Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

woensdag 17 juli 2013, 10.39 uur – paulus
Categorie: milieu

Belang leefomgeving: nog steeds ondergeschikt aan wensen verkeerslobby

Op 5 april debatteerde de Tweede Kamer met staatssecretaris Mansveld over de leefomgeving, in het bijzonder de luchtkwaliteit en geluidoverlast. De stemmingen over de moties die bij het vervolgdebat (VAO) zijn ingediend tonen aan dat -alle uitgesproken nobele intenties daargelaten- de kwaliteit van de leefomgeving voor de omwonenden van infra nog steeds ondergeschikt is aan de uitbreidingsplannen voor infrastructuur.


autowegpopulatie bezig met het “… volrijden van de norm”

Bij het debat stelde ik nog maar eens voor om langs autowegen een vrijwaringszone van 400 meter voor gevoelige bestemmingen te creëren. VVD-collega Remco Dijkstra stelde namelijk dat het onverantwoord is als lagere overheden een school of kinderdagverblijf onder de rook van een autoweg bouwen. Toch gebeurt dat nog steeds, vandaar de logica dat de rijksoverheid dergelijk pervers ruimtelij k beleid verbiedt. Helaas: bij de stemmingen over mijn motie bleek de uitspraak van Dijkstra ketelmuziek.

Het de huidige geluid- en luchtkwaliteitswetten gaan uit van grenswaarden. Blijf je daaronder dan voldoe je aan de wettelijke eisen en is er “niets aan de hand”, zit je erboven dan heb je een probleem. Zo is de grenswaarde voor fijnstof 50 microgram/m3 lucht. Dit systeem leidt ertoe dat overheden alle moeite doen om concentraties van 51 microgram/m3 (al dan niet door creatief te rekenen met modellen) terug te brengen naar 49 microgram/m3. Ondertussen groeit het aantal mensen dat wordt blootgesteld aan concentraties net onder de grenswaarde. In vakkringen wordt dat aangeduid als het volrijden van de norm.

Natuurlijk is het niet zo dat 51 microgram ongezond is en 49 gezond. In werkelijkheid zijn de gezondheidseffecten van verontreinigingen en geluidbelasting een glijdende schaal: 49 is een klein beetje gezonder dan 51. Maar als er tien mensen worden blootgesteld aan 49 in plaats van vijf aan 51 is de gezondheidssituatie per saldo achteruit gegaan, terwijl we nu wél aan de letter van de wet voldoen. Om die reden diende ik een motie in om te bekijken of we bij luchtkwaliteit en geluidoverlast kunnen gaan monitoren op basis van het aantal gederfde gezonde levensjaren. Dat is een echt goede indicator voor de ontwikkeling van leefomgeving. Maar helaas: ook die motie werd door de coalitie naar de prullenbak verwezen.

Natuurlijk heb ik ook nog aandacht besteed aan de overlast van AWACS basis Geilenkirchen, waar de 40 jaar oude NAVO-rammelbakken nog steeds een aanslag plegen op de gemoedsrust van de Zuidlimburgse bevolking. Mansveld stelde: dan moet u bij de minister van Defensie zijn. Flauw. Op mijn verzoek wordt er nu in december een nieuw debat gehouden over uitsluitend de AWACS problematiek met de minister van defensie en de staatssecretaris van milieu.

Lees hier het verslag van het algemeen overleg van 5 april 2013: MIL 20130527 VER 30175-163 AO leefomgeving 3apr2013

Lees hier de motie 30175-180 over een vrijwaringszone langs autowegen en provinciale wegen: MIL 20130625 MOT 30175-180 Jansen-vTongeren vrijwaringszone
De motie werd gesteund door SP-D66-Christenunie-GroenLinks-SGP-PvdD-50Plus. Tegen stemden VVD-PvdA-PVV-CDA, waardoor hij is verworpen.

Lees hier de motie 30175-173 over een monitoring van luchtkwaliteit en geluidoverlast op basis van gederfde gezonde levensjaren: MIL 20130625 MOT 30175-173 Jansen gederfde gezonde levensjaren
De motie werd gesteund door SP-D66-Christenunie-GroenLinks-SGP-PvdD-50Plus. Tegen stemden VVD-PvdA-PVV-CDA, waardoor hij is verworpen.

2 reacties »

 1. Ik krijg uit het verslag het idee dat niet elk kamerlid even goed weet waar hij het, inzake fijn stof en geluid, over heeft. Er zitten nogal wat fouten en misverstanden in de verhalen.
  je kunt inderdaad niet zomaar metingen en modelberekeningen op elkaar leggen (alleen al omdat de afstand tot de weg een factor van belang is), maar je kunt wel de metingen door de jaren heen met zichzelf vergelijken.
  Ik heb dat gedaan met de meetstations van het RIVM in mijn provincie Brabant.
  Wat je ziet is dat de NO2-concentratie op het platteland en in rustige stedelijke gebieden inderdaad trendmatig, maar wel langzaam, dalen, maar dat ze langs drukke wegen eigenlijk onveranderd blijven.
  In Brabant dalen de fijn stof-concentraties al vanaf 2008 niet meer, ook niet op het platteland en in rustige stedelijke gebieden. Als er een trend is, dat is dat eerder een licht stijgende trend.
  Ik laat deze resultaten op anavraag graag zien.

  Overigens is de jaargemiddelde fijn stof-norm 40 microgr/m3 en geen 50. 50 is een daggemiddelde norm. Daarvan mogen er per jaar maar hooguit 41 voorkomen. Deze norm blijkt in praktijk strenger. In mijn woonplaats Eindhoven blijft de jaarnorm in de stad ruim onder de 40 microgr/m3, maar van de dagennorm is het elk jaar weer spannend of ze die halen.

  Ik hoor Mansvelt zeggen dat het NSL twee jaar verlengd wordt. Betekent dat dat Nederland twee jaar meer heeft om dezelfde oude en te slappe normen te halen, of worden de normen aangescherpt?

  groeten

  Bernard Gerard
  Eindhoven

  Reactie door bernard gerard — juli 17, 2013 @ 8:43 pm

 2. Bovenstaand bericht geeft 50microgram/m3 als norm.Amerikaans onderzoek stelt dat 15mcg/m3 al een verhoogt risico geeft op kanker.Omdat deze 15mcg zelden wordt gehaald zijn er zoveel kanker=patienten!!!!!!!Het kankerffonds steunen brengt het geld naar de topmensen en de patient heeft het nakijken.Leg die op geld beluste regering eens het vuur aan de schenen. Want met dit beleid graven wij ons eigen graf met vriendelijke groet

  Reactie door A Dekkers — juli 18, 2014 @ 11:11 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl