Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

zondag 11 oktober 2009, 11.19 uur – paulus
Categorie: Integratie, op pad, wonen

Kleine Steden Beleid

Een van mijn vaste discussiepunten met minister Van der Laan over de wijkaanpak is de -naar mijn mening kunstmatige- scheiding tussen de beschikbare middelen voor de veertig Vogelaarwijken en de rest. Van de week bezocht ik Culemborg, een stad(je) van nog geen 30.000 inwoners aan de Lek, waar ze op een kleinere schaal ook worstelen met de problematiek van economische tweedeling en integratie.

20091005 Culemborg Terweijde-Zuid-I
Deze jaren zestig woningen krijgen binnenkort een hellend dak; tegelijkertijd wordt de gevel extra geisoleerd

(meer…)

woensdag 27 mei 2009, 16.29 uur – paulus
Categorie: Algemeen, Integratie

Bezoek uit Hillesluis

In gesprek met de dames van NISA uit Hillesluis, Rotterdam

Vanochtend ontving ik bezoek van een veertigtal dames van de vrouwenhuiskamer NISA uit Hillesluis, Rotterdam, de wijk die ik via het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken geadopteerd heb. De doelstelling van NISA is het bevorderen van de ontwikkeling en integratie van vrouwen. Daarnaast zet NISA zich in voor het bevorderen van een respectvolle omgang tussen vrouwen met verschillende culturen. (meer…)

dinsdag 4 maart 2008, 10.25 uur – paulus
Categorie: Integratie, op pad

De andere Peperklip

De meeste mensen uit de Rijnmond zullen bij de naam Peperklip denken aan het geheel betegelde megawoongebouw van de hand van Carel Weeber op de Rotterdamse Kop van Zuid. In Schiedam-Oost staat echter een bijzondere openbare basisschool met dezelfde naam.

PeperklipTeam0607
Het team van de Peperklip

(meer…)

maandag 3 maart 2008, 22.48 uur – paulus
Categorie: Integratie, op pad, wonen

Net wel of net niet

Samen met Remi Poppe, SP-wethouder Yorick Haan en lokale SP-fractievoorzitter Frans Hamerslag bezocht ik vandaag de Schiedamse wijken Nieuwland en Schiedam-Oost. De eerste behoort tot de 40 “Vogelaar-wijken” die tot speerpunt gemaakt zijn van de wijkaanpak van het kabinet. De tweede viel net buiten de boot. Zoek de verschillen.

Bewonerscommissie
In gesprek met de bewonerscommissie van de wijk Schiedam-Oost

(meer…)

zondag 10 februari 2008, 17.21 uur – paulus
Categorie: Algemeen, Integratie

Boerka

boerka Uit de ministerraad van 8 februari: “Het kabinet wil een verbod invoeren op gelaatsbedekkende kleding in het onderwijs en bij de overheid. Volgens het kabinet belemmert deze kleding de open communicatie.”

(meer…)

maandag 4 februari 2008, 8.37 uur – paulus
Categorie: Integratie

Inburgeren in het buitenland

Afgelopen woensdag sprak de commissie voor Wonen, Wijken en Integratie met minister Vogelaar over de taaltoets die mensen in het buitenland moeten afleggen, als ze naar Nederland willen komen in verband met huwelijk of gezinshereniging.
Ad Appel, zelf werkzaam in het taalonderwijs aan inburgeraars, zond me bijgaand verslag.

vrijdag 25 januari 2008, 8.09 uur – paulus
Categorie: Integratie

Vogelaar: we hebben u keihard nodig!

De ontslagen NT2-docenten (taalonderwijs inburgering) zullen gisteren met een mengsel van verbazing en woede naar de uitzending van NOVA over de inburgering gekeken hebben. Minister Vogelaar, die al maanden op de hoogte is van de inburgerchaos, verklaarde dat zij hoopt dat ze zo kort mogelijk met wachtgeld thuis hoeven te zitten. Maar als ze haar werk gedaan had hádden de docenten helemaal niet thuis gezeten!

Vogelaar
Minister Vogelaar slaapt rustig door.

(meer…)

vrijdag 7 december 2007, 7.51 uur – paulus
Categorie: Integratie

PvdA en CDA: ontslagen ROC’s geen probleem

Klaarblijkelijk hebben PvdA en CDA er toch geen probleem mee als de ROC’s honderden NT2 docenten ontslaan als gevolg van de inburgerchaos. Ze stemden vandaag tegen mijn motie die dit wilde voorkomen.

(meer…)

donderdag 29 november 2007, 8.59 uur – paulus
Categorie: Integratie, wetgeving, wonen

Woonruimteverdeling inzetten voor gemengd wonen

Minister Vogelaar vergroot bij de herziening van de Huisvestingswet met de mogelijkheden voor gemeenten om bij de woonruimte-verdeling gemengde wijken te bevorderen. De minister deed haar toezegging in reactie op een voorstel van de SP bij de behandeling van haar begroting voor 2008.

GemengdWonen
Het tijdschrift Nul20 deed vorig jaar onderzoek naar de mening van Amsterdammers over gemengd wonen

(meer…)

woensdag 28 november 2007, 9.15 uur – paulus
Categorie: Integratie, wetgeving, wonen

SP-moties en amendement bij Begroting WWI

Vandaag heb ik bij de begroting van minister Vogelaar vijf wijzigingsvoorstellen ingediend:
- het paal en perk stellen aan excessieve betaling van corporatiedirecteuren
- het terugdraaien van de bezuinigingen op de huurtoeslag
- het verruimen van de mogelijkheden voor financiële steun voor projecten buiten de 40 aandachtswijken
- een debat op korte termijn over het advies van de VROM-raad, die onlangs zware kritiek uitte op het Nederlandse woningmarktbeleid, in het bijzonder de hypotheekaftrek.
- het continueren van de financiële steun voor de Stichting Steun Remigratie, die zich met name richt op praktische hulp aan Marokkanen die geremigreerd zijn of het voornemen hebben om te remigreren.

(meer…)

Volgende pagina »
www.sp.nl