Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

dinsdag 3 december 2013, 13.40 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat, wetgeving

Nettarieven energie-intensieve industrie

Gisteravond debatteerde de Kamer met minister Kamp over een wijziging van de Elektriciteitswet, die per saldo de nettarieven voor 35 industriële grootverbruikers van elektriciteit met €21 miljoen per jaar zal verlagen. De wet is een reactie op een vergelijkbare regeling in Duitsland, waardoor Nederlandse bedrijven als Aldel en Nyrstar benadeeld worden. Hoewel we per saldo het wetsvoorstel steunen is de vormgeving opportunistisch. Daar moet snel iets aan gebeuren.


zinkfabriek Nyrstar in Budel is een van de 35 energieintensieve bedrijven die profiteren van de wetswijziging. Ik was er drie jaar geleden op bezoek.
-

De totale netkosten (gas en elektriciteit) in Nederland bedragen €3,5 miljard. Die €21 miljoen is op dat totaal bescheiden (0,7%), maar voor de bedrijven in kwestie wel belangrijk. De verschuiving van netkosten zal een gemiddeld gezin €1 tot €1,50 per jaar extra kosten. Wat mij betreft moet de structurele oplossing voor de concurrentievervalsing binnen Europa gezocht worden door harmonisatie van de nettarieven, fiscale regelingen e.d. Ik pleit niet voor niets al drie jaar voor harmonisatie van het Nederlandse en Duitse energiebeleid. Zolang dat nog niet lukt moeten we ons echter niet de kaas van het brood laten eten door protectionistische maatregelen in onze buurlanden. Daarvoor zijn deze bedrijven te belangrijk, als fundament voor de overige werkgelegenheid in Nederland.

Lees hier mijn inbreng bij het wetsvoorstel: EZ 20131201 WGO 33777 1eT SP

In de tweede termijn van het debat heb ik een motie ingediend die vraagt om een analyse van de huidige kostenstructuur van de netwerken, de belangrijkste factoren die de kosten beinvloeden en de relatie tussen kostenstructuur en tariefstructuur. De huidige tariefstructuur lijkt me niet consequent gebaseerd op het beginsel “de veroorzaker betaalt”.
Lees hier mijn motie: EZ 20131202 MOT kostenorientatie tariefstructuur

1 reactie »

  1. Veel zinvoller zou het zijn om in te zetten op alternatieven voor zink. Met name het gebruik voor zinken dakgoten is onnodig en leidt tot forse milieuverontreiniging.
    Twintig tot dertig procent van het zink waarvan de dakgoot is gemaakt verdwijnt gedurende de levensduur naar het milieu en vergiftigt het waterleven in beken en rivieren.

    Gecoat staal is een prima alternatief. Helaas wordt het in Nederland geboycot door de zinklobby.

    Reactie door Arie — december 11, 2013 @ 8:48 am

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl