Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

vrijdag 6 januari 2012, 21.35 uur – paulus
Categorie: Algemeen, Utrecht, energie & klimaat

Minister financiën vangt per 3MW windturbine netto zes ton per jaar

Volgens premier Mark Rutte draaien windmolens op subsidie. Volgens Ruben Berendts van Blue Bear Energy zijn ze een melkkoe van de minister van financiën. Ik sprak vanmiddag met Berendts over een project langs het Amsterdam-Rijnkanaal in de buurt van de Goyerbrug (gemeente Houten).

(meer…)

vrijdag 16 december 2011, 14.39 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat, wetgeving

wetgevingsoverleg energie

Bij het wetsgevingsoverleg energie worden alle begrotingsonderdelen van het ministerie van Economische Zaken, Innovatie en Landbouw behandeld, die betrekking hebben op de energieportefeuille. De eerste termijn van het debat vond plaats op 21 november, het debat werd afgerond op 5 december.

(meer…)

zondag 4 december 2011, 14.29 uur – paulus
Categorie: Algemeen, energie & klimaat, ruimtelijke ordening

Megawindparken in Drentse/Groningse veenkoloniën: mag het een onsje minder?

Afgelopen vrijdag was ik te gast op een debatavond over de plannen voor een aantal grote windparken in het grensgebied van Groningen en Drenthe. Daar zijn inmiddels voor meer dan 700MW aan plannen in de maak (o.m. Drentse monden en N33), terwijl de totale taakstelling voor de provincie Drenthe slechts 280MW bedraagt. De bewoners van het gebied worden daar knap zenuwachtig van.


zoekgebied voor windpark Drentse Monden, ten zuidoosten van Stadskanaal; het idee is om de turbines evenwijdig aan de lintdorpen Nieuw Buinen, 1e en 2e Excloërmond en Valtermond te plaatsen

(meer…)

zaterdag 12 november 2011, 23.48 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat, op pad

Plattelanders nemen macht in Den Haag over

De Tweede Kamer werd vanmorgen bezet door een stroom plattelanders uit alle windstreken, die er een eigen plattelandsparlement georganiseerd hadden. Een aantal kamerleden, waaronder ik, volgde de debatten en gaf commentaar op de conclusies.


veel dorpsverenigingen zijn bezig met lokale initiatieven voor duurzame energie. Hoonhorst was in 2010 het meest duurzame dorp van Overijssel

(meer…)

maandag 31 januari 2011, 20.46 uur – paulus
Categorie: Algemeen, energie & klimaat, op pad

Energiek platteland

In Den Haag zijn we meestal bezig met discussies over grote energiepolitiek: de liberalisering en privatisering van de energiemarkt, de gasrotonde, de Green Deal. Dat soort werk. Dan vormt een praktijkdag van het Netwerk Platteland een prettige afwisseling met de Haagse abstractie. In de dorpen zijn veel mensen praktisch bezig zijn met energiebesparing en duurzame energie.


Hoonhorst werd onlangs uitgeroepen tot meest duurzame dorp van Overijssel

(meer…)

donderdag 16 december 2010, 19.00 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat

externe veiligheid windmolens verbeterd

De Kamer heeft vanmiddag mijn motie over de aanscherping van de eisen voor de externe veiligheid van windmolens langs autosnelwegen, spoorlijnen e.d. aangenomen.

(meer…)

woensdag 15 december 2010, 10.42 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat, ruimtelijke ordening, wetgeving

Einde aan de anarchie?

Misschien komt er binnenkort een einde aan de ruimtelijke anarchie bij de plaatsing van nieuwe windmolens op land. Joop Atsma zegde me gisteren bij een debat over het Activiteitenbesluit toe dat hij binnen drie maanden met een voorstel komt voor de concretisering van het advies Een choreografie voor 1000 molens van rijksadviseur voor het landschap Yttje Feddes.

(meer…)

dinsdag 30 november 2010, 15.56 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat

Verhagen ontvouwt plan voor SDE+

Zojuist ontving de Kamer een brief van minister Verhagen, waarin hij toelicht hoe hij de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) wil aanpassen. Volgens mij zal er onder de nieuwe voorwaarden geen enkele steun meer worden gegeven aan PV/zonne-energie.

(meer…)

zondag 17 oktober 2010, 13.20 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat, op pad

Dag van de kleine windmolen

De grootste windturbines in Nederland hebben een piekvermogen van 5 Megawatt (5.000 kW). En de grote jongens worden steeds groter, want groter=efficiënter. Toch is er ook vraag naar (piep-)kleine molens. Zowel bij particulieren die niet afhankelijk willen zijn van de grote energiebedrijven als bij bedrijven en overheden, die hun groene ambities zichtbaar willen maken. Ik was gisteren bij de Dag van de kleine windmolen in Valburg.

(meer…)

vrijdag 17 september 2010, 18.10 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat, wetgeving

PVV selectief bezorgd over herrie

Gisteren besprak de commissie VROM de concept regeling voor de beperking van geluidhinder van windmolens met minister Huizinga. Die wil windmolens voortaan onder het activiteitenbesluit laten vallen. Je hebt dan geen vergunning meer nodig, ook al moet je wel voldoen aan wettelijke milieueisen. Tegelijkertijd wordt de normstelling gebaseerd op de Europese Lden-norm. Volgens mij is er per saldo sprake van een verslechtering van de rechtsbescherming voor omwonenden.

(meer…)

« Vorige paginaVolgende pagina »
www.sp.nl