Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

dinsdag 12 maart 2013, 11.37 uur – paulus
Categorie: Kamervragen, wonen

Volgens Blok blijft het Noorden Vitaal

Volgens minister Blok blijven de noordelijke woningcorporaties, verenigd in Het Vitale Noorden, na de realisatie van de maatregelen uit het aswoensdagakkoord springlevend. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Maar is het wel zo?


strijdbare huurders uit het hoge Noorden.

Blok antwoordde gisteren op de schriftelijke vragen die ik onlangs stelde naar aanleiding van het rekenmodel van Het Vitale Noorden, gebaseerd op de maatregelen uit het aswoensdagakkoord. Volgens de minister klopt de rekensom van Het Vitale Noorden niet, omdat deze gebaseerd zou zijn op een huurplafond van 4,5% WOZ-waarde. In het aswoensdagakkoord is afgestapt van deze grondslag en teruggevallen op het huidige systeem voor woningwaardering (puntentelling).

Helaas, zoals wel vaker, vergist de minister zich. In het spreadsheet van Het Vitale Noorden worden de effecten van het regeerakkoord én van het aswoensdagakkoord (“woningakkoord”) van 13 februari jl. beide apart doorgerekend ten opzichte van het basispad: het Lenteakkoord van mei 2012. Daarbij is voor de woonakkoord-variant wel degelijk uitgegaan van een huurplafond op basis van het WWS.

Blok leunt in zijn antwoorden zwaar op de rekensommen van ABF Research, die inmiddels onderuit zijn gehaald door Ortec/Conijn. En daar is volgens mij geen speld tussen te krijgen. De minister mag vanavond proberen om de Eerste Kamer te overtuigen van nut & noodzaak van de inkomensafhankelijke huurverhogingen, om daarna morgenmiddag van 14-18 uur in de debat te gaan met de Tweede Kamer over zijn totale huurbeleid. Ik hoop voor hem dat hij dan met betere argumenten komt dan in de antwoorden op deze schriftelijke vragen.

lees hier de antwoorden op mijn vragen: VH 20130311 ANTW effecten woningmarktakkoord Nrd corporaties

1 reactie »

 1. De minister draait eromheen. Er is komende jaren (2014, 2015, 2016) fors minder investeringsruimte voor alle corporaties, zeker ook in het Noorden.
  Dat kan niet op korte termijn worden opgevangen door efficiency (ontslag). Op korte termijn leidt dit door reorganisatiekosten en sociaal plan juist tot hogere bedrijfslasten.
  Dat kan in het Noorden ook niet worden opgevangen met extra verkopen. De mensen die konden kopen hebben dat al lang gedaan.
  Vreemd is dat er wel allerlei berekeningen zijn gemaakt op speculatieve gronden (bijv 90% max redelijke huur), maar dat Blok de vermeende positieve effecten van efficiency maatregelen en extra verkopen niet achter de komma doorberekend. Dat zegt genoeg.
  Hopelijk vraagt de Eerste Kamer om feiten. En Misschien komt er dan een nu al historische Nacht van Duivesteijn…

  Reactie door Marten Venemans — maart 14, 2013 @ 1:02 am

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl