Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

dinsdag 8 oktober 2013, 0.16 uur – paulus
Categorie: Algemeen

Aedes Congres

Marc Calon

Ruim vier maanden geleden vroeg het CDA een debat aan over het bericht dat minister Blok van plan was om de corporaties te verplichten de helft van hun bezit af te stoten naar een dochteronderneming, waarbij minstens 50% van het eigendom in handen moest komen van een particulier belegger. Op 3 oktober, toevallig de dag dat een congres van Aedes zich uitsprak over de deal van hun voorzitter Marc Calon met Stef Blok, werd het debat ingepland. En de PvdA en D66 verbaasden zich erover dat Raymond Knops en ondergetekende graag ook de gebeurtenissen van de afgelopen vier maanden bij het debat wilden betrekken.

Nog steeds is niet duidelijk wie de novelle (= aanpassing wetsontwerp) liet lekken, waar de deur werd opengezet voor het afstoten van niet-DAEB bezit van woningcorporaties. Dat zijn alle huurwoningen met meer dan 142 woningwaarderingswoningen. Welke woningen zijn dat: vrijwel alle eengezinswoningen, vrijwel alle nieuwbouw jonger dan 10 jaar, vrijwel alle aangepaste woningen voor mensen met een handicap, het grootste deel van de woningen in aantrekkelijke wijken. Kortom: als je al deze woningen moet afstoten blijft er alleen het onaantrekkelijkste deel van de sociale huursector over voor de mensen die zijn aangewezen op een betaalbare woning.

De woningcorporaties voelden zich door de dreiging van de gedwongen verkoop van de helft van hun bezit (nog meer) in hun bestaan bedreigd. Uiteindelijk sloot Aedes-voorzitter Calon eind augustus een deal met minister Blok, waarin de gedwongen verkoop werd afgewend, maar de verhuurderheffing van €1,7 miljard/jaar als voldongen feit geaccepteerd. Politieke chantage heet dat.

Op 3 oktober moest het Aedescongres zich uitspreken over de Calon-deal. Een derde van de corporaties weken niet voor de druk en stemden principieel tegen. De rest besloot als burgemeester in oorlogstijd de politieke realiteit te aanvaarden. Wel stemde 90% van het congres voor een motie, waarin de gevolgen van de verhuurderbeleid gehekeld werden.

Dezelfde avond volgde dus het Kamerdebat, waar VVD, PvdA en D66 dus helemaal geen zin in hadden.

Lees hier het letterlijk verslag van mijn inbreng, de interrupties en de reactie van minister Blok: VH 20131003 VER 30leden debat corporaties

2 reacties »

  1. De sloop van onze woningbouwverenigingen gaat gewoon door, wat Blok en Monasch met handen vol weggraaien wordt zogenaamd recht gebreid door het terug geven van een kruimel, en dat alles na een mes-op-de-keel-akkoord met de overkoepelende bond van huisjesmelkers.

    Reactie door Ruud van der Kroft — oktober 11, 2013 @ 1:23 pm

  2. ik heb niets gelezen over verkoop maar over het afsplitsen van de commerciele activiteiten van de sociale funktie van corporaties. Met dat onder drukzetten verhaal heb ik zo mijn twijfels, met name de corporaties in amsterdam worden steeds meer ordinaire huisjesmelkers die zoals in mijn woonomgeving vrijkomende sociale huurwoningen in de vrij sectorhuur brengen waardoor de huur van E 550 stijgt naar ruim E.1100 en waar de corporaties in een convenant nota bene mede ondertekend door de huurdersvereniging amsterdam in de komende jaren 30.000 van de sociale voorraad mogen verkopen. Kortom het maatschappelijk bezit zijn de heren aan het verkwanzelen terwijl de wachttijd voor een sociale huurwoning 7-10jaar bedraagt. Corporaties althans in amsterdam spreken met een dubbele tong.

    Reactie door P.J.DeMaar — november 28, 2013 @ 1:37 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl