Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

dinsdag 12 november 2013, 16.41 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat, wetgeving

korting nettarieven energie-intensieve industrie

Vanmiddag om 17u sluit de schriftelijke inbreng voor het wetsvoorstel Wijziging Elektriciteitswet 1998 ivm volumecorrectie nettarieven energie-intensieve industrie. Het kabinet wil de nettarieven voor de 30 super-grootverbruikers met €21 miljoen verlagen. Daarvoor worden inhoudelijke argumenten aangevoerd. Snijden die hout?


de directe aanleiding voor het wetsvoorstel: het dreigende faillissement van Aldel

Om met de deur in huis te vallen: daar ben ik nog niet van overtuigd. Wat mij betreft zijn de nettarieven kostengeoriënteerd, op basis van het principe “de veroorzaker betaalt”. De aanleiding voor het wetsvoorstel is een vergelijkbare actie van de Duitse regering, waardoor de concurrentiepositie van de Nederlandse grootverbruikers is ondermijnd. Het zou dan meer voor de hand liggen om hooguit een tijdelijke regeling door te voeren om concurrentievervalsing aan te pakken, en tegelijkertijd binnen de EU de neerwaardse spiraal van impliciete energiesubsidies te stoppen. De oneerlijke concurrentie van buiten de EU kan aan de grens worden afgerekend via een cross border tax adjustment.

Wat mij betreft doet de Nederlandse regering er alles aan om de belangrijke basisindustrieën voor ons land te behouden. Maar dan wel op een manier die leidt tot een structurele versterking van hun economische structuur, in plaats van door hap snap beleid. Onze energie intensieve industrie moet internationaal overleven door aan de top te staan qua energie efficiency en productiekwaliteit. Maatregelen tegen oneerlijke concurrentie op de korte termijn moeten niet strijdig zijn met die lange termijn doelstellingen. Daar zit mijn scepsis inzake dit wetsvoorstel.

Lees hier mijn schriftelijk inbreng bij het wetsvoorstel: EZ 20131112 SI 33777 DEF

6 reacties »

 1. Tja maar hoe zat dat met Aldel? Ter stimulering van de werkgelegenheid in de regio en als “beloning” voor het winnen van aardgas. Kreeg Delfzijl van de regering een staatsbedrijf, gelieerd aan Hoogovens, aangeboden om aluminium te produceren. aluminium produceren vraagt veel elektrische energie en was tot dan vooral bij waterkracht te produceren. Aldel kreeg dan ook op basis van een geheim contract tegen zeer lage prijs aardgas aangeboden. Dat gas werd geleverd aan de Hunze centrale en daar draaide één eenheid van 130 MW alleen voor Aldel. Ook werd er een aparte 110KV hoogspanningslijn voor aangelegd. Kortom Aldel was toen zo iets als de omschakeling van de staatsmijnen naar DSM om Limburg te compenseren. Nog steeds levert Groningen aardgas en nog steeds is het met de werkgelegenheid niet goed gesteld. Dus alle reden om juist A;del in het zadel te houden omdat de redenen in mijn ogen niet zijn veranderd. Echter. De bedrijven zijn geprivatiseerd Hoogovens is nu in beit van het Indiase bedrijf Tatra staal hoe het met Aldel zit weet ik niet. De Hunze centrale is al haast 20 jaar exit. Maar wellicht toch een reden om nog eens na t denken over de situatie van Aldel tegen het licht van de reden in het verleden van “subsidiëren” door goedkoop aardgas te leveren.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — november 12, 2013 @ 8:33 pm

 2. lagere stroomprijzen voor grootverbruikers is normaal, net als een lagere km-vergoeding indien er een extreem groot aantal km vergoed moeten worden omdat de vaste lasten ruimschoots zijn in het kostendeel van de verkoopprijs. Er is geen sprake van beloning maar puur een kostenverdelingsafweging.

  Reactie door Jos — november 12, 2013 @ 8:40 pm

 3. @Jos,
  In de huidige nettarieven zit al een grote korting voor grote aansluitingen, ook omdat ze aantakken aan het hoogspanningsnet ipv het onderliggend elektriciteitsnet. Dat is logisch. De discussie gaat nu over nog grotere kortingen, en daar moet wat mij betreft een onderbouwing voor geleverd worden.

  @Roelf,
  Heel erg eens dat Aldel een zeer waardevol bedrijf is voor de Nederlandse economie. Ik ben er zelf nog op bezoek geweest met Emile Roemer. We moeten in NL niet naief zijn voor protectionistische maatregelen in andere landen. Anderzijds is het van belang dat we goed het lange termijn effect van steunmaatregelen in de gaten houden. Ik denk dat de energie intensieve industrie gebaat is bij gerichte investeringssteun voor energie efficiency investeringen (waarmee de energierekening structureel omlaag gaat), in plaats van verkapte energiesubsidies.

  Reactie door paulus — november 13, 2013 @ 11:44 am

 4. @3 Paulus

  “Ik denk dat de energie intensieve industrie gebaat is bij gerichte investeringssteun voor energie efficiency investeringen (waarmee de energierekening structureel omlaag gaat), in plaats van verkapte energiesubsidies.”

  Hier ben ik het helemaal mee eens.

  Maar juist een Aluminiumsmelter is wellicht wel de meest energie-intensieve industrie die er is. Voor AlDel werd dat, voor zover ik weet, alleen bedreven daar waar Waterkracht beschikbaar was, of Kernenergie ( omdat het zogenaamd goedkoop zou zijn). Omdat toen de aardgas voorraad min of meer werd beschouwd als zoiets als waterkracht, wat natuurlijk niet kon kloppen omdat ook aardgas niet hernieuwbaar is, heeft men toen besloten tot die aluminium smelter in Delfzijl. Ik kan me voorstellen dat met die “uitzondering positie” stevig rekening zal worden gehouden.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — november 14, 2013 @ 11:42 am

 5. Ik heb op school al geleerd dat aluminium smelten een zeer energie-intensief proces was, en dan verwacht je dat de producten ook duur worden en gebruikers daardoor liever andere materialen gaan toepassen. Maar door ruime subsidiëring wordt dat scheef getrokken. Dat blijf ik storend vinden.

  Als er nu eens een creatief iemand opstaat die een procedé bedenkt waarbij aluminium verwerkt kan worden op basis van energie die weinig kost maar wisselend beschikbaar is. Ik denk dan aan windmolenparken. Dan hebben we een milieuvriendelijke toepassing die het landelijk net niet verstoort.

  Reactie door Theo Haffmans — november 15, 2013 @ 10:22 am

 6. @5 Theo Haffmans

  Wellicht heb je mij item @4 niet kunnen lezen toen je dit schreef.

  Jawel aluminium winnen uit bauxiet is een elektrisch proces dat erg veel energie kost. Daarom werd dat altijd gedaan daar waar waterkracht voor handen is. Dat de Nederlandse staat de Aldel extra goedkoop gas leverde ( dat dus elders in een elektriciteit centrale werd omgezet, zie boven) werd gedaan omdat men ons aardgas min of meer beschouwde als oneindig en dus kon Nederland Aluminium produceren tegen een concurrerende prijs met aluminium die met waterkracht was verkregen.

  Wat je verwijzing naar andere materialen betreft, voor aluminium geldt het zelfde als voor haast alle materialen die de mens als grondstof gebruikt, voor de meeste toepassingen is dit de enige juiste en is er geen alternatief. Als we geen aluminium zouden hebben dan zouden er vele producten die we nu kennen ons totaal onbekend zijn. Je laatste opmerking is niet meer of minder dan wens denken, leuk maar daar heeft niemand iets aan.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — november 15, 2013 @ 3:15 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl