Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

dinsdag 20 december 2011, 17.44 uur – paulus
Categorie: milieu

Moties geluidhinder rijkswegen/spoorlijnen SWUNG-I

Vanavond is een kort afrond debat over de ministeriële regelingen behorend bij het wetsvoorstel over de beperking van geluidhinder rond rijkswegen en spoorlijnen: SWUNG-I. Ik zal drie moties indienen, over kinderdagverblijven, scholen en gevangenissen.


het onderwijs volgens Joop Atsma

(meer…)

dinsdag 13 december 2011, 20.18 uur – paulus
Categorie: Algemeen, milieu, water

Motie Volkeraksluizen aangenomen

Mijn motie over het uitwerken van een alternatief met zoet/zoutwaterscheiding bij de renovatie/uitbreiding van de Volkeraksluizen is dinsdag aangenomen. Ik had de motie samen met Lutz Jacobi (PvdA) ingediend tijdens het recente wetgevingsoverleg water.

(meer…)

dinsdag 1 november 2011, 16.56 uur – paulus
Categorie: Algemeen, wetgeving, wonen

Stemmingen Bouwbesluit: megasucces SP

De stemmingen over het Bouwbesluit 2012 waren een megasucces voor de SP en een gevoelige pedagogische tik voor minister Donner. Donner wees afgelopen jaar categorisch alle kritiek tegen zijn rammelende invoeringsstrategie voor het nieuwe Bouwbesluit van de hand. Dat leverde veel irritatie op bij oppositie- én coalitiewoordvoerders. Die zich uiteindelijk vertaalde in een stevige correctie van het beleid.

strengere isolatie-eis woningen: goed voor milieu en portemonnee bewoner

(meer…)

vrijdag 1 juli 2011, 10.55 uur – paulus
Categorie: Kamervragen, energie & klimaat

Update schaliegas: voorlopig niet boren

Door de grote drukte in de afgelopen weken kwam ik niet toe aan een update over de schaliegas-discussie in de Kamer. Er is goed nieuws te melden.

(meer…)

donderdag 30 juni 2011, 23.58 uur – paulus
Categorie: Kamervragen

De Jager en NMa gaan wanpraktijken bij verlengen hypotheken aanpakken

Minister De Jager heeft vandaag de sectorstudie hypotheekmarkt van de NMa naar de Kamer gestuurd. De Jager en de NMa gaan wanpraktijken van hypotheekverstrekkers bij het aflopen van de rentevaste periode aanpakken. Dat is in lijn met de suggesties die ik samen met Ewout Irrgang in februari jl. deed in schriftelijke vragen aan De Jager.

(meer…)

maandag 27 juni 2011, 23.20 uur – paulus
Categorie: milieu, verkeer, wetgeving

Debat Swung-I (geluidhinder autowegen en spoorwegen)

Deze maand behandelde de Kamer een groot wetsvoorstel om de bescherming van omwonenden tegen de herrie van autwegen en spoorlijnen op een geheel andere leest te schoeien. Een zeer belangrijk onderwerp, gezien het grote aantal huishoudens dat nu nog wordt blootgesteld aan herrie boven de wettelijke plafonds. Lees hier het verslag van de Kamerbehandeling, inclusief mijn inbreng.

(meer…)

maandag 4 april 2011, 10.18 uur – paulus
Categorie: wonen

BTW ligplaatsen afgeschaft na vragen SP

Staatssecretaris Weekers schaft de BTW op ligplaatsen voor woonschepen af per 1 juli a.s. De SP had in schriftelijke vragen naar aanleiding van een voorgenomen gigantische huurverhoging gewezen op de ongelijke BTW-behandeling van huur van woningen en ligplaatsen. Een mooi succes, maar voor de rest ben ik zeer ontevreden over de antwoorden van Weekers

aangenaam wonen op het water met een lekker lentezonnetje erop? dat vindt Frans Weekers ook, dus wil hij extra geld zien

(meer…)

zaterdag 19 februari 2011, 10.59 uur – paulus
Categorie: wonen

Motie kenniscentrum paalrot aangenomen

Afgelopen donderdagnacht heeft de Kamer de motie over de oprichting van een kenniscentrum voor paalrot aangenomen, die ik samen met Jacques Monasch (PvdA) en Bas Jan van Bochove (CDA) had ingediend. Het is een klein volgend stapje in de oplossing van een sluipend probleem voor enkele honderdduizenden woningeigenaren.


door bacteriele aantasting en grondwaterpeilverlaging zakken steeds meer huizen op houten palen door hun hoeven

(meer…)

dinsdag 1 februari 2011, 16.37 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat, milieu, verkeer

controle op blenden brandstoffen moet beter

De Kamer heeft zojuist mijn motie 32357-15 aangenomen, die regelt dat de controle op het blenden van brandstoffen (bijmengen van biobrandstof) niet alleen op papier, maar ook -steekproefgewijs- door middel van bemonstering moet plaatsvinden.

(meer…)

donderdag 16 december 2010, 19.45 uur – paulus
Categorie: water

Schelde-motie aangenomen

Vanmiddag heeft de Kamer een motie van mijn hand aangenomen over het Scheldeverdrag. Die roept het kabinet op om nu met de Belgische overheden in gesprek te gaan over een lange termijn aanpak voor de ontsluiting van de Antwerpse haven, die moet voorkomen dat verdere verdiepingen tot nog veel meer veiligheidsrisico’s en schade aan het ecosysteem leiden.


de Zeeschelde in België is een prachtige getijderivier, maar tegelijk een groot veiligheidsrisico

(meer…)

« Vorige paginaVolgende pagina »
www.sp.nl