Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

dinsdag 15 april 2014, 13.09 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat, wetgeving

Baten slimme meter gedaald. Maar Kamp wil tempo maken.

De “kleinschalige” uitrol van de slimme meter -nou ja: een half miljoen stuks- heeft tot nu toe in de verste verte niet de voorspelde effecten op de energiebesparing opgeleverd. Ook wordt de schakelfunctie van de meter geschrapt, wat de beoogde efficiencyvoordelen (op afstand aan- en afsluiten) grotendeels te niet doet. Toch wil minister Kamp haast maken en nu starten met de grootschalige uitrol. Dat is volgens mij niet erg logisch.

Donderdag kan de Kamer schriftelijke inbreng leveren op het grootschalige-uitrol-voorstel van Kamp.
Lees hier mijn inbreng namens de SP-fractie: EN 20140414 INB 29023 slimme meter

vrijdag 7 maart 2014, 10.33 uur – paulus
Categorie: Kamervragen, energie & klimaat

Kamp: gemeenten moeten meebetalen aan verplaatsing-verkabeling hoogspanningslijnen

Minister Kamp blijft bij zijn standpunt dat gemeenten moeten meebetalen aan de verplaatsing van hoogspanningslijnen door bebouwd gebied. Onlangs bleek het argument van Kamp dat de Europese Unie verbiedt om dergelijke kosten in het nettarief te verwerken niet te kloppen. Maar nu gebruikt de minister de Autoriteit Consument en Markt als alibi voor zijn standpunt.

lees hier het antwoord op mijn schriftelijke vragen: 20140306 ANTW uitkoop-ondergronds brengen hoogspanningsnetwerken

donderdag 20 februari 2014, 11.10 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat

verzameldebat energie

Afgelopen dinsdag debatteerde de commissie economische zaken met minister Kamp over de voortgang van het energiebeleid. De belangrijkste thema’s die aan de orde kwamen: de uitvoering van het SER Energieaccoord en MEE-convenant (energiebesparing energieintensieve bedrijven) dat daar onderdeel van uitmaakt; geothermie; de mijnschade in Groningen en Limburg; de kosten van stadsverwarming; het vastrecht op de levering van elektriciteit en gas; en tenslotte: de kosten die de netbeheerders in rekening brengen voor bemetering.


wat heeft de minister van economische zaken tegen geothermie?

(meer…)

zondag 16 februari 2014, 11.20 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat, op pad

slimme inzet warmtepompen optimaliseert inzet duurzame stroom

Samen met mijn VVD-collega René Leegt was ik gistermiddag op werkbezoek aan het Couperus smart grid in Den Haag/Ypenburg. Netbeheerder Stedin, energieleverancier Eneco, warmtepompleverancier ITHO en smart-grid-software ontwikkelaar IBM testen een aantal besturingsstrategieën om de de energievraag bij een complex van 300 woningen op basis van de beschikbaarheid van windstroom.


de installatieruimte met de pompen voor de warmte-koude-opslag (WKO), de aanvoertemperatuur van het grondwater schommelt rond de 10 graden.

(meer…)

dinsdag 11 februari 2014, 18.47 uur – paulus
Categorie: Kamervragen, energie & klimaat

Europese commissie: milieu- en gezondheidskosten hoogspanningslijnen mogen in nettarief

Minister Kamp sloeg vorig jaar de plank mis toen hij stelde dat de kosten voor de uitkoop van bewoners onder hoogspanningsleidingen en/of het ondergronds brengen van hoogspanningsleidingen niet volledig gesocialiseerd mogen worden in de nettarieven, omdat dat strijdig zou zijn met een Europese richtlijn over efficiënt netbeheer. Een Bredase bewonersorganisatie deed navraag bij de Europese commissie. Die stelde dat lidstaten hier zelf over gaan.

(meer…)

dinsdag 3 december 2013, 13.40 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat, wetgeving

Nettarieven energie-intensieve industrie

Gisteravond debatteerde de Kamer met minister Kamp over een wijziging van de Elektriciteitswet, die per saldo de nettarieven voor 35 industriële grootverbruikers van elektriciteit met €21 miljoen per jaar zal verlagen. De wet is een reactie op een vergelijkbare regeling in Duitsland, waardoor Nederlandse bedrijven als Aldel en Nyrstar benadeeld worden. Hoewel we per saldo het wetsvoorstel steunen is de vormgeving opportunistisch. Daar moet snel iets aan gebeuren.


zinkfabriek Nyrstar in Budel is een van de 35 energieintensieve bedrijven die profiteren van de wetswijziging. Ik was er drie jaar geleden op bezoek.
-
(meer…)

dinsdag 12 november 2013, 16.41 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat, wetgeving

korting nettarieven energie-intensieve industrie

Vanmiddag om 17u sluit de schriftelijke inbreng voor het wetsvoorstel Wijziging Elektriciteitswet 1998 ivm volumecorrectie nettarieven energie-intensieve industrie. Het kabinet wil de nettarieven voor de 30 super-grootverbruikers met €21 miljoen verlagen. Daarvoor worden inhoudelijke argumenten aangevoerd. Snijden die hout?


de directe aanleiding voor het wetsvoorstel: het dreigende faillissement van Aldel

(meer…)

dinsdag 12 november 2013, 16.11 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat, wetgeving

Begroting EZ/Energie

Gisteravond besprak de Tweede Kamer de energie-hoofdstukken van de begroting Economische Zaken met minister Kamp. Het werd een latertje: de voorzitter hamerde rond 01:00 uur af. Helaas was de duur van de behandeling geen indicator voor de gevoeligheid van minister Kamp voor redelijke argumenten. Kamp zit op de lijn: alles staat in het SER energieakkoord, dus is onbespreekbaar. ZO NIET: het heeft te maken met het SER energieakkoord, dus is onbespreekbaar. ZO NIET: het zou te maken kunnen hebben met het SER energieakkoord, dus is onbespreekbaar.


Henk “Njet!”Kamp

(meer…)

maandag 21 oktober 2013, 21.53 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat

Noorwegen straks groene batterij van Europa?

De stormachtige groei van wind- en zonnestroom stelt uitdagingen aan het balanceren van het elektriciteitsnetwerk. Stroom die je opwekt moet je direct ook gebruiken. Zo niet: dan ontstaat er onbalans en gaat het licht uit (zie waait de spanning van het net af?, Spanning 4/2013). Kolen- en kerncentrales zijn baseload vermogen, dat niet bijster geschikt is om de pieken en dalen van de wind- en PV-productie op te vangen. Gascentrales zijn al flexibeler, maar waterkracht is op het gebied van flexibiliteit top. En laten de Noren nu juist een overvloed aan waterkracht hebben.


Statkraft investeert met name buiten Noorwegen zwaar in windparken, waaronder een aandeel van 25% in een 2,4GW park op de Doggersbank

(meer…)

zondag 16 juni 2013, 11.45 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat

Een duurzame toekomst

SP-kaderleden hebben het themanummer over energie/duurzaamheid van Spanning al een tijd terug per post ontvangen. Je kan hem nu ook gratis online lezen.

(meer…)

Volgende pagina »
www.sp.nl