Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

zondag 16 november 2014, 14.47 uur – paulus
Categorie: Utrecht, wetgeving, wonen

Stelling van de dag

“Wie eenmaal een woning heeft, kan – zoals gezegd – makkelijker een andere woning bemachtigen dan een nieuwkomer op de woningmarkt.”
(Memorie van Toelichting wetsvoorstel tijdelijke verhuur, 9 oktober 2014)


de Lotto winnen is nu bijna gemakkelijker dan een betaalbare huurwoning bemachtigen

(meer…)

dinsdag 15 april 2014, 13.09 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat, wetgeving

Baten slimme meter gedaald. Maar Kamp wil tempo maken.

De “kleinschalige” uitrol van de slimme meter -nou ja: een half miljoen stuks- heeft tot nu toe in de verste verte niet de voorspelde effecten op de energiebesparing opgeleverd. Ook wordt de schakelfunctie van de meter geschrapt, wat de beoogde efficiencyvoordelen (op afstand aan- en afsluiten) grotendeels te niet doet. Toch wil minister Kamp haast maken en nu starten met de grootschalige uitrol. Dat is volgens mij niet erg logisch.

Donderdag kan de Kamer schriftelijke inbreng leveren op het grootschalige-uitrol-voorstel van Kamp.
Lees hier mijn inbreng namens de SP-fractie: EN 20140414 INB 29023 slimme meter

donderdag 27 maart 2014, 17.21 uur – paulus
Categorie: wetgeving, wonen

fundamentele herziening bouwbesluit, privatisering handhaving

Vanmiddag debatteerde de commissie Wonen/Rijksdienst met minister Blok over de modernisering van de bouwregelgeving. De belangrijkste thema’s zijn de invoering van een nieuwe manier van toetsen bij eenvoudige bouwprojecten, de privatisering van het toezicht en anderzijds het aanscherpen van de aansprakelijkheid van de aannemer voor verborgen gebreken en/of de invoering van een wettelijk verplichte verzekerde garantie.

Lees hier mijn inbreng bij het debat van vanmiddag: BT 20140327 AO fundamentele herziening Bouwbesluit DEF

vrijdag 7 maart 2014, 11.04 uur – paulus
Categorie: wetgeving, wonen

amendementen huisvestingswet – Rotterdamwet – huisjesmelkerswet

Afgelopen maandag was er een groot wetgevingsdebat over drie wetsvoorstellen inzake woonruimteverdeling en het aanpakken van huisjesmelkerij. Mijn inbreng vind je hier. Bij het debat heb ik ook een groot aantal wijzigingsvoorstellen gedaan, die ik hieronder kort toelicht.


Eerste huurdersdemonstratie uit de historie van Veenendaal. De wereld wordt niet veranderd in Den Haag maar daarbuiten.
(meer…)

maandag 3 maart 2014, 13.58 uur – paulus
Categorie: wetgeving, wonen

Debat huisvestingswet

De kamer debatteert vandaag met minister Blok over drie wetsvoorstellen met betrekking tot de woonruimteverdeling en de verhuur van woningen: een wijziging van de Huisvestingswet, de Rotterdamwet en de Woningwet, in verband met het aanpakken van huisjesmelkders.

Lees hier mijn inbreng in eerste termijn: VH 20140301 WGO 1eT SP DEF

woensdag 12 februari 2014, 13.01 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat, milieu, wetgeving

wet bijmengen biobrandstof aangepast. waakzaamheid gewenst.

Vandaag kan de Kamer schriftelijke inbreng leveren op een wijziging van de wet milieubeheer in verband met de bijmengverplichting van biobrandstoffen (33834). Daar wordt een papieren werkelijkheid gecreëerd die niets uitstaande heeft met de realiteit. Alle reden voor grote waakzaamheid!

Lees hier mijn inbreng: I&M 20140212 SI 33834

dinsdag 28 januari 2014, 20.07 uur – paulus
Categorie: wetgeving, wonen

Stef Blok moderniseert en vereenvoudigt

Als minister Blok zegt dat hij wetgeving wil moderniseren en vereenvoudigen is dat reden voor extra alertheid. Dat was dus het parool bij het afsluitend debat over het wetsvoorstel 33698 Wijziging Boek 7 Burgerlijk Wetboek en Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte ivm modernisering en vereenvoudiging van de werkwijze van de huurcommissie.


De minister: mensen maak je nou niet druk over drie eurootjes per maand!

(meer…)

donderdag 19 december 2013, 15.36 uur – paulus
Categorie: wetgeving, wonen

Rotterdamwet verbreed & verlengd

Vanmiddag leverde de Kamer schriftelijke inbreng op de Wet uitbreiding wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, beter bekend als de Rotterdamwet. Dat was een nogal opportunistisch staaltje wetgeving. Brengt de wijziging daar verbetering in? Nou nee.

(meer…)

woensdag 18 december 2013, 21.31 uur – paulus
Categorie: wetgeving, wonen

De Draai van Duivesteijn

OK, ik voorspelde al weken dat hij overstag zou gaan. Maar hoopte vurig dat ik ongelijk had. Helaas: de nacht van Duivesteijn draaide uit op de voorspelde nachtmerrie voor de huurders. Een verslag in 116 tweets.

(meer…)

zondag 15 december 2013, 9.46 uur – paulus
Categorie: wetgeving, wonen

crowd legislation

Komende donderdag levert de Kamer “schriftelijke inbreng” op het wetsvoorstel 33798 Wijziging Woningwet in verband met versterking van het handhavingsinstrumentarium. Dat is de eerste fase van de parlementtaire behandeling van een wet. Bij wijze van experiment publiceer ik mijn concept-inbreng nu al. Iedereen die iets te melden heeft kan dus nog vier dagen schieten op mijn commentaar, of met eigen voorstellen komen. En wie weet gebruik ik ze.


De SP rekent de strijd tegen huisjesmelkers tot zijn kerntaken. Binnenkort rijkt ROOD weer de huisjesmelker-van-het-jaar trofee uit.

(meer…)

Volgende pagina »
www.sp.nl