Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

zondag 10 maart 2013, 12.37 uur – paulus
Categorie: Algemeen, wonen

Staatssteun? Nee: steun aan de staat!

De Europese Commissie legt op grond van de EU-concurrentierichtlijn allerlei eisen op aan de Nederlandse woningcorporaties, omdat deze staatssteun zouden ontvangen. Dat is opmerkelijk, want per saldo ontvangen de corporaties geen staatssteun, maar leveren ze de minister van Financiën geld op. Volgens mij kan de staatssteun-bemoeienis van Brussel op korte termijn beeindigd worden, na twee overzichtelijke maatregelen. Maar Stef Blok wil dat niet, want hem komt de EU-bemoeienis wel goed uit.


De Brusselse bemoeienis leidt tot de marginalisering van de corporatiesector, dat komt Stef Blok prima uit.

(meer…)

donderdag 15 september 2011, 12.54 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat, wetgeving

Niet zo efficiënt

De nieuwe Energie Efficiency Richtlijn (nEER) van de Europese Unie is niet zo efficiënt om dit doel te bereiken en kan daarom beter in het ronde archief. In plaats daarvan zou de EU beter tempo kunnen maken met de aanscherping van efficiencyeisen voor huishoudelijke apparaten, professionele toestellen (zoals compressoren) en voertuigen. Dat zet meer zoden aan de dijk.

de EU zou het energieverbruik van huishoudelijke apparaten en professionele toestellen dramatisch kunnen verlagen

(meer…)

donderdag 25 november 2010, 12.34 uur – paulus
Categorie: milieu, wetgeving

Symboolwetgeving

Vanmorgen debatteerde de Kamer over de Implementatiewet EG-kaderrichtlijn afvalstoffen. Het leverde een treffende illustratie op van de term symboolwetgeving.

(meer…)

zondag 24 oktober 2010, 12.31 uur – paulus
Categorie: cultuur

Facadearchitectuur

De architect van dit gebouw van de Europese Unie heeft zich goed ingeleefd in het karakter van de organisatie.


hoek Wetstraat-Karel de Grotelaan, Brussel

donderdag 20 mei 2010, 18.42 uur – paulus
Categorie: wetgeving, wonen

Kamermeerderheid: corporaties moeten ook middeninkomens kunnen bedienen

Het debat krijgt nog een staartje, maar er tekent zich een Kamermeerderheid af om de minister van Wonen te dwingen om zijn plannen voor het beperken van de toegang tot sociale huurwoningen op te schorten en daarover opnieuw in gesprek te gaan met de organisaties van huurders en verhuurders. En vervolgens met de Europese Commissie. Want die wil dat de Nederlandse woningcorporaties alleen nog woningen mogen toewijzen aan het armste deel van de bevolking.

de SP-waakhond in Brussel sloeg vijf jaar geleden al aan over de pogingen van de Europese Commissie om de Nederlandse volkshuisvesting om zeep te helpen

(meer…)

woensdag 10 juni 2009, 14.17 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat

Energiebesparing in de ICT

frankheemskerkVanmorgen sprak de commissie EZ met minister Van der Hoeven en staatssecretaris Heemskerk over de komende Europese ministerraad voor Vervoer, Telecom en Energie. Op de agenda deze keer veel energie en een beetje telecom.

staatssecretaris Frank Heemskerk

(meer…)

maandag 1 juni 2009, 8.21 uur – paulus
Categorie: op pad

Politiek café

Na mijn bezoek aan Tegelen was ik vrijdagavond bij het politiek café van de SP afd Roermond. Zoals te verwachten viel in het zuiden was dat een écht politiek café in de kroeg: zelfs de uitbater van de Tramhalte deed mee met het debat over Europa en de regio.

tramhalte_07

(meer…)

vrijdag 27 maart 2009, 17.25 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat

Groenboek Europees energienetwerk

De Tweede Kamer overlegt meestal mondeling met bewindspersonen (“algemeen overleg”). Soms wordt er echter gekozen voor schriftelijk overleg, met name als het gaat om ingewikkelde, technische onderwerpen. Een voorbeeld daarvan is de behandeling van het Groenboek ‘Naar een Europees energienetwerk voor een continue, duurzame en concurrerende energievoorziening’.

offshorewind

(meer…)

donderdag 19 februari 2009, 20.26 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat

Milieuraad

waakhondMinister Cramer neemt morgen deel aan de EU-Milieuraad, met een topzware agenda waar de kamercommissie Milieu vanmiddag vier uur lang over debatteerde.

(meer…)

vrijdag 13 februari 2009, 9.23 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat

Leveringszekerheid energie: Europa wordt zenuwachtig

Iedere twee maanden praten de ministers van energie van de EU-lidstaten over de nieuwe voorstellen van de Europese Unie. Voor Nederland zit Maria van der Hoeven in deze ministerraad. Gisteren sprak de commissie EZ met haar over de standpunten die ze wil innemen bij de raad die dit weekend gehouden wordt.

vopak

(meer…)

Volgende pagina »
www.sp.nl