleinere kernvoorraad = langere wachtlijsten. Dat moet je niet willen.

(meer…)

vrijdag 22 november 2013, 13.02 uur – paulus
Categorie: in de media, wonen

In geouwehoer kan je niet wonen, Jacques

(opinie voor ThePost.online, 21nov2013)

Jacques Monasch, van de PvdA, wil de inkomensgrens voor sociale huurwoningen verhogen. Dat is een goed plan. Veel mensen met een modaal inkomen vallen nu tussen de wal en het schip. Kopen is onhaalbaar, huren in de vrije sector onbetaalbaar. Het verhogen van de inkomensgrens (van 34.000 euro naar 43.000 euro) helpt om meer mensen recht te geven op een betaalbare huurwoning. Maar dan moeten die woningen er natuurlijk wel zijn.


Jacques Monasch, woordvoerder wonen PvdA in de Tweede Kamer

(meer…)

vrijdag 22 november 2013, 11.34 uur – paulus
Categorie: Algemeen, wetgeving, wonen

Begroting Wonen-Rijksdienst (vervolg)

“Wij hebben het de afgelopen twee dagen gehad over het vergroten van de doelgroep. Dat wordt door de PvdA-fractie bepleit en ook de SP-fractie is er een groot voorstander van. Alleen hebben wij steeds gezegd dat het aanbod van woningen daarop afgestemd moet zijn. De minister zegt over de kernvoorraad dat hij 1,6 miljoen woningen zat vindt: de corporaties hebben er nu 2,3 miljoen, dus ze kunnen er 700.000 verkopen of liberaliseren. Als je de doelgroep vergroot, zul je ook de kernvoorraad groter moeten maken en dus minder woningen moeten verkopen of liberaliseren. Zo simpel is het.”

(meer…)

zaterdag 19 oktober 2013, 9.19 uur – paulus
Categorie: op pad, wonen

Jordaanoproer

Bijna 80 jaar na dato werd gisteren in de Amsterdamse Bloemstraat het Jordaanoproer nog eens dunnetjes overgedaan. Samen met onze Amsterdamse fractievoorzitter in de gemeenteraad Laurens Ivens sprak ik met een aantal huurderscommissies van woningcorporatie Ymere uit de binnenstad die de buik vol hebben van het uitroken van huurders met een modaal inkomen, waarna dit sociaal bezit verkocht wordt tegen de hoofdprijs.


wonen straks onder de rook van de Oude Wester alleen nog maar yuppen?

(meer…)

donderdag 10 oktober 2013, 13.42 uur – paulus
Categorie: Algemeen

Blok: toezicht corporaties binnen mijn ministerie niet in strijd met advies WRR

Volgens minister van wonen Stef Blok is het onderbrengen van het -nu nog onafhankelijke- toezicht op de woningcorporaties binnen zijn ministerie helemaal niet in strijd met het WRR-advies toezicht op publieke belangen. Ik ben benieuwd of de auteurs van het WRR-rapport dat met hem eens zijn.


dit voorjaar nam Jan van der Moolen afscheid als directeur van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting; minister Blok wil het CFV als onafhankelijke waakhond opdoeken en het toezicht onderbrengen bij zijn eigen ministerie.

(meer…)

dinsdag 8 oktober 2013, 0.16 uur – paulus
Categorie: Algemeen

Aedes Congres

Marc Calon

Ruim vier maanden geleden vroeg het CDA een debat aan over het bericht dat minister Blok van plan was om de corporaties te verplichten de helft van hun bezit af te stoten naar een dochteronderneming, waarbij minstens 50% van het eigendom in handen moest komen van een particulier belegger. Op 3 oktober, toevallig de dag dat een congres van Aedes zich uitsprak over de deal van hun voorzitter Marc Calon met Stef Blok, werd het debat ingepland. En de PvdA en D66 verbaasden zich erover dat Raymond Knops en ondergetekende graag ook de gebeurtenissen van de afgelopen vier maanden bij het debat wilden betrekken.

(meer…)

maandag 2 september 2013, 15.15 uur – paulus
Categorie: Kamervragen, wonen

Weekers speelt verstoppertje over vennootschapsbelasting waarborgfondsen

Zo juist kwamen de antwoorden van staatssecretaris Frans Weekers binnen op mijn vragen over de heffing van vennootschapsbelasting over de activiteiten van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Ik vind die heffing bezopen.

(meer…)

donderdag 18 juli 2013, 13.58 uur – paulus
Categorie: Kamervragen, wonen

venootschapsbelasting waarborgfondsen: opnieuw aanslag op corporaties en bouwsector

Het Financieele Dagblad meldde vanmorgen dat de belastinginspecteur waarborgfondsen voor een aantal semi-publieke sectoren (volkshuisvesting, onderwijs, zorg) sinds kort als vennootschapsplichtig aanmerkt. Waarschijnlijk zijn alle aanslagen nog onder de rechter, maar als dit doorgaat is het een volgende nagel aan de doodskist van de woningcorporaties, die in hoge mate afhankelijk zijn van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw voor de goedkope financiering van hun leningen. Gevolgen: nog minder investeringen in nieuwbouw, renovatie, isolatie; nog meer werkloze bouwvakkers. Met dank aan het kabinet Rutte.


“ja beste huurders, helaas moet ik jullie opnieuw zooooo’n poot uitdraaien!”

(meer…)

maandag 8 juli 2013, 22.30 uur – paulus
Categorie: op pad, ruimtelijke ordening, wonen

werkbezoek Welbions

Samen met mijn medewerker Wouter Groot Koerkamp en de SP-gemeenteraadsfractie Hengelo bezocht ik op 1 juli de Hengelose corporatie Welbions. We bekeken een aantal herstructureringsprojecten: Berflo Es, Veldwijk Zuid, Klein Driene en Hengelose Es. En natuurlijk bespraken we de gevolgen van het kabinetsbeleid, in het bijzonder de verhuurderheffing, voor deze corporatie.


bij het herstructureringsproject Berflo Es keerde een opvallend hoog aantal van de oorspronkelijke bewoners terug na nieuwbouw, met name door de lage huren, vanaf €450.

(meer…)

« Vorige paginaVolgende pagina »
www.sp.nl