Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

dinsdag 26 november 2013, 18.06 uur – paulus
Categorie: wonen

uitbreiding doelgroep woningcorporaties: toch gelukt!

Het kostte de nodige moeite en partijpolitieke hobbels, maar vanmiddag nam de Tweede Kamer een motie aan die regelt dat de doelgroep voor de woningcorporaties wordt uitgebreid tot huishoudens met een gezamelijk inkomen van €38.000 , en op langere termijn wellicht zelfs €43.000. Tegelijkertijd bouwt de motie ook waarborgen in dat de kernvoorraad van de corporaties voldoende groot moet zijn om die extra woningzoekenden een reële kans te geven op een huurhuis én dat de huishoudens met de laagste inkomens niet de dupe worden van de extra doelgroep.


grotere doelgroep + kleinere kernvoorraad = langere wachtlijsten. Dat moet je niet willen.

(meer…)

vrijdag 22 november 2013, 13.02 uur – paulus
Categorie: in de media, wonen

In geouwehoer kan je niet wonen, Jacques

(opinie voor ThePost.online, 21nov2013)

Jacques Monasch, van de PvdA, wil de inkomensgrens voor sociale huurwoningen verhogen. Dat is een goed plan. Veel mensen met een modaal inkomen vallen nu tussen de wal en het schip. Kopen is onhaalbaar, huren in de vrije sector onbetaalbaar. Het verhogen van de inkomensgrens (van 34.000 euro naar 43.000 euro) helpt om meer mensen recht te geven op een betaalbare huurwoning. Maar dan moeten die woningen er natuurlijk wel zijn.


Jacques Monasch, woordvoerder wonen PvdA in de Tweede Kamer

(meer…)

woensdag 20 november 2013, 17.26 uur – paulus
Categorie: wonen

debat huurbeleid/scheefwonen

Bij het motie-debat (VAO) over het huurbeleid gistermiddag zijn twee moties ingediend, waarbij ik betrokken was.


scheefwonen?

(meer…)

donderdag 7 november 2013, 15.26 uur – paulus
Categorie: wetgeving, wonen

Tweede termijn wet maatregelen woningmarkt

Vanmiddag is de plenaire afronding van de behandeling van de Wet maatregelen woningmarkt 2014. In de wet wordt de definitieve vormgeving van de verhuurderheffing geregeld, alsmede een aantal wijzigingen in de fiscale aftrek van hypotheekrente bij koopwoningen. Op de valreep heeft Paars met de Bijbel (VVD, PvdA, D66, CU, SGP) nog een grote denivellering aan het wetsvoorstel toegevoegd.

(meer…)

donderdag 17 oktober 2013, 20.08 uur – paulus
Categorie: wonen

debat nieuw woningwaarderingssysteem

lees hier mijn inbreng in eerste termijn: VH 20131017 AO woningwaardering

dinsdag 8 oktober 2013, 0.16 uur – paulus
Categorie: Algemeen

Aedes Congres

Marc Calon

Ruim vier maanden geleden vroeg het CDA een debat aan over het bericht dat minister Blok van plan was om de corporaties te verplichten de helft van hun bezit af te stoten naar een dochteronderneming, waarbij minstens 50% van het eigendom in handen moest komen van een particulier belegger. Op 3 oktober, toevallig de dag dat een congres van Aedes zich uitsprak over de deal van hun voorzitter Marc Calon met Stef Blok, werd het debat ingepland. En de PvdA en D66 verbaasden zich erover dat Raymond Knops en ondergetekende graag ook de gebeurtenissen van de afgelopen vier maanden bij het debat wilden betrekken.

(meer…)

maandag 16 september 2013, 14.55 uur – paulus
Categorie: Algemeen, Kamervragen, wonen

Blok: inflatiecijfer tbv huurverhoging klopt

De kritiek van de Woonbond op het inflatiecijfer tbv de huurverhogingen snijdt geen hout, vindt minister Stef Blok in antwoord op schriftelijke vragen van de leden Monasch en Groot. “Het CBS volgt een Europese berekeningsmethode, dus niets aan de hand.” Maar Blok gaat voorbij aan de hamvraag: is het berekende inflatiecijfer maatgevend voor de kostenontwikkeling bij de corporaties?

(meer…)

zondag 15 september 2013, 15.16 uur – paulus
Categorie: wonen

Blok stelt “modernisering” woningwaarderingsstelsel voor. Huurders: tel je vingers na

Minister Blok stuurde afgelopen vrijdag een voorstel naar de Tweede Kamer voor de modernisering van het woningwaarderingsstelsel. Gemiddeld 25% van de puntenwaardering wordt straks bepaald door de WOZ-waarde van een sociale huurwoning. De punten voor woonomgeving, woningtype en de zogenaamde Donner-punten vervallen. Wat gaat de huurder hiervan merken.

(meer…)

woensdag 17 juli 2013, 14.30 uur – paulus
Categorie: wetgeving, wonen

Geschillenbeslechting huurcommissie vereenvoudigd

Zojuist ontving de Kamer het wetsvoorstel 33698 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met de modernisering en vereenvoudiging van de werkwijze van de huurcommissie. Wat mij betreft zou dat wetsvoorstel niet alleen moeten vereenvoudigen, maar in een aantal opzichten ook verbeteren.

(meer…)

woensdag 12 juni 2013, 13.25 uur – paulus
Categorie: wonen

debat inkomensafhankelijke huurverhoging

Vandaag kwam het verslag van het algemeen overleg van 23 april jl. over de uitvoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging binnen. Het geeft goed inkijkje in de verdedigingslinie van coalitiewoordvoerders tegen de kritiek op de puinhoop die ze veroorzaakt hebben.


Jacques Monasch: “Ieder heeft zijn eigen pijngrens, maar voor ons is die nog niet bereikt.”

(meer…)

« Vorige paginaVolgende pagina »
www.sp.nl