Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

maandag 9 september 2013, 13.34 uur – paulus
Categorie: op pad

Toezien op publieke belangen

En wéér presenteerde de WRR een advies Toezien op publieke belangen dat impliciet zware kritiek levert op staand beleid. Benieuwd of dat ook tot verandering leidt. Minister Stef Blok – die de wei in is gestuurd met als taak: minder rijksoverheid – zat er bij maar toonde nog weinig tekenen van reflectie.


voorzitter André Knottnerus van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid is een wetenschappelijke luis in de pels van Rutte c.s.

Ik was vanmiddag aanwezig bij de presentatie, en vindt het rapport qua kritische aanvliegroute een logisch vervolg op Evenwichtskunst; over de verdeling van verantwoordelijkheid voor fysieke veiligheid.

“Overheidstoezicht is steeds meer verworden tot handhaving van regeltjes in de engste zin van het woord, zonder te onderzoeken of de doelen die de overheid met die regels nastreeft wel gehaald worden.” is samengevat een conclusie van de WRR.

Die hangt -volgens mij- samen met de eerste conclusie: “Het laatste decennium is de nadruk komen te leggen de verminderen van de kosten van en de administratieve lasten door toezicht, in plaats van ook te kijken naar de maatschappelijke opbrengsten.” In de onderzochte periode zijn er 1.100 FTE bij toezichthouders verdwenen en is de formatie van rijkstoezichhouders met 20% verminderd.

Ook de laatste hoofdconclusie is zorgwekkend: het toezicht is steeds vaker een verlengstuk van het bestuur en daarmee van de politieke wind die er waait, in plaats van een onafhankelijke reflectie te geven op de maatschappelijke werkelijkheid. De hoogleraar Pauline Meurs noemde als voorbeeld de opstelling van de Voedsel en Waren Autoriteit bij de Q-koorts uitbraak, waar de sectorale belangen van de intensieve veehouderij de onafhankelijkheid in de weg zaten.

Zoals gezegd pleit de WRR voor een heroriëntatie van het rijkstoezicht, met meer oog voor publieke belangen: reflectie (oog voor systeemrisico’s, agendeerfunctie), opbrengsten (o/m effecten en effectiviteit regels) en governance (hoe functioneert de sector zelf).

Volgens mij heeft de teloorgang van het toezicht alles te maken met de ideologische focus van de kabinetten in de afgelopen decennia op privatisering en zelfregulering. “Als bedrijven gecertficeerd zijn is alles in orde, als overheid kunnen we ons beperken tot systeemtoezicht.”: die smaak. Knottnerus wees er in zijn inleiding op dat het risico van systeemtoezicht is dat het alleen naar de papieren werkelijkheid kijkt. Precies.

NRC-columnist Marc Chavannes had in het debat na de presentatie ook nog enkele rake statements over het thema, zoals “Als de overheid krimpt, moet het toezicht niet meekrimpen maar juist sterker worden.” Volgens mij zijn de voortdurende kaasschaafoperaties mede (misschien zelfs: hoofd-) oorzaak van de drie droevige conclusies van de WRR.

Lees hier het WRR-rapport Toezicht op publieke belangen. Een aanrader.

2 reacties »

 1. “De hoogleraar Pauline Meurs noemde als voorbeeld de opstelling van de Voedsel en Waren Autoriteit bij de Q-koorts uitbraak, waar de sectorale belangen van de intensieve veehouderij de onafhankelijkheid in de weg zaten.”

  En het is nog erger geworden vernam ik van Zembla. De controle op vlees wordt niet meer gedaan dooe de NVWA, maar is uitbesteed aan een geprivatiseerd onderdeel van wat vroeger de Keuringsdient van waren was en waarin de toezichthouder ook is voorzien van mensen uit de setor. De NVWA zou aleen nog een controlerende functie hebben op de kwaliteit van het werk van deze verzelfstandige onderneming zoiets als de controleur financiële markten.

  Zembla concludeerde aan het eind dat nu “de slager daadwekelijk zijn eigen vlees keurt” andermaal de winst die Neo Liberalisme oplevert, ongeacht of ide nu van de VVD, het CDA of van de PvdA komt.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — september 10, 2013 @ 10:57 am

 2. “Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid is een wetenschappelijke luis in de pels van Rutte c.s.”

  En alleen al dat je dat moet constateren is heel spijtig. Alle adviesraden van de regering zouden onafhankleijk moeten zijn en zijn dat in mijn ogen ook nog steeds, hoewel het CPB steeds meer op een politiek partij gaat lijken en nog wel één waar ik niet op kan stemmen. Maar met een regering als deze kan het niet anders dan dat wel van alle adviesraden stevige krietiek, ook al is die niet als zodanig ingekleed en worden gewoon objectieve maatstaven aangelegd en het beleid daartegen afgezet,wordt geleverd op een beleid dat werkelijk niet deugt en vooral in strijd is met de doelstellingen die door dit kabinet worden geventileerd.

  Dit kabinet is werkelijk een ramp in de meest brede zin en dus niet alleen sociaal, voor ons land. Maar we hebben het wel te danken aan de kiezers en vooral aan die spijtoptanten die niet voor de SP kozen maar voor de PvdA.

  ( Ik wrijf het er nog maar eens in, wellicht is het dan bij de volgende verkiezingen nog niet vergeten want dat blijkt steeds weer, de memorie van de kiezers lijkt zeer kort te zijn).

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — september 10, 2013 @ 11:05 am

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl