Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

zondag 31 maart 2013, 12.37 uur – paulus
Categorie: Algemeen, wonen

schade paalrot loopt op naar €5 miljard

Afgelopen woensdag verzorgde het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek een briefing voor de commissies Wonen/Rijksdienst en Infrastructuur & Milieu over de recente ontwikkelingen rond de aanpak van paalrot. Minstens 100.000 woningen met houten palen staan al “boven water”. En dat betekent in dit geval: foute boel.


de gevolgen van paalrot; bij woningen die onderdeel vormen van een bouwblok is een collectieve aanpak cruciaal

De herstelkosten voor een woning waarvan de houten palen zijn aangetast bedragen gemiddeld €54.000. Daarmee is de totale schade door paalrot inmiddels opgelopen tot ruim €5 miljard. Volgens onderzoek van Deltares, in opdracht van het ministerie van I&M, kan deze schade verder oplopen tot €40 miljard.

In dit licht getuigt de aanpak van het probleem door de rijksoverheid van een kortzichtige kruideniersmentaliteit. Het KCAF kreeg na zware druk van de Kamer, die vroeg om een startsubsidie van vier jaar, een eenmalige bijdrage van €125.000. Het is evident dat de eerste stap in een gerichte, efficiënte oplossing van het probleem gezocht moet worden in kennisontwikkeling en -ontsluiting. Het KCAF is een spotgoedkope basis voor deze strategie. Als dit zou leiden tot een kostenverlaging van 1% is er al sprake van een maatschappelijke winst van €50 miljoen.

Ik heb naar aanleiding van de briefing de commissie Wonen/Rijksdienst het voorstel gedaan om de ministers van Wonen en Rijksdienst en Infrastructuur en Milieu te verzoeken:

Een afschrift van het Deltares-rapport d.d. maart 2012 (in opdracht van het minister van I&M) aan de Kamer te sturen.
In een brief aan de Kamer:
- aan te geven welke consequenties de regering verbindt aan de conclusies van het Deltaresrapport, in het bijzonder de omvang van de nu al aanwezige schade door paalrot (€5 miljard) en de maximaal bereikbare schade die kan oplopen tot €40 miljard;
- aan te geven hoe men staat tegenover de suggestie van KCAF om in relevante regio’s verplicht een funderingsparagraaf op te nemen in koopcontracten;
- aan te geven welke mogelijkheden de regering ziet om lekke rioleringen –de belangrijkste oorzaak van grondwaterdaling die kan leiden tot paalrot- terug te dringen, bijvoorbeeld door de zorgplicht van gemeenten concreter in te vullen;
- aan te geven of na het verschijnen van het Deltaresrapport de noodzaak onderschreven wordt om het KCAF –in lijn met de aangenomen Kameruitspraak- voor vier jaar te (co)financieren.

zie verder: dossier paalrot

1 reactie »

 1. wij zitten in de gemeente renkum al jaren met schade aan woning en berging.
  Onze huizen zijn gebouwd op een voormalig gat van een transportbedrijf.
  Er is heel veel papierpulp ingegaan van nabij gelegen papierfabriek parenco.
  Wij proberen de gemeente renkum aansprakkelijk te stellen want die heeft toen de grond en vooral andere zaken erin laten rijden.
  tot op heden zijn we er nog niet uit en de gemeente renkum wil niks voor ons doen.
  Mischien kunt u iets betekenen voor ons want wij (10 woningen) zitten met schade aan onze huizen en zijn daardoor onverkoopbaar geworden.
  We zijn in deze toch al moeilijke tijd gevanenen in onze eigen woning.
  Ook andere zaken zoals riolering,gas en waterleiding hebben al vele malen schade gehad..
  Dit is onze laatste noodkreet ,,,,

  Reactie door chucky — april 1, 2013 @ 10:46 am

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl