Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

woensdag 18 februari 2009, 13.50 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat

Hans Schenk: overnames Essent en NUON oneconomisch

Afgelopen maandag was ik een van de deelnemers aan een zeer interessant debat in de Bossche Verkadefabriek over de voorgenomen overname van Essent door het Duitse RWE. Daar gaf de bekende econoom Hans Schenk een uiteenzetting over de economische meerwaarde van die overname. Zij conclusie: die is er niet.

hansschenk
Hans Schenk (foto: AD)

(meer…)

dinsdag 30 december 2008, 14.51 uur – paulus
Categorie: wonen

Citaat van de dag

“Het investeringsbeleid van woningcorporaties blijkt weinig verband te hebben met de kenmerken van hun werkgebied, zoals de inkomensverdeling onder de bevolking en de verwachte vraag naar woningen. Naarmate corporaties groter zijn, zijn vooral hun kosten hoger. Grotere corporaties presteren niet beter met de verhuur van woningen. Zij bouwen wel meer koopwoningen en verkopen meer huurwoningen.”
(uitnodiging voor de verdediging van het academisch proefschrift ‘Verhalen en prestaties’ van Rik Koolma, aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, op 15 januari 2009)

foto: de promovendus verworf zijn eerste praktijkinzichten naar eigen zeggen door te spelen op bouwplaatsen.

(meer…)

maandag 15 december 2008, 13.19 uur – paulus
Categorie: in de media, wonen

Opinie: Problemen SS Rotterdam staan niet op zichzelf

Onderstaande ingezonden reactie van mij op de koerswijziging op het ministerie van VROM inzake de SS Rotterdam verscheen afgelopen zaterdag in NRC Handelsblad.

(meer…)

woensdag 22 oktober 2008, 15.46 uur – paulus
Categorie: Kamervragen, wonen

Voortschrijdend inzicht over kleine corporaties

De minister van WWI wees onlangs tijdens het mondeling vragenuur op haar lerend vermogen, als motivatie voor haar voortschrijdend inzicht. Ook bij de waardering van kleine corporaties schrijdt het inzicht voort. Maar wel langzaam.


Een eerste stapje: De minister erkent inmiddels dat er een verschil is tussen de dienstverlening van grote en kleine corporaties.

(meer…)

zondag 5 oktober 2008, 16.45 uur – paulus
Categorie: Kamervragen, wonen

Kwaliteit kleine corporaties nog steeds beter!

Vorig jaar stelde ik vragen aan minister Vogelaar over het kwaliteitsverschil tussen kleine en grote woningcorporaties, naar aanleiding van onderzoek van het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector. Antwoord: het onderzoek was niet representatief. Maar nu komt een onderzoek van USP Marketing Consultancy tot precies dezelfde conclusie!


Hallo minister: wakker worden! (2)

(meer…)

vrijdag 3 oktober 2008, 17.45 uur – paulus
Categorie: Kamervragen, wonen

“Personele Unie” sluipweg voor ontduiken fusietoets?

Enkele maanden geleden heeft een grote kamermeerderheid zich uitgesproken tegen een megafusie tussen een woningcorporatie (Woonzorg Nederland) en twee zorginstellingen (Philadelphia en Evean). De beoogde fusie tot Espria ging niet door. Of toch wel? Er kwam een personele unie die de facto neerkomt op een fusie. Inmiddels wil ook de woonstichting Etten-Leur zo’n personele unie aangaan met zorgorganisatie Surplus.

(meer…)

vrijdag 22 augustus 2008, 15.47 uur – paulus
Categorie: Kamervragen, wonen

Espria heeft lak aan Tweede Kamer

In mei jl. nam de Tweede Kamer met grote meerderheid een motie De Vries (CDA) -medeondertekenaars: Wolbert (PvdA), Van Gerven (SP) en Van Gent (GL)- aan. Daarin wordt het kabinet verzocht om een stokje te steken voor een megafusie tussen de zorginstellingen Philadelphia en Evian en woningcorporatie Woonzorg Nederland.

In de praktijk wordt de fusie dankzij een juridische handigheid genaamd “personele unie” toch doorgezet. Nog erger: het fusiegedrocht Espria wil drie maanden later al weer een volgende thuiszorginstelling opslokken, zo meldt het Nederlands Dagblad vandaag. Gaan het CDA en de PvdA zich laten schoffereren?


De Hulk slaat opnieuw toe

(meer…)

dinsdag 19 augustus 2008, 20.46 uur – paulus
Categorie: wonen

toets corporatiefusies door huurdersraadpleging

LogoWZWat mij betreft worden woningcorporaties die willen fuseren wettelijk verplicht om vooraf een huurdersraadpleging uitvoeren. Directe aanleiding voor het voorstel is het bericht in de NRC van vandaag dat minister Vogelaar de megafusie van corporatie Woonzorg Nederland en de zorginstellingen Philadelphia en Evean aanvankelijk wel zag zitten.

(meer…)

woensdag 4 juni 2008, 9.04 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat, in de media

Opinie: Opschaling en privatisering Essent: ramp voor de klant

De drie grootste aandeelhouders van Essent, de provincies Noord-Brabant, Limburg en Overijssel, hebben vorige week bekend gemaakt een strategische fusie met een –eventueel buitenlandse- partner na te streven. Op termijn willen de provincies helemaal van hun aandelen af. De voorgenomen verkoop van het bedrijf is slecht voor de huishoudens die klant zijn bij Essent en slecht voor het maatschappelijk belang in bredere zin. Om die reden zou er eerst een publiek debat gevoerd moeten worden over de toekomst van de energievoorziening, vóórdat de provinciebesturen in achterkamertjes contracten gaan opstellen.

EssentLogo

(meer…)

maandag 2 juni 2008, 16.08 uur – paulus
Categorie: water, wetgeving

Drinkwaterwet: PvdA en CDA worden wakker

Vandaag hield de commisie VROM een wetgevingsoverleg met minister Cramer over de nieuwe Drinkwaterwet. Meest opmerkelijk resultaat: ook PvdA en CDA zeggen een stokje te willen steken voor de schaalvergroting die ook in de drinkwatersector oprukt.

Vitens
Vitens: één drinkwaterbedrijf dat vijf provincies bedient

(meer…)

« Vorige paginaVolgende pagina »
www.sp.nl