Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

woensdag 4 december 2013, 15.53 uur – paulus
Categorie: wonen

Graaiers zetten eindsprint in

Nu de wettelijke teugels rond de inkomens in de semi-publieke sector (te) langzamerhand worden aangetrokken hebben een aantal directeuren-bestuurders en hun raden van commissarissen een eindsprint ingezet om nog binnen te lopen voor de wetgever al te hinderlijk wordt. Met dank aan ROAB, Financieele Dagblad en Stentor voor hun vandaag gepubliceerde vervolgonderzoek naar de beloning van corporatiebestuurders in 2012 ["Salaris voor top corporaties stijgt tot €177.000", FD, 4 december 2013].


de huurders van Goed Wonen Twello (inmiddels: IJsseldalWonen) betaalden €75 p.p. voor de “afkoop” van de salarisverlaging van hun directeur.

Neem nou directeur John de Roover van Goed Wonen (2463 woningen) in Twello (per 1-1-2013 opgegaan in: IJsseldalWonen). Hij zag aankomen dat zijn salaris (2012: €167.723) door de nieuwe beloningscode met 15% verlaagd gaat worden. Dat zag John niet zitten dus maakte hij een deal met zijn raad van commissarissen om de verlaging af te kopen voor €190.000. Daarmee werd de contante waarde van de salarisverlaging tot aan zijn theoretische pensioendatum voor 100% gecompenseerd. Het is een illustratie dat sommige directeur-bestuurders het zakkenvullen met een wetenschappelijke precisie beoefenen. Bij het algemeen overleg woningcorporaties van vanmiddag zal ik minister Blok vragen of hij bereid is om met eenzelfde wetenschappelijke precisie deze zakkenvullers aan te pakken, door het terugvorderen van dit soort douceurtjes. En uiteraard door het de laan uitsturen van raden van commissarissen die aan dit soort praktijken meewerken. Bah.

Een vergelijkbaar geval is oud-directeur Fons Catau van De Woonplaats. Die maakte geen gebruik van de mogelijkheid om op zijn 57e met vervroegd pensioen te gaan (wie heeft ooit dit soort hemelse arbeidsvoorwaarden goedgekeurd?) en eiste en kreeg vervolgens een afkoopsom van €600.000 toen de Woonplaats hem in 2011 vroeg om plaats te maken. Dat is ongeveer 20 keer het gemiddelde jaarinkomen van zijn huurders.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: een mooi beginsel om wettelijk in beton te gieten.

UPDATE 4-12 18:45u

Volgens minister Blok is er bij gevallen vóór 2013 geen juridische basis om overeengekomen buitensporige vergoedingen voor corporatiebestuurders terug te vorderen. Ik heb hem gevraagd om daarover een onderbouwing te leveren. Ook is er volgens Blok geen juridische basis om raden van commissarissen aan te pakken die dit soort perverse regelingen goedgekeurd hebben. Volgens mij is die juridische basis er wel: een toegelaten instelling hoort op grond van de Woningwet te handelen in het belang van de volkshuisvesting. Als dat niet gebeurt heeft de minister de bevoegdheid in te grijpen. Dat is hier het geval. Op dit laatste punt zal ik bij het aangevraagde motie-debat (VAO) met een motie komen.

UPDATE 23-12, 11:30

Na het algemeen overleg heeft minister Blok op 11 december een nadere brief aan de Kamer geschreven. Op die dag is door de Raad van Commissarissen van IJsseldal Wonen (de rechtsopvolger van Goed Wonen Twello) bij de minister gemeld dat er in 2013 een tweede “eenmalige compensatie” (PJ: tweede eenmalige?) is verstrekt aan De Roover, deze keer van €160.000, alsmede een vertrekpremie van €95.000. De gang van zaken is dus nóg veel schandaliger dan ik dacht.

Blok kondigt in de brief aan dat hij op grond van de WNT gaat onderzoeken of hij hier tegen iets kan ondernemen. Hij vindt het optreden van de RvC “uiterst teleurstellend”. Ik vind het optreden van Blok uiterst teleurstellend. Heb daarom op 12-12 een motie ingediend die de minister vraagt om raden van commissarissen die zich schuldig maken aan dit soort door en door fout gedrag de laan uit te sturen. De motie werd gesteund door SP, PvdA en PVV (69 leden), maar door o/m tegenstemmen van D66, GroenLinks en Christenunie werd hij desondanks verworpen. Ik zou mijn achterban niet kunnen uitleggen dat mijn fractie de motie niet gesteund heeft.

Volgens de internetsite van IJsseldal Wonen bestaat de Raad van Toezicht van IJsseldal Wonen per mei 2013 uit de volgende personen:
Dhr. P. (Peter) Schrijver (interim voorzitter)
Mevr. J. (Joke) Roeterdink
Dhr. Th. (Tom) van der Meulen
Dhr. P. (Patrick) Hijlkema.
Ik ben geinteresseerd om meer te horen over de achtergrond van deze personen, die wat mij betreft zo snel mogelijk zouden moeten opstappen en nooit meer benoemd zouden mogen worden in een raad van commissarissen van een corporatie of andere nonprofit instelling.

Lees hier de brief van minister Blok: VH 20131211 BRF IJsseldal wonen bezoldiging

Lees hier mijn motie: VH 20131212 MOT toezicht woningcorporaties

10 reacties »

 1. Dit is toch niet te geloven! Een ding komt wel heel vertrouwd over: de minister reageert zoals je van een minister van deze regering verwacht. Minister betekent toch dienaar?

  Reactie door Nicojan — december 4, 2013 @ 7:38 pm

 2. Nicojan

  Niet te geloven? Dit soort parasieten is voorlopig niet uit te roeien. Wie over een flink vermogen beschikt kan zich van alles permitteren en heeft lak aan de opmerkingen die Paulus jij of ik over hun wan gedrag maken. Ze hebben immers toen al die weinig verdieners zaten te slapen die flink laten mee betalen aan hun appeltje voor de dorst , nee zelfs voor het appeltje voor de dorst van hun nakomelingen. En werkend Nederland maar kiezen voor de Liberalen, lijkt immers leuk voor vrijheid zijn, of de PvdA , de zogenaamd redelijke socialisten, of de partij die zich zelf een poosje “het redelijke midden “heeft genoemd D66 hebben gekozen. Dus de meerderheid koos vanaf dat duidelijk werd dat Kok de arbeiders aan het verraden was, dus al heel lang geleden, zich met graagte zand in de ogen laten strooien en jawel nu zitten er aardig wat van die mensen in de moeilijkheden maar hebben wel gezorgd dat de hier genoemde figuren generaties lang nooit meer in de moeilijkheden kunnen komen. Mits lukt wat Paulus wil, terug vorderen en de RVC’s ontslaan en graag ook daar wegens wanprestatie de vergoedingen terug vorderen.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — december 4, 2013 @ 8:41 pm

 3. De woningbouwverenigingen zijn net als de zorgverzekaars.
  Er geld maar een motto, en dat is de kas vullen en hoe of wat maakt niet uit.
  Dat er dan gedacht wordt wij passen de prijzen gewoon aan zo ver mogelijk want de huur en zorgtoeslag pas het verschil wel bij.
  Dat alle middeninkomens die niet voor toeslagen
  in aanmerking komen maar te weinig verdienen of
  te oud zijn voor een hypotheek er op achteruit
  hollen zal ze een worst zijn.
  Want alle argumenten worden uit de kast getrokken, niet hun zijn de schuld maar altijd de anderen.
  Want dat straks hun huurders en verzekerden tegen de muur staan maakt geen bal uit voor ze.
  Hier verdient een bestuurder 132000 euro met 4000 woningen.
  Kost wat kost moet samen bouwen met ijmere en dan vertrekt hij om elders wederom de huurders
  een rad voor de ogen te draaien.
  Want betrokkenheid met zijn huurders is 0.00 hen enige wat voor hem telt is zijn eigen gewin,
  En zo is het langzamerhand door de hele maatschappij doorgedrongen, dienstbaarheid, eerljkheid, betrokkenheid is een zwakke eigenschap geworden voor een bestuurder en vele
  kamerleden en ministers.
  Je telt nu pas mede als je de grootste bezuinigingen en lasten ondersteunt en vooral dan onder het motto voor onze kinderen en kleinkinderen.

  Reactie door blanken — december 5, 2013 @ 3:43 pm

 4. @3 Blanken

  En zo is het langzamerhand door de hele maatschappij doorgedrongen, dienstbaarheid, eerljkheid, betrokkenheid is een zwakke eigenschap geworden voor een bestuurder en vele
  kamerleden en ministers.”"

  Precies en hoe deed de adel dat in feodale tijden? Precies vanuit een machts positie uitbuiten en zo de machtspositie consolideren en uitbreiden. Een fatsoenlijke bijdrage voor de eigen onderdanen kwam niet eens in de gedachten op. zeveren in de kerk en het daarbij laten Scrooge is onder ons en niet in één maar in vele persoenen en we financieren ze zelf ook nog eens een keer.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — december 6, 2013 @ 11:56 am

 5. Blanken en Paulus.

  Niet dat het wat helpt maar hier wordt duidelijk gemaakt, met vooral veel eufemismen wat ik onder @4 heb betoogd:

  http://t.co/OliqBuTBUU

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — december 6, 2013 @ 12:01 pm

 6. Heimwee naar tijden waarin ik er trots op was belasting te mogen betalen, omdat er een overheid was die daar eerlijke verstandige dingen mee deed.

  Jammer, dat zakken die zakken vullen op meer ondersteuning mogen rekenen, dan hen die daardoor in moeilijkheden worden gebracht.

  Paulus ga door en laten we er met z’n alle voor zorgen, dat de SP het niet alleen vertellen mag, maar ook eens mag regelen.

  Reactie door Ruud van der Kroft — december 9, 2013 @ 12:26 pm

 7. @6 Ruud van der Kroft. Jawel hier nog zo één en die naïeveling koos ook nog eens voor de staats Post Giro als rekening houder, zodat de baten van het bankieren de Nederlands bevolking ten goede kon komen. En ook daarmee zijn velen bedrogen uit gekomen. En zo kunnen we nog wel een poosje door gaan.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — december 10, 2013 @ 3:48 pm

 8. Ja Roelf, we gaan door, niet een poosje maar tot we het formaat hebben dat we ook mee kunnen sturen….!

  Reactie door Ruud van der Kroft — december 11, 2013 @ 2:44 pm

 9. de ” linkse, progressieve, groen-linkse”
  bestuurder Pieter Bregman van woningcorporatie Nijestee in Groningen heeft in 2012 een forse verhoging gekregen met dank aan de Raad van Commissarissen.

  Bregman dir.Nijestee verdiende in
  2011 € 183000 en in 2012 € 199000 meer dan 8 %
  verhoging !
  Hoezo crisis ?

  http://nos.nl/artikel/582597-loon-corporaties-nog-te-hoog.html

  Wat verdiende de bestuurder van uw woningcorporatie in 2012 (en 2011 en 2010)?
  http://nos.nl/artikel/423247-salarissen-woningcorporaties.html

  Reactie door Jan Hut — december 12, 2013 @ 6:00 pm

 10. forex broker…

  Weblog Paulus Jansen » Graaiers zetten eindsprint in…

  Trackback door forex broker — december 1, 2014 @ 2:58 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl