Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

donderdag 9 januari 2014, 20.07 uur – paulus
Categorie: ruimtelijke ordening

citaat van de dag


een ommetjesmaker in Monnikenhuizen

‘Soms is een doelgroep zo omvangrijk dat zij over het hoofd gezien wordt. Dat geldt zeker voor de ommetjesmaker.’

(Th.de Bruin en J.Burger, ‘Ruimte voor de wandelaar; de ommetjesmaker en zijn habitat.’, uitgeverij Op lemen voeten, 2004)

Ik had vanmorgen een interview met Jan Erik Burger en Hans Farjon van wandelblad Op Lemen Voeten over het initiatiefvoorstel Een stap vooruit over wandel- en fietsrecreatie, dat ik samen met Duco Hoogland (PvdA) en Sander de Rouwe (CDA) voorbereidt.

Burger wees me op de publicatie Ruimte voor de wandelaar, die ik nog niet kende. Het voorwoord is van de hand van toenmalige minister van LNV Cees Veerman. Klaarblijkelijk zag Veerman tien jaar geleden wel de noodzaak van een vorm van rijksbetrokkenheid bij voorzieningen die het wandelen bevorderen. Zijn opvolgers hebben daar wat meer moeite mee.


zo’n ommetje gun je toch iedereen?

Ruimte voor de wandelaar gaat vooral over het dagelijks ommetje in de stad. Het is een pleidooi voor het systematisch ontwikkelen van een grid van wandelalleeën (slagaders) en steegjes, doorsteekjes, achterommetjes (haarvaten) in het stedelijk gebied die voldoen aan basiseisen van veiligheid, rust en afwisseling. Dat is vooral de verantwoordelijkheid van de gemeenten, maar de auteurs zien ook een aantal belangrijke kaderstellende taken voor het Rijk weggelegd:

‘In het rijksbeleid dient nadrukkelijk aandacht te worden besteed aan het scheppen van de randvoorwaarden voor een verbetering van de binnen- en randstedelijke wandelruimte. Belangrijke aspecten daarbij zijn onder meer het vermeerderen en verspreiden van kennis en het voortdurend onder de aandacht brengen van de noodzaak tot kwaliteitsverbetering. Daarnaast kan op rijksniveau wetgeving (Wet ruimtelijke ordening, Natuurschoonwet, Landinrichtingswet) worden aangepast, zodat de kwaliteiten van de wandelruimte een goede borging krijgen. In het kader van het GIOS-beleid en het beleid voor agrarisch natuurbeheer kunnen heffingen en/of subsidies worden opgenomen die de toegankelijkheid en verbetering van de kwaliteit van de wandelruimte bevorderen.’


ommetje in Asperen

We zijn tien jaar verder. De namen van wetten en financiële regelingen zijn veranderd, maar voor de rest klopt het nog steeds als een bus.

3 reacties »

 1. Fantastisch idee om door wet en regelgeving wandelen te bevorderen. Ga eens lopen in Engeland/Schotland/Wales en ervaar dat daar een keur aan vrij toegankelijke wandelwegen voor de tourist beschikbaar is, welke worden onderhouden door plaatselijke vrijwilligers, scouts, gemeenten, etc. De mobiliteit in de toekomst zal toch afnemen en daardoor dichter bij huis een vrije recreatie mogelijk maken is een goede uitdaging

  Reactie door Dirk Schaap — januari 9, 2014 @ 11:59 pm

 2. Zelf ervaar ik ook al fietsend het belang van een klein-mazig net van (fiets-)paden en gaat er ten koste van verbreding en uitbreiding van het snelwegen-net erg veel ruimte verloren.
  Laten we daar waar we kunnen ons gewoon wat langzamer verplaatsen en genieten van het onderweg-zijn.
  Maar laten we staande aan de rand van het ravijn niet enthousiast roepen: “En dan nu EEN STAP VOORUIT……!

  Reactie door Ruud van der Kroft — januari 10, 2014 @ 1:41 pm

 3. Goed idee. Maar een even goed idee zou zijn om op alle zogenaamde “Fietspaden” dus toeristische rijwiel paden waar je niet met een gemotoriseerd voertuig mag komen, een snelheidsbeperking in te stellen, zeker als zo’n pad het enige pad is. Als zo’n pad ook nog bochtig is en dus onoverzichtelijk en smal, wat deze paden meestal per definitie zijn, dan kan het je als wandelaar bij herhaling overkomen dat je door racende fietsers haast van de sokken wordt gereden. Je krijgt dan ook nog regelmatig door deze hardrijders verwensingen naar je hoofd geslingerd en dat je op dat pad niets hebt te zoeken. Ik dacht eerder dat racers daar niets hadden te zoeken en juist recreatief fietsen en wandelen in harmonie en genietend van de omgeving de doelstelling van dat pad was.

  Kortom ik pleit voor een snelheid beperking voor fietsers tot maximaal 15 Km/h.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — januari 11, 2014 @ 2:38 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl