Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

dinsdag 4 maart 2014, 12.45 uur – paulus
Categorie: milieu, ruimtelijke ordening, verkeer

Initiatiefnota Een stap vooruit gepresenteerd

Vanmiddag presenteer ik samen met Duco Hoogland (PvdA) en Sander de Rouwe onze initiatiefnota Een Stap Vooruit, tijdens het congres ‘Nederland fietsland: fictie of feit?’ in de RAI. De nota bevat 39 voorstellen om de voorzieningen voor de recreatieve wandelaar en fietser in Nederland te verbeteren en de economische opbrengsten van wandel- en fietstoerisme te verhogen. De nota wordt vandaag ook ingediend bij de voorzitter van de Tweede Kamer en naar verwachting in de loop van dit jaar afgehandeld.


de Hollandse Kade langs het Tienhovens kanaal, onderdeel van het Marskramerpad (LAW3)

(meer…)

vrijdag 28 februari 2014, 9.14 uur – paulus
Categorie: Kamervragen, ruimtelijke ordening, wonen

Blok gaat overleggen over code rood

Minister Blok gaat overleggen met de Nederlandse Vereniging van Banken en andere belanghebbende partijen over de oplossing van de code-ROOD-problematiek bij woningen op erfpachtgrond. Eigen woningbezitters met “open einde” erfpachtcontracten, zonder duidelijke indexeringsclausule kunnen hun huis niet meer verkopen, omdat de bank het onderpand niet meer vertrouwt.

(meer…)

donderdag 9 januari 2014, 20.07 uur – paulus
Categorie: ruimtelijke ordening

citaat van de dag


een ommetjesmaker in Monnikenhuizen

‘Soms is een doelgroep zo omvangrijk dat zij over het hoofd gezien wordt. Dat geldt zeker voor de ommetjesmaker.’

(Th.de Bruin en J.Burger, ‘Ruimte voor de wandelaar; de ommetjesmaker en zijn habitat.’, uitgeverij Op lemen voeten, 2004)

(meer…)

zondag 22 september 2013, 8.50 uur – paulus
Categorie: Algemeen, ruimtelijke ordening

Planschade

De eigenaar van een onroerend goed kan planschade claimen als zijn bezit door een ruimtelijke ingreep van de overheid, bijvoorbeeld de aanleg van een weg in zijn achtertuin, economische in waarde daalt. Heel veel mensen vinden tegenwoordig dat ze schade lijden. Maar is dat ook zo?


een aantal appartementeigenaren aan het Tolsteegplantsoen kreeg tien jaar geleden planschade toen er tegenover hun flat een -ongeveer net zo hoog- politiebureau gebouwd werd. Binnenkort worden hun flats juist méér waard door de opening van een Randstadspoorstation op een steenworp afstand.

(meer…)

maandag 8 juli 2013, 22.30 uur – paulus
Categorie: op pad, ruimtelijke ordening, wonen

werkbezoek Welbions

Samen met mijn medewerker Wouter Groot Koerkamp en de SP-gemeenteraadsfractie Hengelo bezocht ik op 1 juli de Hengelose corporatie Welbions. We bekeken een aantal herstructureringsprojecten: Berflo Es, Veldwijk Zuid, Klein Driene en Hengelose Es. En natuurlijk bespraken we de gevolgen van het kabinetsbeleid, in het bijzonder de verhuurderheffing, voor deze corporatie.


bij het herstructureringsproject Berflo Es keerde een opvallend hoog aantal van de oorspronkelijke bewoners terug na nieuwbouw, met name door de lage huren, vanaf €450.

(meer…)

dinsdag 19 maart 2013, 22.16 uur – paulus
Categorie: Kamervragen, energie & klimaat, ruimtelijke ordening

waar blijft realiteitstoets provinciale wind-op-land plannen

Eind januari sloot het kabinet een bestuursakkoord met de provincies over de realisatie van 6.000MW wind-op-land per 2020. Provincies moeten op korte termijn hun taakstelling planologisch invullen. Maar hoe realistisch zijn die zoeklocaties eigenlijk?


windpark in aanpak

(meer…)

vrijdag 15 maart 2013, 22.21 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat, milieu, ruimtelijke ordening

de waker, de slaper en de dromer

Samen met Patrick van Lunteren, Corné Bezuijen (SP-statenfractie Groningen) en Rikus Brader (oud SP-wethouder Reiderland) was ik vanmiddag op werkbezoek in Reiderland, waar een aantal boeren in drie polders langs de Dollard een windpark willen ontwikkelen in het leegste gebied van Nederland. Maar dat is tegelijk een gebied met wijdse vergezichten. Wat is dan wijsheid?


coupure in de wakerdijkdijk tussen de Carel Coenraadpolder (1924) en de Johannes Kerkhovenpolder (1875/76).

(meer…)

donderdag 11 oktober 2012, 19.19 uur – paulus
Categorie: Algemeen, ruimtelijke ordening

citaat van de dag

“De belangrijkste driver van hoogbouw blijft toch imago.”
(Chris Geurts, buitenklimaatspecialist TNO in Cobouw, 8 oktober 2012)


de Utrechtse Belle van Zuylen bleef ons -gelukkig- tot nu toe bespaard

(meer…)

donderdag 4 oktober 2012, 8.57 uur – paulus
Categorie: milieu, ruimtelijke ordening, wetgeving

wet beperkingengebied buitenlandse luchthaven

Tjonge, wat hebben we er lang op moeten wachten. Maar vanmorgen vindt eindelijk het afrondende debat van de Wet beperkingengebied buitenlandse luchthaven plaats. De wet is van belang voor de bewoners van de grensstreek in Limburg. Vliegveld Weeze/Niederrhein, vliegbasis Geilenkirchen en de voormalige vliegbasis Brüggen vallen alle onder het werkinggebied van de wet. Belangrijkste vraag: wordt er met twee maten gemeten ten opzichte van omwonenden van Nederlandse vliegvelden?


Het beperkingengebied voor de bewoners van Zuidoost Limburg ten gevolge van de AWACS-herriebakken van vliegbasis Geilenkirchen is tergend groot.

Lees hier mijn inbreng in eerste termijn: MIL 20121004 TOE 31898 1eT SP plenair

UPDATE 12:45
Twee van mijn voorstellen bij het debat hebben toezeggingen opgeleverd:
- de minister van Defensie zal tegelijk met zijn AWACS-brief in november aangeven wat de status is van de voormalige RAF-basis Brüggen bij Roermond; mijn inzet is dat de nederlandse regering bij Duitsland aandringt op het schrappen van de luchtvaartbestemming zodra de (slapende) basis definitief zijn militaire bestemming verliest; als dat niet gebeurt zo het scenario Laarbruch/Niederrhein zich kunnen herhalen
- de staatssecretaris van milieu gaat na of het principe “de vervuiler betaalt” (voor wat betreft planschade, geluidisolatie van woningen en vergoeding kosten gemeenten) ook toegepast kan worden op vliegvelden over de grens. Nu worden bv. de gevolgkosten van Niederrhein aan de Nederlandse zijde van de grens betaald door de Nederlandse belastingbetaler.

vrijdag 8 juni 2012, 12.30 uur – paulus
Categorie: Kamervragen, milieu, ruimtelijke ordening

Omgevingsloket Online uitbreiden met handhavingsinformatie

De handhavers op het terrein van milieu en ruimtelijke ordening kunnen veel baat hebben bij een uitbreiding van Omgevingsloket Online (OLO) met handhavingsinformatie, die door alle gebruikers gedeeld wordt en via internet ontsloten wordt. Ook zouden met zo’n systeem de ICT-kosten tientallen miljoenen lager worden. Naar aanleiding van een voorstel van de gemeente Delft heb ik schriftelijke vragen gesteld aan minister Schultz.

lees hier mijn schriftelijke vragen: ROM 20120608 SV database omgevingsinformatie

Volgende pagina »
www.sp.nl