Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

maandag 11 februari 2013, 15.11 uur – paulus
Categorie: milieu, verkeer

Mansveld bezig met trillingshinder langs spoor

Staatssecretaris Mansveld (milieu) stuurde zojuist de Kamer een afschrift van haar brief aan B&W Geldermalsen over trillingshinder in Tricht langs de spoorlijn Den Bosch-Utrecht. Mansveld is -zoals gevraagd in de motie Neppérus-Jansen- bezig met het ontwikkelen van normen voor trillingshinder, maar heeft daar nog meer tijd voor nodig.

(meer…)

zaterdag 26 januari 2013, 16.00 uur – paulus
Categorie: Kamervragen, milieu

Mansveld wil bronbeleid spoormaterieel aanscherpen. maar hoe?

Staatssecretaris Mansveld (milieu) wil de geluidoverlast van goederentreinen beter later monitoren, maar blijft uiterst vaag over haar concrete beleid om de herrie van spoormaterieel terug te dringen. Onderzoek van DGMR toonde aan dat oude rammelbakken 20dB meer herrie maken dan goed onderhouden modern materieel. Dat is een wereld van verschil.


In het Twentse Borne denderen de goederentreinen dwars door de dorpskern. Daar blijken de verschillen tussen de emissies van treinen enorm.

(meer…)

vrijdag 14 december 2012, 19.04 uur – paulus
Categorie: Kamervragen, milieu, verkeer

Borne: nodeloze herrie goederentreinen in kaart gebracht

Recent gepubliceerde metingen van DGMR in opdracht van de gemeente Borne tonen aan dat sommige goederentreinen 20dB meer lawaai maken dan andere. 20dB meer betekent voor het menselijke oor: vier keer zo hard. Ik vind dat staatssecretaris Mansveld haast moet gaan maken om verouderd en slecht onderhouden spoormaterieel op te sporen en te beboeten.

(meer…)

dinsdag 13 november 2012, 20.24 uur – paulus
Categorie: Kamervragen, milieu

Mansveld: we komen toezegging inzake geluidoverlast HSL-Zuid na

Vanmiddag kwamen de eerste antwoorden van de kersversie staatssecretaris milieu Wilma J. Mansveld op schriftelijke vragen van mijn hand binnen. Volgens de staatssecretaris deugt een rapport van de Stichting Geen Gehoor HSL over de geluidoverlast van HSL/A16 ten westen van Breda niet, omdat dit gebaseerd is op metingen die niet deugen. Binnenkort komen de resultaten van metingen van TNO langs het hele HSL-tracé beschikbaar. Op dat moment wordt duidelijk of aanvullende maatregelen (bv. aanpassen geluidschermen) nodig zijn.

(meer…)

dinsdag 6 november 2012, 22.42 uur – paulus
Categorie: Algemeen, milieu

Noisebusters hebben nu hun eigen trofee: de gouden decibel

Hoewel geluidoverlast in de top-3 staat in de klachten over woning en woonomgeving zijn de mensen die hun brood verdienen met de terugdringen van die overlast allerminst militant. Hun bescheidenheid is meestal omgekeerd evenredig met hun deskundigheid. Een aantal organisaties stak dit jaar de koppen bij elkaar om de strijders tegen al die herrie eens in de schijnwerper te zetten. En daarmee hopelijk ook het onderwerp waar zij zich druk om maken.

(meer…)

maandag 22 oktober 2012, 20.20 uur – paulus
Categorie: milieu

HSL-Zuid + A16 doorbreken de geluidsbarriere

Dat vinden bewoners van de buurtschappen Effen en Overa, het dorp Prinsenbeek en de wijk Haagse Beemden (gemeente Breda), die zich verenigd hebben in de stichting Geen Gehoor HSL. Ze hebben hun standpunt laten onderbouwen door metingen en berekeningen van een Belgische milieuingenieur aan de universiteit van Gent. Ik heb er vandaag schriftelijke vragen over gesteld aan minister Schultz.


Op 5 april 2011 bekeek ik de situatie bij Breda, waar HSL en A16 parallel lopen en omwonenden blootgesteld worden aan de cumulatieve herrie van spoor en autoweg (foto: BN De Stem)

(meer…)

vrijdag 7 september 2012, 8.41 uur – paulus
Categorie: milieu, verkeer

“SP overstemt andere politieke partijen”

(vergelijking verkiezingsprogramma’s door Nederlandse Stichting Geluidshinder)

De NSG heeft de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen tegen het licht gehouden. Lettend op het huidige politieke klimaat is het niet verrassend dat de meeste verkiezingsprogramma’s weinig ambitieus zijn op het gebied van milieu en duurzaamheid. De bestrijding van ongewenst geluid is een onderwerp dat mondjesmaat aan de orde komt. Sommige partijen, zoals de VVD, de PVV, de PvdA en het CDA noemen het in het geheel niet. De SP is een positieve uitzondering.


herrieschoppers, zoals de NAVO, mogen rekenen op de kritische belangstelling van de SP

(meer…)

maandag 4 juni 2012, 20.47 uur – paulus
Categorie: in de media, milieu

Rust Roest niet

(opinieartikel voor Geluidnieuws, 4 juni 2006)

Lees hier het artikel

vrijdag 30 maart 2012, 8.10 uur – paulus
Categorie: milieu, verkeer

ROC-ers scoren met E-scooter

Romy van Lith, Steven Riemslag en Janti Kramer van het ROC Tilburg maakten deze schitterende clip ter promoting van de elektrische scooter. Hij werd afgelopen woensdag gepresenteerd tijdens de geluidshinderdag 2012 van de NSG.

vrijdag 23 maart 2012, 12.09 uur – paulus
Categorie: milieu

Motie steekt stokje voor gegoochel met geluidsnormen AWACS

Afgelopen dinsdag is mijn AWACS-motie aangenomen, die een waterdichte meetprocedure vastlegt voor het bewaken van de afgesproken 35% geluidreductie van NAVO vliegveld Geilenkirchen, vlak over de grens bij Onderbanken. Hoe hard dat nodig is kan je lezen in onderstaand artikel, dat vandaag in het tijdschrift De Ingenieur verscheen.


Jacques Fijnaut van comité Stop Awacs overlast herplant in juli 2007 de eerste boom na de illegale bomenkap ten behoeve van vliegveld Geilenkirchen nabij Schinveld

(meer…)

« Vorige paginaVolgende pagina »
www.sp.nl