Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

dinsdag 24 december 2013, 10.48 uur – paulus
Categorie: wonen

Pas toe of leg uit

De woningcorporaties hebben een gemeenschappelijke code voor verantwoord en integer bestuur: de Governancecode. De laatste versie uit 2011 is opgesteld in samenwerking met de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW). De code heeft als uitgangspunt: pas toe of leg uit. Waarom eigenlijk?


Marc Calon, voorzitter van Aedes (foto: NWB)

Als je je eigen integriteitsregels serieus neemt ligt het niet voor de hand om al op voorhand te stellen: ik denk dat ik ze niet altijd kan toepassen, maar daar kan ik dan wel een verklaring voor geven. Toch is dat precies wat corporaties doen. Een flink aantal betalen hun directeur-bestuurder bv. flink meer dan de beloningscode van Aedes. Maar geen nood: we kunnen het uitleggen. Binnenkort maakt de Wet normering Topinkomens definitief een eind aan dit gesjoemel, maar er zijn nog zat andere terreinen waar je met de Governancecode in de hand heel wat krom gedrag kan recht praten.

Als in de wet staat dat je niet door rood licht mag rijden is het niet toegestaan om dat tóch te doen met als (“leg uit”) verklaring dat je heel veel haast had en érg goed op kruisend verkeer gelet hebt. De Governancecode is dus een typisch staaltje maatschappelijk verantwoord ondernemen: mooi weer spelen met je verantwoord gedrag, tot het even wat minder goed uitkomt.

Maar moeten we nu overgaan naar een zwart-wit-stelsel, waarbij we tot drie cijfers achter de komma gaan dichtregelen wat je wel of niet mag? Helemaal niet. Mijn suggestie zou zijn om alle richtlijnen van de Governancecode verplicht te stellen, met de mogelijkheid dat corporaties die een keer willen afwijken een beroep kunnen doen op een hardheidsclausule. Ze moeten dan hun voornemen vooraf voorleggen aan de commissie governancecode. Die doet een (openbare) uitspraak of afwijking is toegestaan. Probleem opgelost.

3 reacties »

 1. Beste Paulus,
  Ik heb een deel van het voorwoord uit de Governancecode Woningcorporaties 2011 hieronder weergegeven. Volgens mij spreekt dat voor zich; ik neem aan dat je deze ook hebt gelezen? Overigens hebben alle governancecodes het principe ‘pas toe of leg uit’. Onze Governancecode Woningcorporaties wordt in 2014 weer geëvalueerd een aangescherpt.

  Uit het voorwoord van de Governacecode:
  “De code kende, en kent, het uitgangspunt pas toe of leg uit. Dat heeft in de praktijk zijn
  nut bewezen. Immers: de diversiteit van corporaties maakt het onmogelijk normen te
  formuleren die zonder meer als blauwdruk toepasbaar zijn voor alle corporaties. Daarnaast dwingt afwijken van de code tot uitleg. Corporaties geven in hun jaarverslag gemotiveerd aan hoe zij de code toepassen en waarom, als zij dat doen, zij van de code afwijken. Ook staan zij open voor het aangaan van een dialoog hierover. Daarmee vindt verantwoording plaats over de inrichting van bestuur en toezicht en de keuzes die corporaties hierin maken. De keuze voor pas toe of leg uit betekent echter niet dat de code vrijblijvend is. Juist op een aantal punten die recentelijk veel aandacht hebben gekregen is de code dwingend van aard. Corporaties en hun toezichthouders hebben afgesproken dat zij afwijkingen op het punt van de Sectorbrede beloningscode bestuurders, de Honoreringscode commissarissen en zittingstermijnen van commissarissen niet wenselijk vinden. Deze normen moeten gewoon worden toegepast. De samenleving verwacht dat van ons. We zijn ervan overtuigd dat deze vernieuwde code bijdraagt aan het denken over en daar mee aan de verdere verbetering van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij corporaties. Aedes en de VTW zullen zich daarvoor de komende tijd gezamenlijk onverminderd blijven inzetten.”

  Reactie door Albert Kerssies — december 24, 2013 @ 2:57 pm

 2. Niks codes van een zichzelf in stand houdend commissarissen-directeuren-circus…!
  Ik verlang ernaar weer zelf de bestuurders van mijn eigen ouwe woningbouwvereniging te kunnen kiezen.

  Reactie door Ruud van der Kroft — december 26, 2013 @ 12:43 pm

 3. @2 Ruud van der Kroft

  Precies daar ligt dan ook de oplossing, alleen ik vrees dat nu de egoïsten zelf verrijkers al zo lang aan de macht zijn, ingeluid door de arbeiders verrader Kok, dat nooit meer zal gebeuren. Het zou werkelijk gezond makend voor de hele maatschappij zijn als op alle fronten deze mensen uit hun functie zouden worden gezet en de gegraaide inkomsten, over jaren, terug zouden worden gevorderd. Zo als het nu gaat blijven we stinkende wonden houden door zachte heelmeesters.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — december 27, 2013 @ 12:04 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl