Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

dinsdag 26 november 2013, 18.23 uur – paulus
Categorie: Kamervragen, energie & klimaat

veiligheid windturbines

Vandaag kwamen de antwoorden van minister Asscher binnenm op mijn schriftelijke vragen over het ongeluk met de windturbine bij Ooltgensplaat.

Uit het antwoord blijkt dat bij de handhaving van de voorschriften voor interne (ARBO) en externe veiligheid van windturbines zoals gewoonlijk vertrouwd wordt op zelfregulering. Of dat in dit geval geleid heeft tot het onvoldoende naleven van de voorschriften is nog niet duidelijk. De arbocatalogus windenergiebedrijven waarnaar Ascher verwijst lijkt me een helder kader voor de waarborging van de interne veiligheid/ARBO te bieden. Het onderzoek van de inspectie op dit punt neemt nog enkele maanden in beslag.

De antwoorden van Asscher geven op het punt van externe veiligheid geen enkele concrete informatie. Er is in Nederland geen incidentenregistratie, waardoor het buitengewoon moeilijk is om iets zinnigs te zeggen over de ontwikkeling van de praktijk rond de externe veiligheid van windparken. Ik ben er voorstander van dat er een meldingsplicht van incidenten bij de Regionale Uitvoerings Dienst, volgens eenzelfde gebruiksvriendelijk meldingssysteem als nu al door de DCMR gebruikt wordt voor meldingen van incidenten bij de industrie. Bijkomend voordeel van dat systeem is dat het transparant is. Alle meldingen staan direct online en zijn voor iedereen zichtbaar. Na verloop van tijd kan zo’n database ook gebruikt worden voor statistische analyses en verbetervoorstellen.

Lees hier de antwoorden: EN 20131126 ANTW externe en interne veiligheid windturbines

Meer lezen: dossier windenergie

vrijdag 1 november 2013, 11.49 uur – paulus
Categorie: Kamervragen, energie & klimaat

Veiligheid windturbines

Ik heb op 29 oktober schriftelijke vragen gesteld over de controle op veiligheids- en ARBO-eisen aan windturbines, naar aanleiding van de recente ongelukken in Schoorl en Ooltgensplaat.

(meer…)

vrijdag 11 oktober 2013, 21.29 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat

Vereniging omwonenden windparken wil eerlijker verdeling lusten en lasten

Vanmiddag hield de Nederlandse Vereniging Omwonenden van Windparken (NLVOW) zijn startconferentie in de Utrechtse Jaarbeurs. Een prima initiatief waarin ruimte was voor debat tussen geharnaste voor- als tegenstanders van windenergie en omwonenden, die zich vaak overvallen voelen door projectontwikkelaars die eerst een deal sluiten met grondeigenaren en daarna op zoek gaan naar “draagvlak”.


wynpark Beabuorren in Friesland, een typisch bottom-up initiatief met een groot draagvlak in de omgeving.

(meer…)

dinsdag 19 maart 2013, 22.16 uur – paulus
Categorie: Kamervragen, energie & klimaat, ruimtelijke ordening

waar blijft realiteitstoets provinciale wind-op-land plannen

Eind januari sloot het kabinet een bestuursakkoord met de provincies over de realisatie van 6.000MW wind-op-land per 2020. Provincies moeten op korte termijn hun taakstelling planologisch invullen. Maar hoe realistisch zijn die zoeklocaties eigenlijk?


windpark in aanpak

(meer…)

zondag 3 februari 2013, 16.11 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat, op pad

Wynpark Beabuorren

Samen met de Jos van der Horst, Fenna Feenstra en Jacob van der Hoek van onze Friese Statenfractie bezocht ik vrijdag Titia en Lolle Hylkema, initiatiefnemers van een van de eerste bottom-up windparken van Nederland: Wynpark Beabuorren.


oud en nieuw: op de achtergrond de 1,3MW Siemens molens van het Wynpark Beabuorren, ashoogte 60m

(meer…)

dinsdag 13 november 2012, 12.24 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat

Kivi Niria-battle windenergie

Ingenieursvereniging Kivi Niria orgamiseerde gisteren een technisch parlement over windenergie. Voor het eerst sinds lange tijd bestookten geharnaste tegenstanders elkaar niet van afstand maar van dichtbij in een zaaltje achter de Haagse Prinsessegracht.


windpark in aanbouw

(meer…)

vrijdag 2 november 2012, 19.21 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat

Verhagen: Le Pair en Tol zitten er naast bij bashen wind

Vandaag kwamen de antwoorden van minister Verhagen op twee series schriftelijke vragen van Rene Leegte (VVD) binnen. Het zijn interessante antwoorden, omdat ze reageren op de stelling van Kees le Pair dat windturbines een energetisch rendement van 8% hebben en de stelling van Richard Tol dat het financiële rendement van windenergie negatief is. Beide stellingnames werden uitgebreid gerecycled door klimaatsceptici/windhaters.


Kees le Pair (foto: TUDelta)

(meer…)

donderdag 11 oktober 2012, 10.53 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat

zelflevering duurzame energie belastingvrij: gaat het nu eindelijk lukken?

Een groot aantal maatschappelijke organisaties, verenigd in het Klimaatverbond, lanceerden gisteren op de Dag van de Duurzaamheid een voorstel om ook collectieve duurzame energieproductie voor eigen gebruik vrij te stellen van energiebelasting. Dat voorstel werd op 5 december 2011 al verwoord in de motie Samsom-Jansen.


bij energiecoöperaties als de windvogel investeren huishoudens gezamenlijk in de productie van duurzame energie voor eigen gebruik; schandelijk genoeg wordt dat “beloond” met een afdracht van €0,12/kWh energiebelasting

(meer…)

maandag 16 juli 2012, 7.02 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat, op pad

Zuidwende geruisloos gerealiseerd

De ervaring leert dat het vinden van geschikte locaties voor windparken op land geen sinecure is: in ons dichtbevolkte land woont er vrijwel altijd een groep mensen in de buurt die bezwaar heeft tegen draaiende wieken aan de horizon. Maar er zijn uitzonderingen. In het zuidoostelijke deel van Flevoland wordt binnen anderhalf jaar een windpark van 122MW uit de grond gestampt. Samen met Emile Roemer bezocht ik vrijdag het windpark in aanbouw.

(meer…)

zondag 5 februari 2012, 11.41 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat

Back-up of back-out

Net voor het weekend kreeg ik het rapport Wind and gas; Back-up or Back-out “That is the Question” van Clingendael International Energy Program toegestuurd. Het rapport verkent de problematiek van en oplossingsrichtingen voor de grotere variatie in de productie van electriciteit, als we op grote schaal overschakelen op duurzame bronnen als wind en zon. Het is een interessant nieuw onderzoeksgebied, al denk ik dat de auteur de mogelijkheden om ons aan te passen aan de variatie van duurzaam energieaanbod onderschat.


zinkbedrijf Nyrstar in Budel kan zijn elektriciteitsbehoefte met 65MW afregelen als er een probleem is met het aanbod van stroom; dit soort flexibiliteit zal in de toekomst bij alle gebruikers nodig zijn als we meer gebruik gaan maken van duurzame bronnen

(meer…)

Volgende pagina »
www.sp.nl