Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

vrijdag 22 november 2013, 11.34 uur – paulus
Categorie: Algemeen, wetgeving, wonen

Begroting Wonen-Rijksdienst (vervolg)

“Wij hebben het de afgelopen twee dagen gehad over het vergroten van de doelgroep. Dat wordt door de PvdA-fractie bepleit en ook de SP-fractie is er een groot voorstander van. Alleen hebben wij steeds gezegd dat het aanbod van woningen daarop afgestemd moet zijn. De minister zegt over de kernvoorraad dat hij 1,6 miljoen woningen zat vindt: de corporaties hebben er nu 2,3 miljoen, dus ze kunnen er 700.000 verkopen of liberaliseren. Als je de doelgroep vergroot, zul je ook de kernvoorraad groter moeten maken en dus minder woningen moeten verkopen of liberaliseren. Zo simpel is het.”

Woensdagavond was het vervolg van het debat over de begroting Wonen en Rijksdienst. Bovenstaand citaat komt uit mijn tweede termijn, naar aanleiding van een vraag van Kees Verhoeven (D66). Jacques Monasch (PvdA) wil, met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht, een goede beurt maken bij de huurders met een middeninkomen door de doelgroep van de corporaties op te rekken naar inkomens tot €38.000 en wellicht zelfs €43.000. Dat is een hele cynische en goedkope goede beurt als tegelijkertijd het uitponden van de corporatiewoningen gewoon doorgaat. En die gaat door, ten gevolge van de verhuurderheffing en andere kabinetsmaatregelen (met steun PvdA) die de sloop van de sociale huursector juist versnellen.

Ik heb daarom in het debat gesteld dat we de uitbreiding van de doelgroep voor de corporaties alleen maar kunnen steunen als tegelijkertijd de verkleining van de kernvoorraad een halt wordt toegeroepen. Mijn motie op dat punt komt in stemming voor die van Monasch. Als mijn motie wordt aangenomen is het veiligstellen van de kernvoorraad geregeld en kunnen we de uitbreiding van de doelgroep van harte steunen. Zo niet, dan is er louter sprake van symboolpolitiek, waardoor de rijen voor het corporatieloket alleen maar langer worden. Met als bijkomend risico dat de huren van vrijkomende woningen nog verder worden opgedreven.

In geouwehoer kan je niet wonen, zei Jan Schaefer. Ik hoop dat de PvdA Tweede-Kamerfractie zich dat a.s. dinsdag bij de stemmingen realiseert.

Lees hier mijn inbreng in tweede termijn: WR 20131120 TOE 2eT SP

Interrupties minister Blok ivm relatie doelgroep/kernvoorraad: WR 20131120 INT Blok verruiming doelgroep-kernvoorraad

Tweede termijn Jacques Monasch, waarin hij de PvdA-motie indient, inclusief een zeer verhelderende interruptie van Kees Verhoeven: WR 20131120 TOE 2eTPvdA

Ik stelde ook nog een aantal andere vragen aan Blok over de onderwerpen die ik in mijn eerste termijn aan de orde stelde.

Interruptie over inhuur externen door ministeries en de leegstand van rijkskantoren: WR 20131120 INT Blok inhuren externen-leegstand kantoren

Interruptie over extra eisen inzake energievoorziening in Bouwbesluit ivm stimuleren energiebesparing/verduurzaming: WR 230131120 INT Blok Bouwbesluit-innovatie

3 reacties »

 1. Beste Paulus
  Kijk door politieke spelletjes naar de inhoud. Mensen met inkomens tot €38.000 hebben echt onvoldoende netto besteedbaar inkomen om meer dan € 682 te betalen voor huur. De markt bouwt niet voor inkomensgroep tussen 28.000 en 43.000 en de markt houdt niet van een ongedeelde stad. Syntus Achmea wil heus wel marktaandeel voor duurdere huurwoningen, maar begint pas bij €43.000 inkomen en alleen in de zgn ‘ betere ‘ buurten. Bij Havensteder , waar ik vicevz rvc ben, hebben we gemerkt dat marktpartijen afhaken voor buurten waar ze niet willen zitten. Jouw vraag naar omvang sector is van belang en moet gesteld worden en op agenda blijven, maar niet door lage middengroepen op straat te laten staan. Ook voor die groepen willen we er toch zijn?
  Groet
  Margriet

  Reactie door Margriet Meindertsma — november 22, 2013 @ 1:01 pm

 2. Jammer dat Jan Schaefer er niet meer is, ik ben ervan overtuigd dat hij op basis van de huidige ontwikkelingen ouwerwets boos geworden was en was overgestapt naar de SP.

  Reactie door Ruud van der Kroft — november 22, 2013 @ 2:28 pm

 3. @1Margriet Meindersma

  Paulus wijst er op, helaas gebruikt hij jargon dat in uw bedrijfstak gebruikelijk is, dat Woningcorporaties betaalbare huurwoningen in de uitverkoop , moeten, doen en dat dat nu juist niet is aan te bevelen. Daarbij constateert hij dat er voor de bedoelde inkomensgroepen dus juist wel voldoende sociale huurwoningen in de voorraad van de corporaties aanwezig behoren te zijn en dat “uitponden” daar haaks op staat.

  Of ik heb het verhaal van Paulus dus niet goed beroepenen. Of u leest met totaal andere ogen dan ik? Volgens mij betoogt Paulus gewoon wat u kennelijk ook aanbevelenswaardig vindt, maar uw stijl maakt op mij de indruk dat u het met Paulus oneens wenst te zijn.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — november 24, 2013 @ 11:38 am

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl