Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

dinsdag 4 maart 2014, 12.45 uur – paulus
Categorie: milieu, ruimtelijke ordening, verkeer

Initiatiefnota Een stap vooruit gepresenteerd

Vanmiddag presenteer ik samen met Duco Hoogland (PvdA) en Sander de Rouwe onze initiatiefnota Een Stap Vooruit, tijdens het congres ‘Nederland fietsland: fictie of feit?’ in de RAI. De nota bevat 39 voorstellen om de voorzieningen voor de recreatieve wandelaar en fietser in Nederland te verbeteren en de economische opbrengsten van wandel- en fietstoerisme te verhogen. De nota wordt vandaag ook ingediend bij de voorzitter van de Tweede Kamer en naar verwachting in de loop van dit jaar afgehandeld.


de Hollandse Kade langs het Tienhovens kanaal, onderdeel van het Marskramerpad (LAW3)

De initiatiefnemers stellen onder meer voor om de landelijke routestichtingen de kwaliteit van de routes te laten monitoren en de knelpunten systematisch op te lossen, te vergelijken met de File-top-50. Routes moeten via de Omgevingswet beter beschermd worden tegen doorsnijding door verbreding van autowegen en het opheffen van overwegen. De bureaucratie rond het verkeersluw en veiliger maken van routes moet verminderen. Waar routes nu nog noodgedwongen langs drukke wegen lopen kunnen ze vaak aantrekkelijker gemaakt worden door ecoducten en onderhoudspaden van waterschappen open te stellen voor de wandelaar.

Een groot aantal voorstellen heeft betrekking op de verbetering van de combinatie openbaar vervoer en wandelen/fietsen: de fiets wordt gratis in de stoptrein, de OV-fiets kan je voortaan tegen een extra vergoeding ook op een ander station inleveren en alle internationale treinen krijgen verplicht een voorziening voor fietsvervoer. Buitenlandse toeristen moeten gemakkelijker gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer door de uitgifte van een OV-chipkaart op naam mogelijk te maken op basis van legitimatie met een creditcard.

SP, CDA en PvdA denken dat de economische opbrengst van het wandel- en fietstoerisme sterk kan stijgen als Nederland wandel- en fietsroutes veel meer als totaalproduct gaat promoten, zoals nu al met groot succes gebeurt in Duitsland, Zwitserland en Frankrijk. Daarvoor is het onder meer nodig dat er een goede landelijke regie is op het beheer en de ontsluiting van de routeinformatie. De routestichtingen Wandelnet en Fietsplatform moeten daarom weer landelijk gefinancierd worden, in plaats van versnipperd via de provincies.

Lees hier de initiatiefnota: ROM 20140304 RAP EenStapVooruitWEB

Meer lezen over de totstandkoming en parlementaire behandeling van de initiatiefnota: dossier Een Stap Vooruit

4 reacties »

 1. Hallo Paulus,

  Ik was nog even “bezet” met andere politieke bezigheden, maar ik heb nu even gekeken op je weblog. Mijn vrienden van GroenLinks in Kampen heb ik deze webloglink toegestuurd en erbij geschreven dat nu ook de SP eindelijk ernst maakt omtrent de positie van fietser en wandelaar. Ik hoop dat je dit initiatief-wetsvoorstel door het Parlement kunt loodsen en ik wens je hierbij veel succes toe! Groeten Corry

  Reactie door Corry — maart 5, 2014 @ 1:57 am

 2. [...] 2014 door Redactie Reageer Tijdens het congres Nederland Fietsland presenteerden Tweede Kamerleden Paulus Jansen (SP), Duco Hoogland (PvdA) en Sander de Rouwe (CDA) hun initiatiefnota ‘Een stap vooruit’, met [...]

  Pingback door Pretwerk – Voorstel voor betere benutting en ontwikkeling fiets- en wandelnetwerken — maart 6, 2014 @ 1:39 pm

 3. Prachtig initiatief en we ondersteunen hier graag bij als specialist in de recreatieve elektrische fietsers

  Reactie door Terpstra — maart 10, 2014 @ 8:46 pm

 4. Namens de belangengroep Fiets Mark en Aa (gemeente Zundert) wil ik u op het volgende attenderen. Ten eerste zijn wij heel blij met uw initiatiefnota. Ten tweede, in het kader van het doel (blz 19) de versterking van de relatie tussen stad/natuur en toeristisch/recreatieve medegebruik van natuurgebieden, het volgende. In het kader van een herinrichting (ruilverkaveling) is het de bedoeling dat de gemeente Zundert samen met andere partijen zoals de provincie, een stuk fietspad aanlegt langs de Aa/Weerijs. Recent (okotber 2014) heeft de raad van Zundert dit wegbezuinigt terwijl de daadwerkelijk herinrichting van het buitengebied van Rijsbergen (Weerijs-Zuid) in januari 2015 daadwerkelijk start. Harstikke zonde vinden wij als belangengroep. Zeker omdat wij altijd gewezen hebben op de economische voordelen voor de plaatselijke ondernemers. Wij hebben een prachtig voorbeeld in dichte nabijheid en dat is het fietspad langs de Mark richting België. Ik ben erg benieuwd of in het kader van uw stap vooruit, misschien het fietspad in Rijsbergen toch op de kaart gezet kan worden!!

  Reactie door Annemiek vd Made — november 26, 2014 @ 12:55 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl