Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

woensdag 4 februari 2009, 14.53 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat

Citaat van de dag

“Het besluit van de Europese Commissie om een onderzoek in te stellen naar de werking van de energiemarkt, naar aanleiding van de grote ontevredenheid bij de consumenten, is een prachtig staaltje ontkenning van zijn eigen rol bij het veroorzaken van deze puinhoop.”
[Jan Willem Goudriaan, vice-voorzitter van het Europese verbond van vakverenigingen, persbericht EPSU, 3 februari 2009]

janwillemgoudriaan
Jan Willem Goudriaan

En hij voegde eraan toe: “Juist de liberalisatie van de energiemarkt, afgedwongen door de Commissie, heeft geleid tot een enorme concentratie van het eigendom van energiebedrijven, en van hoge prijzen voor huishoudens en bedrijven”.

dinsdag 16 december 2008, 17.43 uur – paulus
Categorie: Kamervragen, wonen

Woonwagenbewoners blijven BTW betalen dankzij Europa

Huurders van woonwagens moeten BTW over hun huur blijven betalen omdat dit moet van Europa. Dit antwoordt staatssecretaris de Jager op schriftelijke Kamervragen van Staf Depla (PvdA), Ineke van Gent (GroenLinks) en mij. Huurders van huurwoningen betalen géén BTW over hun huur.

(meer…)

donderdag 3 juli 2008, 16.02 uur – paulus
Categorie: in de media

De Frontlinie

Vrijdagmiddag tussen 15:00 en 15:30 uur ben ik te gast bij het BNR-radioprogramma ‘De Frontlinie’. Ik ga daar in debat met twee Kamerleden van andere partijen. Eén van de onderwerpen zal ongetwijfeld het einde van het parlementaire jaar -vandaag- zijn.

In de studio met presentatrice Harmke Pijpers
In de studio met presentatrice Harmke Pijpers.

** Update **
Beluister de discussie met Mei Li Vos (PvdA) en Pieter Omtzigt (CDA) over het PvdA-plan om woningeigenaren die overlast veroorzaken hun huis uit te zetten, de negatieve mening van de bevolking van Uruzgan over de ISAF missie en de uitspraken van de president van de Europese Centrale Bank Trichet over de belastingverhogingen in Nederland hier terug.

zaterdag 7 juni 2008, 8.56 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat

voorkomen of genezen

neerslag
Ontwikkeling van de hoeveelheid neerslag in de EU-landen door de klimaatverandering (blauw=meer; rood=minder)

Bij discussies tussen insiders over klimaatveranderingen krijg je voortdurend twee woorden naar je hoofd geslingerd: mitigatie en adaptatie. Ernst Vuijk en Hans Schneider deden vorig jaar een verdienstelijke poging om ze te vervangen door termen waar ook niet-ingewijden mee uit de voeten kunnen: voorkomen of genezen.

(meer…)

donderdag 28 februari 2008, 17.38 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat

EU energie- en klimaatpakket

Nederland zal bij de komende top over het Europese energie- en klimaatpakket aandringen op verdergaande aanscherping van de duurzaamheidseisen voor biomassa en biobrandstof. Ook wordt nog niet ingestemd met een geleidelijke aanscherping van de bijmengverplichting in brandstoffen tot 10%, zonder dat verzekerd is dat deze biobrandstoffen duurzaam geprocuceerd zijn.
Wat mij betreft was dit het belangrijkste resultaat van een nota-overleg van zeven uur (…) dat we gisteren voerden met de ministers Cramer (VROM) en Van der Hoeven (EZ).

koelkast
hoe lang treuzelt de EU nog met het aanscherpen van de efficiency eisen voor apparaten?

(meer…)

donderdag 7 februari 2008, 17.23 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat, wetgeving

EU-richtlijn Energiebesparing

Onlangs is de Tweede Kamer een wetsvoorstel (31320) aangeboden waarin minister van der Hoeven een Europese richtlijn voor energiebesparing vastlegt in Nederlandse Wetgeving. Ik ondersteun de grondslag van de richtlijn, namelijk dat energiebesparing helpt bij het terugdringen van de CO2-uitstoot. Ik heb echter wel legio aan kritische opmerkingen over de invulling van deze richtlijn en dus ook over het wetsvoorstel van de minister. Mijn grootste zorgpunt is de invoering van de slimme meters.

Een slimme meter
In enkele Nederlandse huishoudens is bij wijze van proef al een slimme meter aanwezig

(meer…)

donderdag 24 januari 2008, 12.22 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat

Klimaatplannen EU in lijn met Nederlands beleid

De SP is redelijk tevreden over de voorstellen die zijn gedaan door de Europese Commissie om de klimaatdoelstellingen voor 2020 te halen. SP-kamerlid Paulus Jansen: “Het voorgestelde beleid is op hoofdlijnen verstandig, al zal nog moeten blijken of de algemene doelstellingen hard worden gemaakt met concrete maatregelen, zoals een uitgebreider en beter emissiehandelssysteem en strengere energie-efficiencyeisen voor apparaten en auto’s. Ook kan de behandeling in het Europees Parlement nog roet in het eten gooien.”

Lees verder

woensdag 2 januari 2008, 17.35 uur – paulus
Categorie: Kamervragen, energie & klimaat

Ierse gloeilampen branden voorlopig door

Het Ierse plan om per januari 2009 efficiency eisen in te voeren voor verlichting is nog niet ter notificatie voorgelegd aan de EU. In normaal Nederlands: het is voorlopig niet meer dan een voornemen. Dat blijkt uit antwoorden van minister Cramer op mijn vragen. Cramer is overigens nog steeds positief over het idee als zodanig, dat neerkomt op het uitfaseren van gloeilampen.

(meer…)

woensdag 19 december 2007, 15.01 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat

EU-Milieuraad

Iedere twee maanden bespreekt minister Cramer de agenda van de EU-milieuraad met de Kamer. Deze keer ging het over de Bodemrichtlijn, emissiehandel voor de luchtvaart en de conclusies van de Bali-klimaattop.

emissiehandel
komt er ook een EU-emissiehandel voor de luchtvaart?
(meer…)

zaterdag 8 december 2007, 11.53 uur – paulus
Categorie: Kamervragen, energie & klimaat

Ierland: exit gloeilamp

Volgens Reuters wil de Ierse regering met ingang van 2009 de wettelijke eisen aan de energie-efficiency van verlichting aanscherpen. Dat komt neer op een verbod van gloeilampen. Eerder wilde Jacqueline Cramer, onze minister van VROM, dat ook. Maar ze keerde terug op haar schreden.

ThomasEdison
Een van de belangrijkste uitvindingen uit de historie van de mensheid: binnenkort alleen nog in het museum te zien?

(meer…)

« Vorige paginaVolgende pagina »
www.sp.nl