Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

zaterdag 22 maart 2014, 14.34 uur – paulus
Categorie: op pad

Liberalisering Telecomsector succes? Winterswijk weet wel beter!

De voorstanders van de uitverkoop van de publieke sector hebben de laatste tijd wat tegenwind. Een onderzoekscommissie van de Eerste Kamer was uiterst kritisch over de privatiseringen van de laatste decennia. VVD en D66 verdedigen zich met het “succesverhaal” van de opsplitsing en verkoop van de PTT en de liberalisering van de telecomsector. Daar valt heel veel op af te dingen. Dat zie je bijvoorbeeld in krimpregio’s als NO Groningen en de Achterhoek.


in stedelijke regio’s (hier: Amersfoort) is de aanleg van glasvezelnetwerken lucratief, maar het buitengebied laten de commerciële partijen links liggen.

(meer…)

donderdag 23 januari 2014, 21.48 uur – paulus
Categorie: Algemeen, op pad, wonen

“Buitenlandse belegger ontdekt huurwoning”

Zo luidde de kop boven een artikel in de Cobouw van vandaag, met als onderkop “beleggers willen meer dan €1 miljard investeren”. Speciaal voor PvdA-leden als @JacquesMonasch en @HerbertKuiling , die enthousiast zijn over deze ontwikkeling, deed ik een greep in mijn archief van een werkbezoek aan Berlijn twee en een half jaar geleden. Met onder meer: Jacques Monasch


Ulrich Ropertz (DMB) deed een boekje open over de gevolgen van verkoop huurwoningen aan beleggers

(meer…)

donderdag 9 januari 2014, 17.22 uur – paulus
Categorie: Kamervragen, water

modernisering zuiveringsheffing: hoe houden we de afhakers binnenboord?

In heel Nederland zijn de afgelopen 40 jaren afvalwater zuiveringsinstallaties (RWZI’s) gebouwd. Eerst door de provincies, later door de waterschappen. Bekostigd uit de zuiveringsheffing van de waterschappen, opgebracht door de huishoudens en de bedrijven. Maar ho: dat zijn wel steeds minder bedrijven. De afgelopen tien jaar zijn 1,8 miljoen vervuilingseenheden (VE’s) aan afvalwater afgekoppeld van de publieke zuiveringen, omdat de bedrijven de zuivering in eigen hand nemen. Is dat een positieve ontwikkeling?


publieke waterzuiveringen (afgebeeld: Beemster) vergen grote investeringen. Die worden ondermijnd door afhakers.

(meer…)

donderdag 10 oktober 2013, 14.14 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat

Gedwongen splitsing energiebedrijven: waarom eigenlijk?

In 2006 werden de Nederlandse energiebedrijven via de Wet Onafhankelijk Netbeheer (Splitsingswet) gedwongen om hun elektriciteits- en gasnetwerken af te splitsen. De wet was een compromis tussen VVD/D66 en PvdA. VVD/D66 waren al jaren voorstander van de privatisering van de regionale energiebedrijven. De netwerken waren echter een natuurlijk monopolie, de PvdA wilde dat in publieke handen houden. De Splitsingswet maakte de verkoop van Essent en NUON mogelijk.


Actie tegen de verkoop van Essent in 2009.

(meer…)

maandag 9 september 2013, 13.34 uur – paulus
Categorie: op pad

Toezien op publieke belangen

En wéér presenteerde de WRR een advies Toezien op publieke belangen dat impliciet zware kritiek levert op staand beleid. Benieuwd of dat ook tot verandering leidt. Minister Stef Blok – die de wei in is gestuurd met als taak: minder rijksoverheid – zat er bij maar toonde nog weinig tekenen van reflectie.


voorzitter André Knottnerus van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid is een wetenschappelijke luis in de pels van Rutte c.s.

(meer…)

vrijdag 1 juni 2012, 20.06 uur – paulus
Categorie: Algemeen

Citaat van de dag

‘Het establishment neigt tot minachting voor populisten. Men voelt weerzin tegen kiezers die op populistische kandidaten stemmen. Maar je moet inderdaad juist proberen de frustraties en de angsten te begrijpen die voeding geven aan die populistische woede. Dat geldt niet alleen in Nederland met deze verkiezingsuitslag, maar ook voor de aanhang van de Tea Party-beweging en voor stemmers op populisten elders in Europa.’

(de Amerikaanse filosoof Michael Sandel in De Groene Amsterdammer van 30 juni 2010; lees hier het volledige essay)

(meer…)

dinsdag 8 mei 2012, 19.11 uur – paulus
Categorie: Algemeen

WRR onderzoekt schaduwzijden marktwerking

Vandaag ontving ik het medio april verschenen rapport Publieke zaken in de marktsamenleving van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Het is een verdienstelijke poging tot verkenning van de schaduwzijden van marktwerking en de mogelijkheden om de zwakke kanten van het kapitalisme te verzachten. Toch blijft er na lezing van samenvatting en conclusies (ik geef toe: dat is pas 15% van het hele rapport) bij mij een smaak van halfslachtigheid en naiviteit hangen.


marketing of werkelijkheid-in-wording?

(meer…)

zondag 10 juli 2011, 9.44 uur – paulus
Categorie: wonen

Invasie Angelsaksische beleggers op Duitse huurmarkt

De afgelopen tien jaar hebben -met name Angelsaksische- beleggers massaal huurwoningen opgekocht in Duitsland. Ulrich Ropertz van de Deutscher Mieterbund (DMB) is niet gerust op de effecten hiervan voor de huurders. En de cijfers geven hem gelijk.


belegger Gagfah verlaagde de onderhoudsuitgaven in vier jaar tijd met bijna 30%; de huurders ondervinden steeds vaker de gevolgen daarvan

(meer…)

woensdag 9 februari 2011, 14.03 uur – paulus
Categorie: Algemeen, wonen

Donner: ik heb het gedaan!

“Als jonge ambtenaar deed ik in Brussel de onderhandelingen over de EU-norm voor open geisers. Ik heb er toen voor geknokt dat die in heel Europa werden toegelaten, omdat dit een mooi exportproduct voor de Nederlandse industrie was.” Deze ontboezeming deed minister Donner vandaag tijdens het debat over de bouwregelgeving. Ik hoop dat hij zich nu ook wil inzetten om de miljoen ongezonde, soms zelfs levensgevaarlijke open geisers, kachels en CV’s zo snel mogelijk vervangen te krijgen door veilige en energiezuinige toestellen.

(meer…)

zaterdag 29 januari 2011, 15.14 uur – paulus
Categorie: Algemeen

PPS-vrienden: interessante ontwikkelingen in Engeland

De Charlie Aptroot’s, de Ger Koopmans-en en de Paul Tang’s uit de Kamer spoorden het vorige kabinet tot het uiterste aan: maak nog méér tempo met de uitrol van Publiek-Private-Samenwerking (PPS), wat staat voor: laat publieke projecten voortaan ontwikkelen, financieren en beheren door de markt. In Engeland waren ze ook enthousiast. Tot voor kort.


het Montaigne-lyceum in Den Haag-Ypenburg is de eerste PPS-school in Nederland

(meer…)

Volgende pagina »
www.sp.nl