Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

donderdag 19 december 2013, 15.36 uur – paulus
Categorie: wetgeving, wonen

Rotterdamwet verbreed & verlengd

Vanmiddag leverde de Kamer schriftelijke inbreng op de Wet uitbreiding wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, beter bekend als de Rotterdamwet. Dat was een nogal opportunistisch staaltje wetgeving. Brengt de wijziging daar verbetering in? Nou nee.

Het belangrijkste element van de Rotterdamwet was de mogelijkheid voor gemeenten om in bepaalde gebieden “kansarme woningzoekenden” te weren bij het toewijzen van woonruimte. De bedoeling is dat hiermee de accumulatie van problemen in deze gebieden voorkomen wordt.

Op zich is er niets tegen en heel veel vóór een beleid dat een evenwichtige spreiding van minder kansrijke woningzoekenden bevordert. Maar de Rotterdamwet doet dat op zijn Rotterdams: van dik hout zaagt men planken. Als je weinig verdient of geen baan hebt kan je geweerd worden, ongeacht je gedrag in het verleden. Een andere manco van de wet is het ontbreken van een regeling om de kansarme woningzoekenden die geweerd worden uit bepaalde wijken een alternatief te bieden. Dat zet de deur open voor geschuif met mensen tussen gemeenten die allemaal willen voorkomen dat ze het “afvoerputje van de regio worden” (woorden van een corporatiedirecteur uit de regio Rotterdam). Een van de voorstellen van de SP is dan ook om dit soort aanpak uitsluitend in regionaal verband toe te staan.

Al met al zijn we niet positief over dit wetsvoorstel, al doen we wel een aantal suggesties om de wet te verbeteren. Bijvoorbeeld met een regeling die ervoor zorgt dat het onderhoud van woningen aan de onderkant van de koopsector beter gewaarborgd wordt.

Het wetsvoorstel : VH 33797-2 Wet
De memorie van toelichting : VH 33797-3 MvT
De schriftelijke inbreng vd SP : VH 20131215 INB 33797 SP

1 reactie »

  1. De huidige kruistocht tegen het ’scheefwonen’ en het stilleggen van de sociale-woningbouw zal gettovorming veroorzaken en de zwakkeren in de samenleving zullen naar dit afvoerputje gedreven worden, de Rotterdamse oplossing is geen rooster in het putje of zeiken buiten de dijken. Mijn (Amsterdamse) oplossing deelt ik met jou Paulus, de (verhuurdersheffings-)poen inzetten voor de bouw van meer sociale huurwoningen.

    Reactie door Ruud van der Kroft — december 26, 2013 @ 11:55 am

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl