Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

dinsdag 28 januari 2014, 14.04 uur – paulus
Categorie: Kamervragen, energie & klimaat

Kamp: stop tariefsverhogingen stadsverwarming

Tot mijn spijt gingen mijn mondelinge vragen over de explosieve stijging van stadsverwarmingstarieven niet door. Wekelijks worden er 20-30 series vragen aangemeld, terwijl er slechts ruimte is voor maximaal 6 series. In zo’n geval beslist de voorzitter wie de gelukkigen zijn.
Uiteraard wil ik wel antwoord van minister Kamp op mijn vragen. En ook actie om iets te doen aan de tariefsverhogingen.


stadsverwarming mag voor de gebruiker niet duurder zijn dan een moderne HR-cv-installatie. Dus moet minister Kamp energiebedrijven die dat principe aan hun laars lappen aanpakken

Medio februari is er een debat over energie met de minister. Dan stel ik bijvoorbeeld ook de problematiek van het vastrecht voor levering van gas en elektriciteit aan de orde, waarover ik de afgelopen twee maanden twee keer vragen stelde. En zo nodig zal ik dan ook een motie over de stadsverwarmingstarieven indienen.

Lees hier mijn schriftelijke vragen: EZ 20140128 SV tarieven Stadsverwarming

26 reacties »

 1. Dank voor de inzet, weer, Paulus. Stadswarmte vastrechtwoeker uitgebreid gedocumenteerd op mijn site, met complete tariefcomponenten ontwikkeling sinds 2002.

  http://www.polderpv.nl/NUONsoap_actueel.htm#27jan2014_stadswarmte_woeker_update_2014

  En de er onder aan gelinkte uitgebreide grafische webpagina.

  Het gaat weer een heet jaartje worden…

  Reactie door Peter J. Segaar / Polder PV — januari 28, 2014 @ 10:55 pm

 2. Je zou bijna denken dat stadsverwarming en de warmtewet een eigen debat zouden moeten krijgen.

  Reactie door Stephan (Reeshofwarmte) — januari 29, 2014 @ 12:49 am

 3. Het beeld dat u hier als algemeen schetst klopt toch echt niet. Ik ben zelf stadsverwarmingsklant in Utrecht en heb inmiddels begrepen dat mijn tarief daalt, zowel het vastrecht als de prijs voor de gigajoules. In Utrecht hebben we, als gevolg van keuzes van de gemeente, van oudsher een hogere tariefsvariant gekend dan in andere delen van het land. zoals ik het zie is er daar nu door de Warmtewet een einde aan gekomen en betaald iedereen in Nederland eindelijk hetzelfde bedrag voor de stadsverwarming. Hiermee is dan gelukkig een einde gekomen aan die ongelijkheid, in mijn ogen sponsorde ik via een hoger tarief stadsverwarmingsklanten in andere delen van Nederland die het geluk hadden dat hun gemeentes andere afspraken hadden vastgelegd voor het tarief van de stadsverwarming. Ik vind het dan ook erg jammer dat een hoop van die klanten nu zo’n herrie maken, ze zijn jarenlang goedkoper uit geweest dan ik (en andere aangeslotenen op de stadsverwarming) en moeten nu eindelijk een eerlijke prijs betalen, net zoals iedereen. Wat mij betreft een dikke pluim voor de Warmtewet!

  Reactie door Bas Biester — januari 29, 2014 @ 10:18 am

 4. Merkwaardige reactie van de heer Biester. Heeft u de tarief ontwikkeling van alle SV projecten gevolgd, en kunt u uw beweringen staven? Dit is wat er met de vastrechtwoeker in Leiden is geschied, gemiddelde jaarlijkse stijging vanaf 2002 7,1%.

  Nemen we de uitgeholde kookgas compensatie er bij, komen we zelfs bij de totale “vastrecht load” stadswarmte/kookgas op een gemiddelde stijging van 7,3% per jaar (CAGR)…

  http://www.polderpv.nl/NUONsoap_actueel.htm#27jan2014_stadswarmte_woeker_update_2014

  En mij is niet bekend dat Vattenfall/NUON stadswarmte projecten heeft in provincie Utrecht, dus over enige mate van “uitruil” met “andere projectgebieden” wat tariefstellingen betreft is geen sprake.

  http://www.nuon.nl/energie/stadsverwarming/alle-tarieven.jsp

  Overigens lijdt naar verluidt Vattenfall verlies over het project in Leiden (wat restwarmte ontleent aan een gasgestookte STEG centrale van E.ON die er van af wil…), dus “winnaars” zijn ook in deze hardnekkige materie ver te zoeken…

  Tot slot: het ene SV project is het andere niet. Elk project heeft weer zijn “eigenaardigheden” (zoals separate tapwater installaties, bij ons relatief unicum combi met kookgas). Die onherroepelijk zijn weerslag hebben op de uiteindelijk in rekening gebrachte tarief componenten. Waardoor het vrijwel onmogelijk is om projecten een op een met elkaar te vergelijken.

  De intentie van de Warmtewet was goed. De uitwerking wat tariffering betreft is zeker op het gebied van de vastrechten (voor de meeste projecten!) ronduit bagger, en onacceptabel!

  Reactie door Peter J. Segaar / Polder PV — januari 29, 2014 @ 10:41 am

 5. Uw claim, heer Biester, dat “iedereen hetzelfde bedrag voor stadsverwarming” betaalt is een lachertje. Vraagt u bij Reeshofwarmte maar eens die tale-telling tabel op met tariefstellingen van diverse “componenten” van verschillende SV projecten. Nogmaals: elk project haar eigen tariefstellingen (en byzonderheden). Een “uniforme prijs”, nation-wide, is een complete illusie.

  Reactie door Peter J. Segaar / Polder PV — januari 29, 2014 @ 10:45 am

 6. Beste Peter,

  Volgens mij is de warmtewet heel duidelijk, voor alle stadsverwarmingsverbruikers geldt hetzelfde maximumtarief. Niemand mag dan ook met hogere tarieven worden geconfronteerd.
  Als dat toch het geval is dien je een klacht in bij de ACM.

  Ik gun u uw mening, dus dringt u mij alstublieft niet uw mening op. Volwassen mensen respecteren elkaars mening namelijk.

  Waarom is een uniforme prijs een illusie? Die uniforme prijs is toch in de warmtewet vastgelegd? In heel Nederland is op vele vlakken sprake van uniforme prijzen, de inkomstenbelasting is ook voor iedereen gelijk, net als de accijnzen op benzine bijvoorbeeld. Dat heet socialisatie van kosten. Of staat u een Nederland voor waar “ieder voor zich en god voor ons allen” als credo moet gelden?

  Reactie door Bas Biester — januari 29, 2014 @ 11:02 am

 7. Het gemiddelde GJ tarief bij Vattenfall in Leiden was van 2002 tm. 2014 EUR 22,60, het gemaximeerde tarief is EUR 24,03. Daar zaten we vorig jaar sowieso al bijna op, en het is eerder al (fors) hoger geweest. Bijna alle projecten zijn “opgetrokken” naar de max. van ACM. Kan ik nog mee leven, ik verbruik zeer weinig. All over stijging is “binnen de perken” gebleven.

  Het probleem zijn – en blijven – de vastrechten. Die zijn alleen maar gestegen, bij invoering Warmewet zijn ze EXTREEM gestegen (11% alhier). Komt omdat de zogenaamde warmtewisselaar niet in het gereguleerde verhaal wordt betrokken, en daar lijkt flink misbruik van gemaakt te worden. ACM stelt expliciet:

  “Kosten voor het ter beschikking stellen van een warmtewisselaar. Onder warmtewisselaar wordt verstaan de afleverset minus de (eventuele) warmtemeter. Deze kosten moeten redelijk zijn. ACM stelt deze kosten niet vast.”

  Gevolg: vastrechtwoeker over het HELE verhaal, niet alleen over het door de ACM “gereguleerde” gedeelte. Over “wat is redelijk” en de feiten die ik vaststel: vastrecht explosie “onder de Warmtewet” kan worden gediscussierd. Ik stel vast: vastrechtwoeker. Momenteel ben ik 67% van de kosten die ik betaal aan Vattenfall aan vastrecht kwijt. Dat is abnormaal, en nodigt zeker niet uit tot “besparing”…

  Ik dring niks op. Ik stel feiten vast. Mag verder iedereen mee doen en laten wat ‘ie wil.

  Ik vind het erg prettig voor u als uw kosten zijn gedaald “vanwege de Warmtewet”. Alleen heb ik nog nergens getallen en tarief evolutie van de situatie in Utrecht gezien.

  Reactie door Peter J. Segaar / Polder PV — januari 29, 2014 @ 11:44 am

 8. Beste Peter,

  De kosten hier in Utrecht waren vorig jaar:
  Vastrecht € 363,42
  Vaste vergoeding warmte unit € 102,49
  Verbruik per GJ € 24,68
  Die kosten worden door de Warmtewet:
  Vastrecht € 278,54
  Vaste vergoeding afleverset € 170,61
  Verbruik per GJ € 24,03
  Het totaal aan vaste kosten daalt met 363,42 + 102,49 – 278,54 – 170,61 = € 16,77
  De kosten voor verbruik per GJ dalen met 24,68 – 24,03 = € 0,55
  Mijn verbruik ligt rond de 35 GJ, waardoor mijn rekening dus met 16,77 + 35 maal 0,55 = € 36,02 daalt. Op de totale rekening dus een daling van ongeveer 3,5%. In deze tijd waarin alle kosten maar stijgen ben ik daar blij mee.

  De echte oorzaak achter de kostenstijgingen van de afgelopen jaren ligt volgens mij in Den Haag. Doordat het privatiseren van bedrijven als een soort heilige graal wordt gezien is de politiek daar de ware schuldige van. Vrijwel alle stadsverwarmingsprojecten zijn volgens mij ooit gestart door de gemeentelijke energiebedrijven, die geen of nauwelijks winstoogmerk hadden. Door die bedrijven te privatiseren is het winstoogmerk daar juist nadrukkelijk ingetreden. De bedrijven moeten geld lenen bij de banken, daar betalen ze aanmerkelijk meer voor dan de gemeente ooit deed, doordat die bij de bank Nederlandse gemeenten tegen nagenoeg nul procent geld kon lenen. Gevolg is daarmee dat er meer winst gemaakt moet worden op de stadsverwarmingsprojecten en dat kan dan alleen maar door steeds hogere tarieven. Wat dat betreft hebben veel gemeenten boter op hun hoofd en ik denk dat die gemeenten stiekem best blij zijn dat ze van de stadsverwarmingsprojecten af zijn.

  Door woorden als lachertje en complete illusie te gebruiken deed u bij mij de indruk ontstaan dat u mijn verhaal als ongeloofwaardig in de hoek wilde zetten, wat mij deed concluderen dat u mij uw mening wilde opdringen. Blijkbaar heb ik dat verkeerd geïnterpreteerd, dus zand er over.

  Als in uw geval de kosten juist gestegen zijn zou ik toch de ACM maar eens inschakelen, die hebben als taak en plicht om toezicht te houden, dus zullen zij er iets over moeten zeggen.

  Het is inderdaad jammer dat de vaste kosten een groot deel van de rekening bepalen, maar dat is natuurlijk met meerdere zaken het geval. Zo gebruik ik mijn auto sporadisch maar betaal ik toch het volle pond voor de wegenbelasting. Voor de electriciteitsaansluiting betaal ik ruim 270 euro aan vaste kosten en 345 aan kosten voor het verbruik. Op zich zijn de hoge vaste kosten dus geen unieke zaak voor de stadsverwarming maar vervelend blijft het wel, dat ben ik met u eens.

  Reactie door Bas Biester — januari 29, 2014 @ 12:49 pm

 9. Dank voor inhoudelijke reactie. Ik ga sowieso nog aan ACM schrijven, eerst zorgen dat mijn woede is weg gezonken, en dat die het schrijfsel niet vervuilt (da’s al lastig genoeg).

  Ik betaal mijn hele leven als zuinige verbruiker van zowel elektra, gas, stadswarmte, en water grootste deel aan vastrechten. En het is in de loop der jaren alleen maar erger geworden. Er is een breekpunt bereikt, en Paulus Jansen heeft die maatschappelijke gevoeligheid goed aangevoeld bij zijn steeds indringender vragen daar over (eerder al ook over de nieuwe woekerpost “vastrecht levering” bij elektra en gas).

  Gefeliciteerd met uw gedaalde kosten, al is het eindresultaat nog “relatief mager” te noemen. De vraag is natuurlijk ook: hoe gaat dat straks verder met de tarief(componenten) evolutie?

  De GJ prijs lag bij ons in crisisjaren 2009-2011 zelfs maar iets boven de 20 Euro, na een korte max. van zelfs bijna 28 Euro, dus fluctuaties zijn er altijd al geweest (sterk gerelateerd aan ontwikkeling gas prijzen):

  http://www.polderpv.nl/NUONsoap_2014.htm#prijsontwikkeling_componenten_GJprijs

  Zelfs over de GJ prijs wordt regelmatig kanonnenvoer aangedragen door ingenieurs van diverse SV groepen in den lande. Tot nog toe is er nog steeds niets mee gedaan. Er zitten talloze “aannames” in de Warmtewet berekeningen, die nog steeds, met plausibele argumenten, worden aangevochten. Het is duivels ingewikkelde, lastige en veelkoppige materie. Daarvoor heb je hele goede, en deskundige mensen nodig. Die het uithoudingsvermogen hebben van een pit-bull…

  Reactie door Peter J. Segaar / Polder PV — januari 29, 2014 @ 1:12 pm

 10. Het is inderdaad goed om uw woede even te laten zakken alvorens u de brief schrijft, wellicht kunt u iemand anders de brief laten schrijven aan de hand van uw input?

  Ik heb op uw aanraden eens gezocht naar reeshofwarmte en ben erg verbaasd over het verhaal in deze wijk. Hoe is het mogelijk dat er twee maal dezelfde kosten in rekening worden gebracht en dat dat ook al jaren zo maar door kan gaan? Het is te hopen dat de onderste steen boven komt, maar ik ben bang dat dat niet eenvoudig gaat worden. Ik heb helaas niet zulke goede ervaringen met dit soort constructies, zeker ook omdat het er op lijkt dat de gemeente hier ook een hand in heeft gehad. Ik vrees dan ook dat de lokale politici zich nu alleen met de zaak bemoeien omdat er verkiezingen aankomen. Na de verkiezingen zal die aandacht waarschijnlijk snel wegvloeien, ook al omdat er vast partij genoten van ze zijn die een rol in het verhaal hebben gespeeld en daar liever niet mee willen worden geassocieerd.

  Reactie door Bas Biester — januari 29, 2014 @ 9:37 pm

 11. Paulus,
  Nooit meer dan een op gas gestookte HR-ketel, daarmee is ons de Stadsverwarming aangeprezen en ja je kan er niet onderuit als je een woning in een degelijke wijk bewoont, dus kan de leverancier in een VVD gestuurde samenleving het onderste uit de kan halen.
  Ik ben blij met jouw pogingen tot bijsturen van onze rechten VAST en zeker.

  Reactie door Ruud van der Kroft — januari 30, 2014 @ 2:43 pm

 12. Kijk eens naar deze grafiek: https://dl.dropboxusercontent.com/u/22245513/Naamloos4.png

  In de formule die gehanteerd wordt voor de GJ-prijs is 1 van de componenten het tapwaterrendement van een cv-ketel. Dit is de bron van de 65% die gehanteerd wordt. Ziet u het goed? Ja echt, er staat 2006. Bravo minister Kamp!

  Reactie door Joeri Haast — februari 1, 2014 @ 10:10 am

 13. Om de vergelijking compleet te maken: https://dl.dropboxusercontent.com/u/22245513/Intergas%20HReco%2036.pdf

  Reactie door Joeri Haast — februari 1, 2014 @ 10:12 am

 14. Hallo,
  Ik ben stadswarmte gebruiker van Nuon. Ik zie de tarieven van vastrecht de afgelopen tijd ook al flink stijgen. Tot mijn verbazing zie ik nu vastrecht van Euro 377,04 en voor warmwater nog eens 102,84 (de warmtewisselaar voor tapwatwer in ons geval denk ik) = Euro 480 vastrecht (op mijn persoonlijke nuon pagina volstaat men met: vastrecht per maand: 39,99). Dit is een enorme stijging tov vorig jaar. Ik kan dit niet rijmen met het maximale bedrag van 278 vastrecht dat is vatgelegd in de warmtewet. Mis ik iets? Klopt de opgave van Nuon niet?
  Tarief specificatie is hier te vinden: https://www.nuon.nl/Images/tarievenblad-nuon-stadswarmte-kleinverbruik-gelderland-20138-8068.pdf
  Wellicht leest nuon de warmtewet wat anders dan ik?

  Reactie door Bob — februari 1, 2014 @ 8:58 pm

 15. @Bob

  Tapwater is er buiten gehouden, dus bij huur “warmtewisselaar voor tapwater” kun je extreme verhogingen verwachten, waardoor totale vastrecht load sky-high gaat. Ver boven max. vastrecht voor (alleen!) ruimteverwarming… (!)

  http://www.consuwijzer.nl/energie/warmte/kosten-warmte

  Reactie door Peter J. Segaar / Polder PV — februari 6, 2014 @ 1:08 am

 16. Misschien handig :
  http://www.reeshofwarmte.nl/bewoners/gefopt-o-lator/ laat zien wat de kosten zijn op basis van je verbuik.

  En op http://www.reeshofwarmte.nl/bewoners/rekenkamer/ staat ook de complete onderbouwing met bronvermelding (in het spreadsheet)

  Waarschuwing: Taaie materie ;)

  Reactie door Stephan (Reeshofwarmte) — februari 14, 2014 @ 2:58 pm

 17. Een vraag over de afleverset. In de meterkast zit alleen een aanvoerbuis met afsluiter, een afvoerbuis met afsluiter en een meetapparaat. Vandaar gaat het met buizen verder het huis in waar eigen installaties zorgen voor warm tapwater en verwarming.

  Onder de post ‘vaste kosten’ wordt vastrecht, meetkosten en ‘huur afleverset warmte’ in rekening gebracht.

  Is die ‘afleverset’ dan die twee buizen met afsluiters? Meer is er niet.

  Reactie door Peter — februari 16, 2014 @ 4:22 pm

 18. Inmiddels is het duidelijk geworden dat Essent (Eles) behalve de normale vaste kosten en kosten voor het opnemen van de meter, ook huur in rekening brengt voor afsluiters en de GJ-meter, waarvoor ze onder de nieuwe warmtewet helemaal geen extra huur mogen rekenen.

  Zie: https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/energie/warmte/warmtetarieven/

  Reactie door Peter — maart 1, 2014 @ 12:09 pm

 19. Op de volgende website is het inmiddels in detail te lezen.

  http://www.haagsebeemden.nl/18153/5467/Jaarafrekening_Warmte_Onjuist.html

  Reactie door Peter — juni 14, 2014 @ 6:19 pm

 20. ook in Helmond zijn er wijken met stadsverwarming; ooit geprezen en groen en duurzaam, want slechts rest warmte werd hergebruikt. Natuurlijk mocht je van socialisme (links)niet als burger bevoordeeld worden,dus werd in een warmtewet vastgelegd dat je nooit MEER dan gasaansluiting zou betalen.lees; maar dan toch ook niet fors minder, de prijs wordt “DUS” gewoon via gasprijs genivelleerd en dus kunstmatig HOOG gehouden.
  Nederlanders zijn al zuinig sinds de oorlog!Gordijnen dicht trui aan, dubbel glas,millieuheffingen, taksen, dubbele accijnzen, groene stroom(al decennialang 100% Nederlands en geherinvesteerd????).
  rot op met linkse ideologische smeerlapperij.

  Reactie door andre — juni 23, 2014 @ 8:36 am

 21. Het uitgangspunt bij stadsverwarming moet volgens de minister zijn dat stadsverwarming voor de gebruiker niet duurder mag zijn dan een moderne HR-cv-installatie. Hier wat vergelijkingen die genoeg zeggen: Voor mijn leegstaande appartement betaal ik in 2014 bij Eneco voor stadsverwarming € 130,- per maand. In 2011 betaalde ik € 36,- per maand. Kies ik op website van Eneco voor een gas+stroom contract (HR-cv dus) met een schatting kom ik uit op gemiddeld € 50,- pm. Mijn huidige maandelijkse energienota voor elektra en verwarming (HR) in mijn eengezinswoning bedraagt € 153,- (natuurlijk niet bij Eneco). Energietarieven voor CV liggen onder de € 1,- per eenheid, voor stadsverwarming is dit meer dan € 24,-. € 24,- is misschien maximaal toegestane tarief, maar is absurd hoog en het zegt genoeg dat Eneco ook het maximale tarief hanteert. Het is echt tijd voor serieuze Kamervragen over stadsverwarmingtarieven.

  Reactie door bakker — september 29, 2014 @ 11:24 am

 22. Het lijkt erop dat het vastrecht voor de warmte in Heerlen centrum, van 64 naar 211 euro gaat. 330% verhoging!!!

  Reactie door Michel Vos — december 6, 2014 @ 9:12 pm

 23. De maximumprijs voor warmte is gebaseerd op alle kosten die een verbruiker zou moeten maken voor het verkrijgen van dezelfde warmte wanneer hij een gasaansluiting zou hebben. Verbruikers op het warmtenet betalen op deze manier niet meer dan voor gas. Dit niet-meer-dan-anders-principe is gebaseerd op een gemiddelde verbruiker in de gassituatie. Een gemiddelde verbruiker van gas is iemand met een G6 meter en een combiketel met HR107 label met comfortklasse CW4 voor tappen. NET mijn eerste stadsverwarming afrekening binnen gekregen en boooooooom in plaats dat wij zo’n €700 p/j aan gas MOGEN afdragen, MOET ik nu €1200 voor stadsverwarming betalen!!! HOEZO het mag niet duurder zijn?? ik snap hier helemaal niets van! dit kan toch niet juist zijn??

  Reactie door Duncan — januari 5, 2015 @ 6:19 pm

 24. [...] in zijn periode als tweede kamer lid zo hard vocht voor de oneerlijke beprijzing van stadswarmte? [...]

  Pingback door Wethouder Jansen schetst verkeerd beeld over kosten stadsverwarming aan Utrechtse gemeenteraad - Stadsverarming Utrecht — februari 6, 2017 @ 10:02 pm

 25. Weblog Paulus Jansen » Kamp: stop tariefsverhogingen stadsverwarming
  mackage sale http://www.tekpro.ca/images/mackage.html

  Reactie door mackage sale — maart 30, 2017 @ 3:32 am

 26. Weblog Paulus Jansen » Kamp: stop tariefsverhogingen stadsverwarming
  Michael kors handbags http://www.mk4us.com/michael-kors-2016-c-3.html

  Reactie door Michael kors handbags — maart 31, 2017 @ 2:42 am

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl