Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

donderdag 10 oktober 2013, 14.14 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat

Gedwongen splitsing energiebedrijven: waarom eigenlijk?

In 2006 werden de Nederlandse energiebedrijven via de Wet Onafhankelijk Netbeheer (Splitsingswet) gedwongen om hun elektriciteits- en gasnetwerken af te splitsen. De wet was een compromis tussen VVD/D66 en PvdA. VVD/D66 waren al jaren voorstander van de privatisering van de regionale energiebedrijven. De netwerken waren echter een natuurlijk monopolie, de PvdA wilde dat in publieke handen houden. De Splitsingswet maakte de verkoop van Essent en NUON mogelijk.


Actie tegen de verkoop van Essent in 2009.

De SP was destijds tegen de splitsing en de privatisering. Volgens ons zijn geïntegreerde publieke energiebedrijven prima in staat om tegen redelijke condities betaalbare elektriciteit en gas te leveren aan de Nederlandse huishoudens en het MKB. Ook biedt het publieke eigendom van deze nutsbedrijven voordelen uit het oogpunt van maatschappelijke doelen als de uitrol van duurzame energie.
Twee nutsbedrijven (Eneco en Delta) weigerden om het eigendom van hun netwerken af te splitsten, ze begonnen een proces tegen de Nederlandse staat, dat langzamerhand het finale stadium nadert.

Vanmorgen presenteerde Delta een rapport van PricewaterhousCoopers ‘Splitsing van de energiesector: een verdeeld of onverdeeld succes?’ PWC concludeert dat de Splitsingswet niet de veronderstelde baten heeft opgeleverd en dat de werkgelegenheid bij de gesplitste en geprivatiseerde bedrijven Essent en NUON zich veel ongunstiger ontwikkeld heeft dan bij Eneco en Delta. Hoewel je bij dit soort rapporten altijd goed moet kijken naar het wiens-brood-men-eet-effect denk ik dat PWC de vinger op de zere plek legt. Ik ben er dan ook voorstander van dat de Splitsingswet wordt aangepast, waarna 100% publieke energiebedrijven de keuze hebben tussen het volledig afstoten van hun netwerk, dan wel een juridische scheiding. De laatste constructie is in alle ander EU-lidstaten gebruikelijk. En ook dat zou VVD, PvdA, D66, CDA aan het denken moeten zetten.

Lees hier mijn schriftelijke vragen aan minister Kamp: ENK 20131010 SV splitsingswet

Zie ook: dossier privatisering energiebedrijven

2 reacties »

 1. In 1983 kwam vanuit de directies van de Samenwerkende Elektriciteits Bedrijven, op aandringen vanuit de politiek een nota tot stand met de naam : CoCoNut. Inhoud hoe de gewenste concentratie van Nuts bedrijven vorm kon worden gegeven.

  Het was de beodeling dat Elektriciteits bedrijven en Gas – en waterbedrijven zouden worden samengevoegd tot een bedrijf eventueel wel verdeeld in meerdere bedrijven over het land. Kort daarop kwam vanuit de rechtse politiek de eis dat de Elektriciteits productie poten afgescheiden moesten worden van de Electriciteits distributie poten. De productie bedrijven, zoals toen EPON, nu Suez- EDF , UNA en zo nog een paar, die zo gevormd werden, werd het niet toegestaan om kleinere productie eenheden dan van 75 MW in stand te houden en/of te realiseren. De gefuseerde gas en elektriciteits bedrijven, zonder water, want dat bleek door de waterwet erg moeilijk en gaf onvoldoende garanties op de levering van schoon drinkwater, mochten tot een maximaal vermogen van 75 MW opwekken en/of bouwen, zo werd het hen mogelijk gemaakt om bijvoorbeeld windmolens te plaatsen, het betrof bedrijven die nu nog bestaan onder de toenmalige gegeven naam zoals NUON en Essent.

  Uiteindelijk was het streven om deze bedrijven te privatiseren en dat is ook gebeurd. Opeens vielen ook de productie beperkingen weg. Deze hele exersitie heef vooral geleid tot het uitkeren van extreem hoge salarissen aan de bedrijfs top en onverklaatbare hoge vertrek premies van bijvoorbeeld Ludo van Halderen.

  Vandaag de dag zijn die zogenaamd geprivatiseerde voormalige overheidsbedrijven in handen van, hoe is het mogelijk, buitenlandse overheden en wel Frankrijk , was EPON nu Suez-EDF, NUON Zweden het volledige staatsbedrijf Vattenvall en Esseent het Duitse RWE.

  De Nederlandse burger is totaal in de luren gelegd, maar wel op een wijze die de neo-liberalen veel vaker toepassen. Verzin smoezen en appelleer aan de hebzucht, bij de VVD zelfs de enige drijfveer, en beloof efficiency voordelen, die nooit zullen komen, dat kon in de jaren 80 al worden aangetoond. Laat de boel aan de markt over en dan komt alles goed. Helaas dit soort bedrijven is absoluut ongeschikt om het aan de hebzucht van een markt over te laten. Daarvoor zijn juist de economische belangen voor ons als samenleving en dat zijn vooral nu juist niet de zogenaamde markt partijen, te belangrijk.

  De provincie Friesland heeft door de inbreng van de centrale Bergum en de centrale Leeuwarden, de laatste werd al kort na de inbreng afgebroken, ik meen me te herinneren 50 miljoen gulden ontvangen. En heeft daar naar hun gevoel leuke dingen mee gedaan. Maar ze hadden ook nog zeggenschap over NUON en bij de verkoop van NUON aan de Zweedwe staat heeft Friesland opnieuw enige miljoenen aan Euro’s kunnen opstrijken en doet daar andermaal leuke dingen mee. Maar uiteindelijk heeft niemand in de provincie en in Nederland nog enig echte greep op deze primaire voorziening voor een moderne economie. De geldwolven blijven met oogkleppen op dit beleid voortzetten, maar eens komt de terug slag en natuurlijk treft die dan andermaal niet de mensen die hier profijt bij hebben gehad. Er zijn aanwijzingen dat het met het noodzakleijke onderhoud al niet al te best gesteld is.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — oktober 11, 2013 @ 1:25 pm

 2. Penny-wise and Pound-foolish, of zit je met de krent op een cent terwijl de Euro’s wegvliegen.

  Reactie door Ruud van der Kroft — oktober 11, 2013 @ 1:35 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl