Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

zondag 24 februari 2013, 17.49 uur – paulus
Categorie: wetgeving, wonen

Blok verzwijgt nadelig rapport over effecten huurbeleid

Via een onderzoeker kreeg ik dit weekend het rapport ‘De vraag naar woondiensten en de betaalbaarheid van de huursector’ van onderzoeksinstelling Amsterdam school of Real Estate (ASRE) toegestuurd. ASRE kraakt het woningmarktmodel van het Centraal Planbureau (CPB), dat het fundament vormt van het huurbeleid van het VVD-PvdA-kabinet. En passant wordt mijn analyse bevestigd dat de extra inkomensafhankelijke huurverhogingen tot vraaguitval zullen leiden.


hoogleraar Johan Conijn, een van de auteurs van het ASRE rapport

Zo ingewikkeld lijkt me de redenering ook niet dat als je een product duurder maakt de vraag terugloopt. Volgens het CPB en minister Blok zal de vraag naar huurwoningen echter stijgen als de huren omhoog gaan. Volgens ASRE klopt dat alleen voor de huurders met de hoogste inkomens, omdat voor deze groep het aanbod aan dure huurwoningen zal toenemen. Voor huurders met modale en lagere inkomens zal de vraag juist omlaag gaan. Per saldo neemt de vraag naar huurwoningen met 1,9 tot 9,4% af. En dat is veel, héél veel, als je bedenkt dat de nieuwbouw jaarlijks 0,7% aan de voorraad toevoegt.

Afhankelijk van de hoogte van de markthuur zou de nieuwbouwproductie in grote delen van Nederland voor vele jaren volledig stilvallen. Volgens het rapport Hervorming van het Nederlandse woonbeleid van het CPB was deze voor sociale huurwoningen ongeveer twee keer zo hoog als de op dat moment betaalde gemiddelde huur van €450/maand …

Het rapport van ASRE is afgerond in december 2012. Opdrachtgever was het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Stef Blok dus. Blok heeft het rapport, waarvan de conclusies hem niet goed uitkwamen, niet aan de Kamer gestuurd vóór het debat over de inkomensafhankelijke huurverhogingen. En toen ik hem in de tweede termijn van dit debat vroeg naar de vraaguitval ten gevolge van de extra huurverhogingen deed hij alsof hij van de prins geen kwaad wist. Het bewust achterhouden van informatie voor de Kamer is een politieke doodzonde. Ik heb in eerste instantie mondelinge vragen aangemeld over het verzwegen rapport, maar sluit niet uit dat ik daarna ook nog een gewoon debat ga aanvragen.

Lees hier het rapport van ASRE: ASRE_Research_paper_12_21 _Vraag_woondiensten

UPDATE 25-2
Een kleine correctie: het ASRE-onderzoek is mede gefinancierd door het ministerie van BZK, maar de eindverantwoordelijkheid berust bij de auteurs.

6 reacties »

 1. Ik denk dat Blok bewust de zaak verdraaid , dan hoor je eigenlijk niet in deze functie thuis, en is het maar beter dat ze hem vervangen door een integer persoon , indien aanwezig in deze graai regering.Waar moet dit met het land naar toe ?.Het gaat hier veel op Griekenland en Spanje lijken met oa de vele werkelozen , ook de ouderen gaan weer gepakt worden , die zijn voor de regering een BLOK aan het been, terwijl ze veel hebben gedaan voor onze welvaart, moeten zij en wij nu boeten.

  Reactie door Jan 1 — februari 24, 2013 @ 6:24 pm

 2. Andermaal wordt aangetoond dat het CPB niet de “neutrale” instantie is waarvoor die aan ons wordt verkocht.

  Dat kan ook niet want economische voorspellingen doen is geen exacte wetenschap, zoals eens al door een ander opgemerkt, economie verhoudt zicht tot wetenschap als astrologie tot astronomie, economische voorspellingen doen zijn volledig gebaseerd op de politiek maatschappijvisie van de voorspeller. En daarmee kan het dan ook niet anders dan dat het CPB vooral voorspellingen zal doen die het politieke establishment aan staan. Anders gezegd, hoewel de vorige directeur claimde dat hij socialist was ( PvdA, nu dan weet je het wel) produceert het CPB vooral kapitalisten welgevallige “literatuur”. En zo worden de sprookjes over de noodzaak tot verhoging van de AOW leeftijd dan ook van een (ongeloofwaardig) wetenschappelijk tintje voorzien en door de bevolking als waarheid geslijkt. Het zelfde is er gaande met de beoordeling van de pensioenen, jawel men kan zelfs voorspellen hoe het er over 40 jaar, dat is krapaan een halve eeuw, voorstaat. Terwijl de pensioen fondsen het afgelopen jaar een rendement van een kleine 10 % op hun bezittingen konden bij boeken, van 900 Miljard naar 1000 miljard , ze zijn nog nooit zo rijk geweest.

  Kortom het CPB, kan, juist door de geaardheid van de pseudowetenschap,

  laat de wetenschaps bewakers meer eens kijken of deze vorm van economie bedrijven wel een echte wetenschap genoemd mag worden als men dit soort waarzeggerijen claimt als onweerlegbare waarheid,

  in het geheel niet die gesuggereerde betrouwbaarheid bieden en zal altijd politieke uitspraken doen.

  Daarom moet het opheffen van het CPB voor een fatsoenlijke volksvertegenwoordiging het streven zijn, op het CPB kun je niet stemmen en toch bepalen ze de politieke weg die ons volk gaat.

  Een boekhoudkundig onderdeel kan dan wel over blijven om ingewikkelde doorrekeningen te doen, maar de voorspellerij zal men aan de kijkcijfer trekkers van RTL moeten over laten.

  Dat scheelt ook weer een aardige slok op een borrel in de Rijksbegroting, wachtgeld is goedkoper en houd eens op ( en dan kunnen die economen echt werk gaan zoeken) , eigenlijk zou een integer CPB zelf dit soort aanbevelingen moeten doen.

  Blijft dat, zoals het een goede VVD ‘er betaamt, Blok de kamer heeft belogen.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — februari 24, 2013 @ 9:19 pm

 3. Voor de VVD plannen is makkelijk ‘n 40 jaars voorspelling te maken maar toen deSP eenzelfde termijn vroeg was dat ineens geen optie vanwege “te onzeker”.

  Het CPB is altijd al politiek gekleurd geweest maar gaat zich meer en meer laten kennen.

  Dit mag van mij hét hoofdpijndossier van meneer Blok (voor z’n kop) worden. Een ontslag zonder wachtgeldregeling lijkt me een passende straf bij bewezen, alsof het nog niet duidelijk is, fraude met gegevens.

  Go for it Paulus!

  Reactie door Wanda — februari 24, 2013 @ 11:32 pm

 4. [...] schrijft Paulus Jansen (SP) op zijn blog (hier en [...]

  Pingback door Blok (VVD) verzwijgt nadelig rapport over effecten huurbeleid | KRAPUUL.NL — februari 26, 2013 @ 2:02 pm

 5. Meeste woningcorporaties verhogen huren HILVERSUM – De meeste woningcorporaties gaan de inkomensafhankelijke huurverhoging doorvoeren. Uit een onderzoek van de NOS blijkt dat ruim driekwart de huren gaat verhogen om het hoofd boven water te houden.

  Daar gaan we dan

  Reactie door Jan 1 — maart 5, 2013 @ 7:58 am

 6. @5 Jan 1

  Hoe kunnen de corporaties weten wat het inkomen van een huurder is?

  Of zijn de privacy wetten al zo opgerekt, kan mij zijn ontgaan, dat de belastindienst de corporaties al van de betreffende gegevens gaat voorzien?

  Misschien kan Paulus mij/óns uit de droom helpen?

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — maart 5, 2013 @ 11:58 am

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl