Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

dinsdag 15 oktober 2013, 20.51 uur – paulus
Categorie: Algemeen

Minister Blok: hoge huur is een keus!

31% van alle huurders in Den Bosch heeft zo’n hoge woonlasten dat hun resterende besteedbaar inkomen onder de armoedegrens (definitie: SCP) ligt. Het rapport Doelgroepen en woonlasten 2.0 (auteur: RIGO) werd me vandaag door de Bossche wethouder wonen overhandigd. Direct daarna vroeg ik minister Blok tijdens het vragenuur om een reactie. Zijn antwoorden: te duur huren is een keus van mensen. En de inkomensafhankelijke huurverhogingen maken extra betaalbare huurwoningen vrij voor de doelgroep. Zou hij het zelf geloven? En de PvdA?


voor steeds meer huurders is dit de enige bank waar ze nog komen

Ruim een half jaar geleden, bij het wetgevingsdebat over de inkomensafhankelijke huurverhogingen, beweerde Blok dat huurders met huurtoeslag nauwelijks iets zouden merken van zijn beleid. Het gemiddelde inkomenseffect bedroeg volgens hem 0,1%. Voor huurders net boven de huurtoeslaggrens was het inkomenseffect iets groter: 0,5%. Nog steeds volgens Blok.

Het RIGO onderzoek uit Den Bosch laat zien hoe de werkelijkheid er uit ziet. In 2010 was het percentage huurders met een te hoge woonquote (= deel van je inkomen dat je kwijt bent aan woonlasten) 21%. In 2013 is het al gestegen naar 26%, door de gecombineerde effecten van dalende inkomens, hogere huurlasten en stijgende energieprijzen. Maar het ergst komt nog, volgens RIGO:

“Het ligt in de lijn der verwachting dat de woonquote van huurders de komende jaren nog verder zal stijgen als gevolg van de oplopende werkloosheid, het einde van het inflatievolgende huurbeleid en de gevolgen van de verhuurderheffing. Op basis van een beperkte effectverkenning van de woonlasten van huurders die in hun huidige woning blijven wonen, schatten we in dat in 2018 37% van de zittende huurders van sociale huurwoningen een te hoge woonquote zal hebben. Bij nieuwe huurders kan dit percentage, als gevolg van de huurharmonisatie bij mutatie, nog hoger zijn.”

Nu Blok bij zijn beantwoording tijdens het vragenuur van vanmiddag. Ik hield hem de enorme stijging voor van het aantal huurders dat op grond van NIBUD-normen te hoge woonlasten heeft. Het antwoord van de minister:

“De heer Jansen gebruikt de norm van het Nibud als een vaste landelijke norm, waar mensen nooit boven zouden mogen komen. Dat is niet de manier waarop de Nibud-norm gebruikt wordt. Wij kennen geen landelijke norm. Het Nibud maakt berekeningen ten aanzien van de vraag hoe een gemiddeld gezin met verschillende lasten omgaat. In een vrij land kunnen mensen er echter voor kiezen om wat meer aan wonen uit te geven en wat minder aan iets anders, of juist weinig aan wonen en iets meer aan een hobby of misschien aan eten.”

Geloof het of niet. Het staat er echt. De armoe van eenderde van de Bossche huurders is een keus. Dan moeten ze er maar voor kiezen om goedkoper te gaan wonen. Hallo Stef Blok: kijk eens naar de huren van aangeboden vrijkomende sociale huurwoningen: daar is afgezien van een verdwaalde studentenkamer en HAT-eenheid geen woning onder de €500 meer bij, in Amsterdam zelfs vrijwel niets meer onder de €600. Dat komt omdat corporaties vrijkomende woningen direct omhoog gooien in huur, ze moeten immers iets doen om die €1,7 miljard verhuurderheffing per jaar terug te verdienen. Zoals een lid van de huurdersvereniging Den Bosch vanmiddag zei: “De verhuurderheffing is in werkelijkheid een huurderheffing.”

In de laatste week van oktober, waarschijnlijk op 31 oktober zal de Kamer opnieuw debatteren over het huurbeleid. Dan staat het rapport over de woonlasten in Den Bosch opnieuw op de agenda. Jacques Monasch suggereerde vanmiddag bij het vragenuur dat corporaties en gemeenten meer ruimte moeten krijgen voor “maatwerk”. Ik vrees dat maatwerk zonder bijbehorende pegels uitdraait op lapwerk.

Lees hier het volledige verslag van het vragenuur: VH 20131015 MV woonlasten huurders DenBosch

Meer lezen: dossier verhuurderheffing/inkomensafhankelijke huurverhoging

5 reacties »

 1. Natuurlijk is de reactie van Blok volkomen voorspelbaar. Een rechtse bal met een sociale plaat voor het hoofd, moet wel blijven ontkennen wat hier wordt gerapporteerd. Het kan toch niet zo zijn dat hij ongelijk heeft. Natuurlijk heeft hij gelijk en interessert de ellende van anderen om gelijk te willen hebben, helemaal niet. PvdA met wat voor criminelen zijn jullie in zee gegaan? En PvdA het gezegde “Wie met pek omgaat wordt er mee besmet” is duidelijk waarneembaar.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — oktober 16, 2013 @ 9:59 am

 2. Deze Blok is totaal incompetent en heeft geen idee waar hij over praat. Staat volledig buiten de maatschappij en realiteit. En zeker als deze opmerking klopt:”te duur huren is een keus van mensen”
  En: In een vrij land kunnen mensen er echter voor kiezen om wat meer aan wonen uit te geven en wat minder aan iets anders, of juist weinig aan wonen en iets meer aan een hobby of misschien aan eten.”
  Alleen een al met deze opmerkingen kwalificeert hij zich als onbekwaam en een gevaarlijk voor de maatschappij zeker voor de huurders. Ik heb gevraagd bij mijn verhuurder (Woonstede) omdat we boven de liberalisatie grens huren om de 1,5 % verhuurders heffing niet te rekenen (want de hoeven ze niet te heffen en af te dragen)maar ze willen er niet aan mee werken, het grote graaien is begonnen wij zijn van € 852 per maand met 4% (incl. de 1,5%)verhoging naar € 886 per maand gegaan en dan zegt Woonstede dat ze de huur betaalbaar willen houden, wat een krokodillentranen zijn dat toch..

  Reactie door Martin — oktober 16, 2013 @ 10:30 am

 3. Overduidelijk is gebleken dat de huren worden opgedreven enkel en alleen
  Om de verhuurdersheffing te betalen en de zeperds uit het verleden neer te
  Leggen bij degene die hier geen enkele schuld aan hebben>
  Want wij hebben geen Eric Staal beloond laat staan met onzinnige risico’s ingelaten
  Voor wat beleggen.
  Duidelijk blijkt steeds meer dat de woningbouwverenigingen een leuke baan opleverde
  Voor uitgerangeerde politici dan wel geldwolven heeft aangetrokkken.
  Niemand kan mij uitleggen dat in een markt waar om elke woning wordt gevochten
  En de huurder totaal afhankelijk is van de verhuurder het rechtvaardigd om zulke
  Topsalarissen te betalen..
  Als ik uitrekend bij mij dat met 3000 woningen en 100 bedrijfspanden een directeur
  170.000,00 euro verdiend dan denk ik wie betaald dit.
  Nu dat is gauw uitgerekend en de krokedillentranen van de vereningingen zijn dan ook zeer
  Groot als het om de verhuurdersheffing gaat.
  Want door ermede in te stemmen hebben ze eigenlijk gezegd u doet maar de huurders moeten
  Het uiteindelijk betalen en het zal ons een zorg zijn.
  Wij vangen de extra huur, en hoe de huurder het oplost via huurtoeslag of gewoon uit de
  Huishoudknip zal ons een zorg zijn.
  En ik dacht dat de 1e kamer nog hiervoor een stokje kon steken maar dat blijkt nu ook
  Over te zijn.
  Helaas hebben wij weer enkele splinterpartijen die zonodig het asscoiale beleid van Blok
  Gaan steunen dus die heffing ligt al klaar.
  Duidelijk is natuurlijk dat het argument voor de inkomensafhankelijke verhogingen totaal
  Niet gaat om het daadwerkelijke scheefwonen want met een huur van 650.00 euro en
  Een bruto loon van 45000 euro gezamelijk dan is meer dan 40% van je inkomen al weg
  Aan huur, gas, electra, water.
  Overduidelijk is gebleken dat de huurders een belasting opgelegd krijgen enkel en alleen
  Om de staat aan extra inkomsten te helpen en dat de verenigingen als belastingkantoor
  Optreden.
  Als dank voor hun optreden mogen ze daardoor de huren extra laten stijgen en meer
  Woningen in de vrije sector dumpen zodat die huurders totaal afhankelijk zijn van de
  Grillen van hun verhuurder.
  De echte scheefwoners zijn de eigenaren die ongelimiteerd kunnen aftrekken aan h.r.a.
  Zelfs als ze gezien hun inkomen het huis volledig zelf zouden kunnen betalen.

  Reactie door blanken — oktober 17, 2013 @ 3:44 pm

 4. Wat een onzin.
  Geen eigen keus, je moet duur huren als je een hoog inkomen hebt, dat probleem is mij dus overkomen.
  Het probleem is niet de gewone werkende man of vrouw, en toch word deze categorie compleet leeg gezogen.
  Ik ga er geen klaaglied van maken, want alles wat het volk zegt word afgedaan met onzin door de overheid.
  Ze zeggen dat we steeds ouder worden en dat we met zn allen de schouders eronder moeten zetten, de stress waar het gewone volk onder komt te lijden zal de levensverwachting en de gezondheidszorg aardig onder druk zetten.
  Eerst vullen ze hun zakken met ongezonde rommel en dan zeggen ze dat we het maar niet hadden moeten gebruiken.
  Straks zal blijken dat de informatie en de snelheid waarmee we worden opgezadeld ook onze schuld is en daarom moet alles duurder worden.
  Ik heb een huurhuis moeten accepteren omdat ik in 3 ploegen goed verdient heb, nu ik werkeloos ben is er niemand die dit probleem naar zich toe trekt.
  Spreek mij na mea culpa, mea multi culpa.

  Reactie door Ralf — november 12, 2014 @ 11:49 am

 5. I’d like tߋ thank yoᥙ for tɦe efforts you’ve put іn penning thіs site.
  I am hoping tߋ check оut tɦe same high-grade ϲontent by yоu later on aѕ աell.
  In fact, уour creative writing abilities
  Һas motivated me to get mʏ own site noww ;)

  Reactie door gin — februari 15, 2017 @ 9:17 am

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl