Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

vrijdag 16 juli 2010, 6.19 uur – paulus
Categorie: water

Bypass Kampen waarschijnlijk overbodig

Dat is kort samengevat de conclusie voor de Milieueffectrapportage in de voorlopige MER voor het project Bypass Kampen. Die nieuwe verbinding tussen IJssel en randmeren is door de provincie Overijssel en minister Huizinga altijd verkocht als een noodzakelijke schakel in de verbetering van de waterveiligheid van Kampen.

(meer…)

donderdag 13 mei 2010, 11.26 uur – paulus
Categorie: water

Rietkerk kan (nog) op Eurlings rekenen

De Overijsselse CDA-gedeputeerde Theo Rietkerk was er klaarblijkelijk niet gerust op, want hij bleek voor het kamerdebat over de voortgang van Ruimte voor de Rivier gebeld te hebben met zijn politieke vriend Camiel Eurlings. Die geeft hem nog steeds rugdekking bij een project dat een twijfelachtige waarde heeft voor de waterveiligheid, maar met gejuich wordt begroet door de projectontwikkelaars uit de regio: de Bypass van de IJssel bij Kampen.


de IJssel bij Kampen (met dank aan Joeke Pieters)

(meer…)

donderdag 3 december 2009, 20.13 uur – paulus
Categorie: water

“modelproject” By-pass Kampen gefileerd door Centraal Planbureau

Staatssecretaris Huizinga vindt het een modelproject. Een voorbeeld van geïntegreerde gebiedsontwikkeling. De aanleg van een nieuwe IJsselarm ten zuiden van Kampen kost echter meer dan drie keer zoveel als het oorspronkelijke Ruimte-voor-de-rivier-project, waarbij alleen het zomerbed van de IJssel verdiept werd. Het Centraal Planbureau hield het project tegen het licht en de staatssecretaris trok wit weg.

BypassKampen

(meer…)

vrijdag 20 november 2009, 12.22 uur – paulus
Categorie: water

Het CDA op de bres voor Limburg (?)

Het periodiek overleg op 17 november met staatssecretaris Huizinga over de uitvoering van de projecten Zandmaas en Grensmaas is normaal een bedaagde aangelegenheid. Iedereen in de Kamer is het erover eens dat de hoogwaterbescherming in het Maasdal omhoog moet naar 1:250. Maar daags erna waren er tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen in Noord-Limburg. Dus roerde de Limburgse CDA-woordvoerder Raymond Knops plotsklaps de oorlogstrom.

OverstromingenLimburg
hier begon het allemaal mee: de overstromingen in 1993

(meer…)

maandag 19 oktober 2009, 10.35 uur – paulus
Categorie: Algemeen, water

Kamermeerderheid geeft groen licht aan bypass IJssel

Het heeft nauwelijks de media gehaald, maar afgelopen donderdag ging een kamermeerderheid minus de SP akkoord met de aanleg van een bypass van de IJssel ten zuiden van Kampen. Het project is verkocht als noodzakelijke schakel in de verbetering van de waterveiligheid voor de benedenloop van de IJssel, wel die in de toekomst een hogere piekafvoer moet verwerken. In werkelijkheid is de vraag of de overloop wel effectief is. De bypass moet er volgens mij vooral komen omdat hij de legitimatie is voor grootschalige lucratieve projectontwikkeling ten zuiden van Zwolle.

BypassKampen
De schematische opzet van het project, dat een combinatie is van de aanleg van de bypass, de A50, de spoorlijn Zwolle-Lelystad en de bouw van een dure woonwijk ten zuiden van Kampen.

(meer…)

dinsdag 1 september 2009, 12.40 uur – paulus
Categorie: Algemeen

Huizinga: waterschappen zelf verantwoordelijk voor invulling veiligheid

De waterschappen krijgen van de staatssecretaris van verkeer en waterstaat alle ruimte om zelf uit te maken wat voor eisen ze stellen aan bouwaktiviteiten rond primaire waterkeringen. Dat zijn in de eerste plaats: de belangrijkste dijken waarvan het bezwijken grote economische schade en veiligheidsrisico’s zou veroorzaken. Ik vind dat niet verstandig van Huizinga.

DijkBijStorm

zorgen voor veilige dijken is de kerntaak van waterschappen (foto: hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

(meer…)

woensdag 8 juli 2009, 12.07 uur – paulus
Categorie: Kamervragen, water

Zuinig op onze dijken

Misschien lijkt bovenstaande titel een open deur. Toch is dat niet zo. Gemeenten en projectontwikkelaars bedenken voortdurend leuke bouwplannen nabij, tegen, op, in of onder onze dijken. Het waterschap Zuiderzeeland heeft daarom wat spelregels op papier gezet. Wat mij betreft volgen de andere waterschappen ASAP.

westfriesland

(meer…)

maandag 22 juni 2009, 13.17 uur – paulus
Categorie: water, wetgeving

Waterwet

Afgelopen donderdag behandelde de Kamer de Invoeringswet Waterwet. De Waterwet komt straks in de plaats van acht andere wetten, waardoor de bestuurlijke taken beter verdeeld worden, zodat we met minder bureaucratie de waterveiligheid en waterkwaliteit kunnen borgen.

dijk

(meer…)

zaterdag 20 juni 2009, 12.23 uur – paulus
Categorie: op pad, water

Met droge voeten naar de Veerman

Dat was de titel van de presentatie van burgemeester Boukje Galama van Vlieland, die ze hield mede namens haar collega’s van de andere waddeneilanden. Toepasselijk: want de veerhavens van Terschelling en Ameland zijn bij extreem hoog water nu al niet met droge voeten te bereiken.

20090619-vlieland
tweede huizen op Vlieland. De eigenaren willen een ringdijk, als bescherming tegen de zeespiegelstijging

(meer…)

zaterdag 20 juni 2009, 10.43 uur – paulus
Categorie: op pad, water

Ecorys: IJsselmeerpeil hoeft minder te stijgen

Een van de interessante presentaties tijdens ons werkbezoek aan Friesland werd verzorgd door Bart Witmond van Ecorys. Hij deed onderzoek naar de economische aspecten van een alternatief voor peilverhogen van het IJsselmeer: pompen.

ijsselmeermeestijgen
Bij het plan van Veerman moeten veel dijken rond het IJsselmeer verhoogd worden en neemt de kwel sterk toe
(meer…)

« Vorige paginaVolgende pagina »
www.sp.nl