Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

donderdag 3 april 2014, 13.45 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat, milieu

Schippers overweegt grootschalige(r) distributie jodiumpillen

Nederland bekijkt op dit moment samen met onze buurlanden België en Duitsland hoe we het beschermingsniveau van de bevolking bij een kernramp kunnen verbeteren en harmoniseren. De bredere verspreiding van jodiumpillen onder de bevolking is een van de opties die daarbij bekeken wordt. Dat blijkt uit de antwoorden van minister Schippers op schriftelijke vragen die ik samen met Liesbeth van Tongeren (GL), Agnes Mulder (CDA) en Esther Ouwehand (PvdD) aan haar stelde.

Aanleiding voor de vragen was het bezoek van een delegatie uit Fukushima aan het Nederlandse parlement, enkele weken geleden. Bij die gelegenheid was een van boodschappen: leer van de fouten die er in Japan gemaakt zijn en zorg dat de bevolking standaard jodiumpillen in huis heeft.

Het is positief dat minister Schippers deze optie serieus bekijkt, naast andere maatregelen om de rampenbestrijding na een kernramp te verbeteren. Jodiumpillen bleken bij de incidenten met kerncentrales een zeer effectief en ook goedkoop middel om het gezondheidsrisico voor omwonenden te beperken. Die les moeten we ons ter harte nemen.

Lees hier de antwoorden op onze vragen: EZ 20140403 ANTW jodiumpillen

12 reacties »

 1. Nu staat mij bij dat ik ooit eens gehoord heb dat die jodium pillen maar zeer beperkt houdbaar zijn. De meeste informatie over de gevolgen van kern rampen heb ik ooit geleerd van Herman Damveld van de Milieu Federatie Groningen waarvan ik weet dat deze nog niet zo lang geleden, hoogstens een paar jaar, nog informatie verstrekt heeft aan de SP Groningen. Wellicht kan Corrie Sciacca je in de ook helpen. De beste optie is in mijn ogen gelijk stoppen met Borsele en nog eens goed kijken naar Petten en de reactor in Delft. Jodium pillen of niet. Als de boel in Borsele uit de hand loopt dan zijn we, buiten de gezondheidsrisico’s voor een grote kring omwonenden en haast zeker menig dodelijk slachtoffer (In Japan is de druk om volledig en voor altijd met kernenergie te stoppen terecht, ondanks dat het land niet beschikt over fossiele hulpbronnen). Een heel groot deel van ons toch al Kleien land zal voor decennia, wellicht zelfs eeuwen onbruikbaar worden voor menselijke activiteiten/bewoning. Het enige “positieve” zal zijn dat de natuur daar een unieke kans zal krijgen, zie hoe dat na Tsernobyl zich heeft ontwikkeld. Een gebeid dat, inschatting, ongeveer zo groot is als ons land is nu unieke natuur. Ook de centrales in Doel zijn potentiele gevaren voor Nederland. Wellicht zelfs die in Tihange.

  Dus die pillen vind ik helemaal geen fatsoenlijke optie, die zijn goed om de gemeenschap in slaap te sussen. En nogmaals, ik kan me vergissen, maar voor zover ik dus meen te weten zijn die pillen ook nog eens zeer beperkt houdbaar.

  In de volgende link beweert men: In de verpakking 10 jaar. Men heeft een gigantische bijsluiter nodig om het gebruik en door wie uit te leggen. Ik zie dat je boven de leeftijd van 40 jaar geen tabletten in moet nemen omdat dan het risico op vervelende bijwerkingen erg groot wordt. Wat een onzin allemaal. Bij een kern ongeval zijn de gevolgen onbeschrijfelijk gigantisch. Kwa aantallen mensen en kwa gebied dat gecontamineerd wordt. Stoppen met kernenergie is de enige verstandige optie, dan hebben we nog voldoende rotzooi bij bijvoorbeeld Covra om nog eeuwen heel voorzichtig mee te moeten zijn, als je de halfwaarde tijd van Plutonium rekent ( 30. 000 jaar) en in de rest komt onvermijdelijk plutonium voor omdat niet alle deeltjes voldoende geremd worden door de wateratomen, dan kunnen we nog zo lang vooruit als we als mensheid vanuit de vroege steentijd zijn gekomen, en dan is de helft nog maar weg. Zouden er in de toekomst dan nog mensen zijn die de risico’s zouden kennen? Stoppen met die rotzooi. De enige optie van verstandige en verantwoordelijke mensen.

  http://www.gemeentehulst.nl/Wonen_Leven/Veiligheid/Jodiumtabletten/Vragen_en_antwoorden_over_jodiumtabletten

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — april 4, 2014 @ 2:43 pm

 2. Jodiumpillen worden blijkbaar ook gebruikt als slaapmiddel!

  Jodiumpillen beschermen hooguit onder bepaalde omstandigheden enigszins tegen radioaktieve isotopen van jodium. Die worden door het lichaam geconcentreerd in de schildklier en kunnen daar kanker veroorzaken. Het idee van jodiumpillen is dat je de schildklier vol stopt met gewone isotopen, waardoor die een tijd lang geen nieuwe (radio-actieve) jodiumisotopen meer opneemt.
  Op zichzelf kan dat, mits juist getimed, zin hebben maar dan alleen tegen dit ene probleem. Bij een kernongeluk als dat van Fukushima komt er echter een soep aan elementen, en isotopen van die elementen, vrij. Daaronder bijvoorbeeld ook isotopen als Strontium-90 en Cesium-137 met een halfwaardetijd ter grootte van een generatieduur, die chemisch geen enkele affiniteit hebben met jodium.

  Wie preventief aan rampenbestrijding na een kernongeluk wil doen, moet meer in huis hebben als alleen maar jodiumpillen.

  Rond Borssele en Doel zijn in 2012 nieuwe jodiumtabletten verspreid. Die zijn 10 jaar houdbaar.
  Google maar eens op persbericht middelburg 31 mei 2012 jodiumtabletten worden vervangen veiligheidsregio zeeland .

  Bernard Gerard

  Reactie door bernard gerard — april 5, 2014 @ 12:40 am

 3. @Roelf en @Bernard,
  Natuurlijk zijn jodiumpillen geen absolute remedie bij een kernramp. Dat beweerde de Japans-Zwitserse delegatie ook niet. Hun analyse was dat bij de twee grootste nucleaire rampen uit de geschiedenis – Tsjernobyl en Fukushima- de directe beschikbaarheid van jodiumpillen bij de aanwezige huishoudens in het getroffen gebied de gezondheidsschade sterk had kunnen beperken. Dat lijkt me een voldoende argument om, naast alle andere relevante strategieën, ook deze optie serieus te nemen.

  Reactie door paulus — april 5, 2014 @ 6:43 am

 4. @3 Paulus

  Ik ben het met bernard gerard eens. Zo worden die pillen gebruikt als slaap pillen. Het gevaar van die dingen, kerncentrales, is giga groter. Dat mensen in algemeenheid graag in slaap gesust willen worden is een werkelijk probleem. Men wenst zich gewoon de impact van dat wat in Tsjernobyl en Fukusjima is gebeurd te realiseren, voor gewone mensen is dat ook niet te bevatten denk ik wel eens. Bij een kernongeluk in Borsele hebben die jodium pillen zo weinig impact, jawel het zal wellicht op termijn enige slachtoffers schelen , maar op de bulk zal dat niet eens marginaal zijn. Wil je de onvoorstelbare” gevolgen van een ongeluk in Borsele uitsluiten, dan moet je die centrale zo snel mogelijk stoppen en niet meet een “slaap” jodiumpil komen.

  Midden jaren 80 stond de centrale waar ik werkte de Eemscentrale van het toenmalige EGD ( nu oh schande GDF Suez) op de nominatie om enen van de 3 vestigingsplaatsen voor een nieuw te bouwen kerncentrale te worden. Het ging allemaal via een “Brede Maatschappelijke discussie Energiebeleid” ( Er was de bevolking voorgelogen dat water gemodelleerde kernreactoren “inherent “veilig zouden zijn) als voorzitter van de OR EGD kreeg ik de opdracht om negatief in te spreken in die discussie. Op grond van die opdracht is toen een nota geschreven en die nota hebben we toen, als enige OR uit de elektriciteit opwekkingwereld, ingediend als insprekers in die discussie. De inhoud , dus ook gegrond op kennis van mensen met een opleiding als werktuigkundigen in Centrales, waarbij kernenergie een leer onderdeel was, was een totale afwijzing van kernenergie op grond van de onvoorstlbar4 gevolgen voor de bevolking bij een ongeval.

  Er is maar één goede optie stoppen. Geen slaap pillen verstrekken, die geven een ongefundeerd gevoel van veiligheid.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — april 6, 2014 @ 1:18 pm

 5. De jodiumpillen vallen uiteraard wel onder het eigen risico, dus zelf betalen.

  Reactie door Ruud van der Kroft — april 7, 2014 @ 11:06 am

 6. @Paulus:
  “de directe beschikbaarheid van jodiumpillen in het getroffen gebied de gezondheidsschade sterk had kunnen beperken”

  Sterk beperken, een forse uitspraak, wat maakt die aannemenlijk?

  Reactie door roland — april 7, 2014 @ 5:45 pm

 7. @6 Roland. Daar sluit ik me bij aan. Alleen schildklierkanker kan zo beperkt worden. Alle andere vormen van kanker, leukemie voorop, krijt alle kans. De idiote zelfverzekerdheid van de bedrijvers van kernenergie , dat zij hebben voorzien in alle “denkbare” risico’s, bij zo’n nauwelijks voorspelbare gevolgen als die “niet voorzien ” calamiteit optreed is bij het misdadige af. Ik melde het hier boven. Ons werd het sprookje voor gehouden dat een water gemoduleerde kernreactor inherent veilig zou zijn. Immers bij het wegvallen van het koelende water zou de ketting reactie stoppen. Subiet leerde Three Miles Island ons het omgekeerde. Juist de niet voorziene risico’s , zoals een aardbeving met een daarop volgende Tsunamie van een orde van grote die men duidelijk niet heeft kunnen bedenken, heeft deze gevolgen. Nu kan men het niet meer af doen met het gezwets dat de centrale in Tjernobyl een ouderwetse koolstof gemoduleerde reactor had en dat onze water gemoduleerd systemen zo’n ongeluk nooit kunnen doen voorkomen. Bij dit soort, te grote risico’s van een door mensen bedachte techniek , is de zelfoverschatting van de techneuten werkelijk misdadig.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — april 8, 2014 @ 11:06 am

 8. Ik ben er niet op tegen om jodiumpillen dicht bij huis op te slaan en om de verspreiding bij een calamiteit goed te regelen. Ik redeneer rationeel in dit soort zaken: een maatregel die zakelijk gezien geen nadelen heeft en beperkte voordelen, moet je nemen. Schildklierkanker is een bekend risico, maar wel temidden van veel andere risico’s waartegen jodiumpillen in het geheel niet helpen.
  Ik verzet me wel tegen de suggestie, die mogelijk uit de berichtgeving gelezen zou kunnen worden, als dat deze maatregel algemene bescherming biedt. Dat is niet zo.

  Bernard Gerard

  Reactie door bernard gerard — april 8, 2014 @ 11:04 pm

 9. @Roelf,
  @: “bij het wegvallen van het koelend water zou de ketting reactie stoppen”
  Een uit de hand lopende reaktie bleef in Japan uit, wel veel andere elende zoals oplopende druk en vloeibaar radioaktief materiaal.
  Ook gebrekkige int. samenwerking, zodat zicht op de gevolgen vaag blijft.
  Hoe moet “zelfoverschatting van bestuurders” geduid worden, die dit alles beheersbaar achten?

  Reactie door roland — april 9, 2014 @ 11:07 am

 10. @9 Roland.

  Kennelijk had ik iets duidelijker moeten zijn. Het Ministerie van economische zaken onder leiding van Lubbers, wilde daarmee suggereren dat dan alle aktiviteit gestopt zou zijn. Men zweeg de werkingen van allerhande splijtstoffen die gewoon doorgingen stil. Natuurlijk is de kans op een Melt Down, China Sybdrom, heel klein terwijl dat in Tsjernobyl wel zo’n beetje het geval was. De risico’s zijn gigantisch , maar goed daarover zijn we het denk ik wel eens.

  Dus ik blijf bij mijn stelling,: “die jodium tabletten hebben de bedoeling om als slaap tabletten te werken”.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — april 9, 2014 @ 7:40 pm

 11. แว่น…

  Weblog Paulus Jansen » Schippers overweegt grootschalige(r) distributie jodiumpillen…

  Trackback door แว่น — september 16, 2014 @ 9:13 pm

 12. baby clothes…

  Weblog Paulus Jansen » Schippers overweegt grootschalige(r) distributie jodiumpillen…

  Trackback door baby clothes — januari 13, 2015 @ 12:54 am

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl