Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

zondag 8 juli 2012, 8.03 uur – paulus
Categorie: water

Nederland waterland, maar niet in de verkiezingsprogramma’s

Nederland is een waterland, maar dat zou je niet aflezen aan de inhouden van de meeste verkiezingsprogramma’s. Ik bekeek de programma’s van VVD, PvdA, PVV, CDA, SP, D66 en GroenLinks. Meest opmerkelijk: het CDA maakt nauwelijks meer woorden vuil aan dit thema, dat onder Balkenende nog een profileringspunt was. En heeft de PvdA aandelen Vitens ingekocht?

(meer…)

maandag 9 april 2012, 17.26 uur – paulus
Categorie: water

Eenderde primaire waterkeringen voldoet niet aan veiligheidsnorm

1225km primaire waterkeringen -dat zijn de dijken en dammen die het belangrijkst zijn voor de bescherming tegen overstroming vanuit zee en rivieren- alsmede 335 kunstwerken (sluizen, stormvloedkeringen e.d.) voldoen niet aan de normen. Dat lijkt me nogal verontrustend. Maar volgens staatssecretaris Joop Astma valt het nogal mee, als we de inrichting van het land achter de dijken wat slimmer en de rampenbestrijding wat slimmer regelen.


de afsluitdijk is een van de primaire waterkeringen die niet meer voldoet aan de veiligheidsnorm

(meer…)

donderdag 5 april 2012, 20.14 uur – paulus
Categorie: milieu, ruimtelijke ordening, water, wetgeving

omgevingswet gefundeerd op vertrouwen

De nieuwe Omgevingswet, die alle wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu, natuur en water moet integreren gaat uit van vertrouwen: vertrouwen in de nobele bedoelingen van mensen en bedrijven die iets “willen”. Wie kan daar iets op tegen hebben?


Nederland heeft al een paar eeuwen ervaring met toelatingsplanologie. Die heeft best aardige resultaten opgeleverd (Elburg)

(meer…)

dinsdag 13 december 2011, 20.18 uur – paulus
Categorie: Algemeen, milieu, water

Motie Volkeraksluizen aangenomen

Mijn motie over het uitwerken van een alternatief met zoet/zoutwaterscheiding bij de renovatie/uitbreiding van de Volkeraksluizen is dinsdag aangenomen. Ik had de motie samen met Lutz Jacobi (PvdA) ingediend tijdens het recente wetgevingsoverleg water.

(meer…)

maandag 5 december 2011, 23.38 uur – paulus
Categorie: water, wetgeving

kabinet: het gaat hardstikke goed met de waterkwaliteit

…. , in ieder geval best wel goed. Of misschien een beetje goed, of nét niet zo slecht dat we ruzie krijgen met de Europese Unie over het aan onze laars lappen van de Kaderrichtlijn Water. Dat was de impliciete boodschap van het regeerakkoord, die dit jaar verwerkt is in de begroting I&M 2012. We bespraken de plannen van staatssecretaris Joop Atsma tijdens een wetgevingsoverleg op 5 december.


mijn favoriete Nederlandse rivier de IJssel kwam ruim aan bod bij mijn inbreng en moties over de Bypass Kampen bij het wetgevingsoverleg water (met dank aan IJsselTV)

(meer…)

donderdag 24 november 2011, 13.40 uur – paulus
Categorie: milieu, ruimtelijke ordening, water, wetgeving

Begroting Infrastructuur en Mobiliteit

De behandeling van de begroting Infrastructuur 2012 is vannacht om twee uur afgerond. Gisteren duurde de eerste termijn tot half een ’s nachts. Desondanks kreeg de minister van Infrastructuur het voor elkaar om de beantwoording van alle vragen over het thema ruimtelijke ordening af te werken in drie minuten en 40 seconden, terwijl ze voor Infrastructuur en Vervoer twee uur en 50 minuten de tijd nam, precies 50 keer zo lang. Waar het hart vol van is?


the world according to Schultz

(meer…)

dinsdag 25 oktober 2011, 14.06 uur – paulus
Categorie: Algemeen, water, wetgeving

Debat drinkwater/waterkwaliteit

Vanmiddag is er een afsluitend debatje met staatssecretaris Atsma over waterkwaliteit, de toelaatbare winst van drinkwaterbedrijven en legionella. Ik ga daar twee voorstellen doen: beperk de toelaatbare winstuitkering aan de publieke aandeelhouders tot 4,4% en voer een onderhoudsverplichting in voor open koeltorens.


slecht onderhouden koeltorens vormen een groot legionellarisico

(meer…)

vrijdag 25 maart 2011, 17.26 uur – paulus
Categorie: in de media, water

Jansen vs De Boer: wie is er verantwoordelijk voor veilige dijken?

dubbelcolumn op nvm.nl d.d. 21 maart

Beste Betty, de Tsunami in Japan zal waarschijnlijk meer dan 10.000 doden kosten. Meer dan 500.000 mensen zijn dakloos geworden. De gevolgen van de besmetting rond de verwoeste kerncentrales zijn op dit moment nog onduidelijk. Het is een tragedie waarvan je alleen maar kan hopen dat hij je zelf nooit zal overkomen.

(meer…)

donderdag 17 februari 2011, 12.54 uur – paulus
Categorie: milieu, water

Laat waterschap niet opdraaien voor kosten goed gedrag

Het waterschap Brabantse Delta heeft er bij de brand van Chemie-Pack alles aan gedaan om de schade aan het watersysteem zo veel mogelijk te beperken. Nu dreigen ze op te draaien voor de gemaakte (giga) kosten als Chemie-Pack failliet zou gaan. Dat vind ik onacceptabel.


samen met Emile Roemer en Remi Poppe sprak ik op 18 januari met hulpverleners en omwonenden

(meer…)

donderdag 16 december 2010, 19.45 uur – paulus
Categorie: water

Schelde-motie aangenomen

Vanmiddag heeft de Kamer een motie van mijn hand aangenomen over het Scheldeverdrag. Die roept het kabinet op om nu met de Belgische overheden in gesprek te gaan over een lange termijn aanpak voor de ontsluiting van de Antwerpse haven, die moet voorkomen dat verdere verdiepingen tot nog veel meer veiligheidsrisico’s en schade aan het ecosysteem leiden.


de Zeeschelde in België is een prachtige getijderivier, maar tegelijk een groot veiligheidsrisico

(meer…)

« Vorige paginaVolgende pagina »
www.sp.nl