Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

zaterdag 30 maart 2013, 18.52 uur – paulus
Categorie: op pad, wonen

Huurdersacties in de maak

De paasinkopen moesten ervoor vervroegd worden, maar vanmiddag waren 60 kaderleden uit de regio Amsterdam aanwezig bij een regioscholing over het huurbeleid van Rutte-II en de mogelijkheden om de huurders hiertegen te mobiliseren. Buurthuis De Schakel in Diemen veranderde voor even in een SP-opleidingscentrum.

Onder regie van Hans van Leeuwen werd voor de pauze het terrein verkend met vier gasten: corporatiedirecteur Kees Kwadijk, SP-Staten-fractievoorzitter Remine Alberts, SP-wethouder Maita van der Mark uit Diemen en ondergetekende.

Daarna bogen werkgroepen zich over de vraag hoe we de huurders nog massaler kunnen mobiliseren tegen dit afbraakbeleid van de corporatiesector, en wie daarbij onze bondgenoten zijn. Daarbij is het belangrijk om onze natuurlijke kritische houding tegenover corporaties die hun kerntaken niet naar behoren uitvoeren vast te houden. Matig onderhoud, langdurige leegstand wegens (poging tot) verkoop, liberalisatie van sociale huurwoningen: de Rochdale’s en Ymere’s van deze wereld hebben de SP hard nodig om te onthouden waar ze ook weer voor opgericht zijn.

9 reacties »

 1. Was zeker een goede inspirerende bijeenkomst. En nu verder actie!!

  Reactie door anne-miek wijnbergen — maart 30, 2013 @ 7:38 pm

 2. Kan mij helemaal aansluiten bij de vorige reactie. Was niet alleen een inspirerende bijeenkomst, maar tevens informatief met diverse sprekers. Heb zelf ook diverse mensen gesproken, het wordt langzamerhand tijd voor actie !

  Na het zuur tijdens zijn regeerperiode zou volgens Balkenende het zoet volgen. Nu pakweg tien jaar later hebben we het bitter van Rutte 1+ 2. Oftewel om wijlen Wethouder van Huisvesting Jan Schaeffer te parafraseren:
  “In luchtkastelen kan je niet wonen !”

  Reactie door Bill Baier — maart 30, 2013 @ 9:04 pm

 3. Krijg een beetje de indruk dat het niet gaat om de huurverhoging terug te draaien! Maar meer om het opgebracht geld anders te besteden

  Reactie door cor — maart 31, 2013 @ 8:35 am

 4. er zijn een aantal zaken die weinig aandacht krijgen:
  Inflatiepercentage waar bovenop de huurverhoging wordt berekend is incl de inflatie van eerdere huurstijgingen en de BTW verhoging: dit kan nooit de bedoeling zijn, toch? een deflatiepercentage is eerder op zijn plaats gezien de al jaren aanhoudende prijsdalingen.
  De WOZ van huurhuizen is in jaren niet bijgesteld (ze worden immers weinig verkocht), maar ze spelen wel een rol in de verhuurdersheffing en komende huurverhogingen: massaal bezwaar aantekenen: zo brengen we de NL huizenmarkt in beweging en dat was toch de bedoeling van deze nieuwe wet?
  Het Woonakkoord is een akkoord tegen huurders die de lasten betalen en ten gunste van de huizenbezitters en starters: kan je in Europa zomaar de ene groep bevoordelen en de andere in de hoek duwen? is dit gelijke behandeling?

  Reactie door spek — maart 31, 2013 @ 8:38 am

 5. Ondanks mijn herhaardelijke vragen is het nu nog niet duidelijk,
  DE SP neemt geen stelling tegen de opgelegde extra inkomensafhankelijke huurverhogingen want accepteert dit als voldongen feit.
  De extra opbrengsten die dit genereert wil ze
  niet inzetten als een extra belastingafdracht maar gebruiken om extra investeringen in de sociale woningbouw te plegen.
  Maar wat hebben de zogenaamde scheefhuurders hieraan zonder huurtoeslag.
  Die betalen direct mede om de solvabliteit te verhogen van de woningbouweigenaren en de particuliere verhuurder heeft een extra bonus zonder ook maar iets extra te hebben gedaan.
  Het is toch van te gekke dat in nederland het merendeel van de huurders en woningeigenaren zonder subsidie niet kunnen wonen en dat de bank de lachtende derde is.
  Want ik kan niet anders concluderen dat de sp
  niet meer gaat voor verlaging van de huren maar
  zich neergelegd heeft bij de huurverhogingen.
  Beter zal het zijn als we met zijn allen een huurderstaking zouden organiseren want een huisuitzetting wegens weigeren van de verhoging valt niet op maar 100.000 huurders wordt een ander probleem.
  Laten we nu eens het probleem goed aanpakken en
  komen tot een volledige afschaffing van de hypotheekrente aftrek.
  Wij hebben een staatsbank die moet maar de hypotheken overnemen verplicht en de rente verlagen met gelijktige versnelde beperking van de hypotheekrenteaftrek tot 0.00
  Want niemand is gebaat in het rondpompen van geld in de woningmarkt waarbij alleen het grootkapitaal met de winsten aan de haal gaat.

  Reactie door blanken — maart 31, 2013 @ 9:07 am

 6. @3 Cor en @5 Blanken
  Ik wordt heel erg moe van dit soort reacties. We hebben vanaf dag 1 van het regeerakkoord met 150% inzet de strijd aangebonden tegen het huurbeleid en de verhuurderheffing, die feitelijk het einde van de sociale huisvesting betekenen. Desondanks neemt een Kamermeerderheid van VVD, PvdA, D66, CU en SGP de schandalige huurwetten aan. Daarna organiseert de SP op paaszaterdag een scholing waar 60 enthousiaste vrijwilligers zich buigen over de vraag hoe we de mobilisering van de huurders kunnen voortzetten.
  En dan komen jullie de SP de maat nemen? Ga je mond spoelen!

  Reactie door paulus — maart 31, 2013 @ 12:52 pm

 7. Beste Paulus ik was een van de enthousiaste vrijwilligers dus ik ga zeker niet mijn mond spoelen.
  Ik bestrijd ook niet dat met 150% de strijd is aangegaan tegen de verhuurdersheffing.
  Ik argeer tegen het feit dat de SP de verhuurdersheffing wil benutten dan maar aan
  de sociale woningbouw onder het motto dan maar dat i.p.v. we hameren erop dat er andere uitweg
  moet zijn.
  Links of rechtsom zal de rekening terecht komen bij de huurders die geen gebruik maken van de huurtoeslag en de zogenaamde compensatie
  voor de anderen ook niet voldoende blijken.
  Daar val ik over, niet over de inzet van 60 man en vrouw, kamerleden van de SP of wat dan ook.
  Jammer dat U zo reageert want ik val u of anderen ook niet persoonlijk aan.

  Reactie door blanken — maart 31, 2013 @ 1:00 pm

 8. Hi Paulus,
  Ik weet uiteraard dat jullie je best hebben gedaan om het tegen te houden maar net als Blanken hierboven neer heeft gezet. Heb ik gewoon de indruk dat de strijd gestreden is en dat jullie overgaan op hoe besteden we het geld zo goed mogelijk wat er binnen komt. Ik zie nergens iets staan van aktie tegen de verhoging van de huren ansich .

  Reactie door cor — maart 31, 2013 @ 3:02 pm

 9. En nog even terzijde Paulus.
  Ik heb na afloop twee keer nog gevraagd in de zaal hoe het zat.
  De wethouder sprong nog in de bres voor u door
  te verklaren dat het om de 1,5% huurverhoging
  ging.
  Om u geheugen nog even op te frissen ik was de
  man in het grijze pak die aan het begin nog even over de heer Monasch sprak met u toen u net binnen kwam.
  Evengoed ik ben er verder niet op door gegaan
  omdat de gelegenheid zich daartoe niet leende.
  En ik mag aannemen dat een ieder met een afwijkende mening ook welkom is als hij of zij reageert op u weblog.
  Want we behoeven het helemaal niet eens te zijn
  op welke manier of methoden het beste de huurverhogingen kunnen gestopt worden als we
  maar wel het zelfde doel beogen.
  Of wil u de kadaverdispline van de PVDA waar u juist de PVDA van betichte.
  INhoudelijk reageren vind ik prima maar opmerkingen in de persoonlijke sfeer dat schiet zijn doel voorbij lijkt me.

  Reactie door blanken — maart 31, 2013 @ 6:26 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl