Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

maandag 3 maart 2014, 21.13 uur – paulus
Categorie: Kamervragen, milieu

Asscher tevreden over aanpak kwartsstof

Minister Asscher vindt dat de Arbeidsinspectie goed bezig is bij het terugdringen van de emissies van kwartsstof op de bouwplaats. Dat stof komt vrij bij zagen, boren en frezen in steenachtige materialen en vormt een grote bedreiging van de gezondheid van bouwvakkers en (in mindere mate) omwonenden van bouwplaatsen.


op deze bouwplaats is de afzuiging van kwartsstof bij het uitslijpen van voegwerk wel in orde. Maar al te vaak is dat niet zo.

Ik stelde de vragen aan Asscher naar aanleiding van een bouwplaatsbezoek in Voorhout. Daar demonstreerde het voegbedrijf De Groene Gevelwerker een werkwijze waarbij de stofemissies op de bouwplaats continu gemeten worden. Volgens Asscher deugt die meetmethode niet, maar het valt me wel op dat hij geen antwoord geeft op onze vraag hoe vaak zijn eigen waakhonden op de bouwplaats een meting uitvoeren.

Uiteraard ben ik benieuwd naar de reactie van de praktijkmensen op de bouwplaats op de antwoorden van Asscher. Daarna wordt de discussie ongetwijfeld voortgezet.

Lees hier de antwoorden op mijn schriftelijke vragen: MIL 20140304 ANTW fijnstof bouwplaats

1 reactie »

 1. Ik heb me jarenlang vanuit TNO beziggehouden met deze problematiek en ben zijdelings betrokken geweest bij de totstandkoming van de huidige regelgeving en validatie van beheersmaatregelen. Alles hieronder schrijf ik op persoonlijke titel.

  Logische vragen en in mijn ogen ook heldere antwoorden.

  Real-time waarnemingen in het veld kunnen enorm waardevol zijn en een fantastische aanvulling op de huidige inspectiemethoden. Ik denk dat iedere betrokkene hier de meerwaarde van inziet. Er moet hierbij echter wel aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  (1) Er dient in de ademzone van de werknemer gemeten te worden. Alleen zo wordt geregistreerd waaraan de werknemer werkelijk wordt blootgesteld en deze concentratie is van invloed op de gezondheid van de werknemer. Als er een meetapparaat enkele meters verderop staat, zal deze nooit iets kunnen zeggen over de werkelijke blootstelling van de werknemer. Ook niet als hier grenswaardeoverschrijdingen worden gemeten!

  (2) Uitsluitend het respirabele (tot diep in de longen doordringende) deel van het stof dient te worden geanalyseerd. De huidige grenswaarde van 0,075 mg/m³ voor kwartsstof is hierop gebaseerd. Er zal dus een voorafscheider opgenomen moeten worden in de meetapparatuur om de respirabele fractie te scheiden van de grotere stofdeeltjes.

  (3) Als er geen in situ kwartsanalyse plaatsvindt (en dat is momenteel nog nergens het geval vanwege technische, maar vooral financiele beperkingen) dient uitsluitend het vrijkomende stof bij de bewerking gemeten te worden. Hieruit valt de concentratie kwarts te bepalen. Zodra andere stofbronnen (opwaaiend zand bijvoorbeeld) geregistreerd worden, geldt weer dat er geen uitspraken gedaan kunnen worden over de werkelijke blootstelling aan kwartsstof van de werknemer.

  Zolang bovenstaande aspecten nog niet verwerkt zijn in een mobiel apparaat voor real-time metingen, zal deze geen meerwaarde hebben om een individuele werknemer op de bouwplaats te beschermen tegen te hoge blootstellingen aan respirabel kwartsstof.

  Ter aanvulling:
  in de pdf wordt verwezen naar een verkeerde website. Dit moet zijn: http://www.stofvrijwerken.tno.nl

  MAC-waarden worden sinds 2007 niet meer gehanteerd.

  Reactie door Alwin — maart 5, 2014 @ 4:35 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl