Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

zondag 10 februari 2013, 11.51 uur – paulus
Categorie: Algemeen, wetgeving, wonen

wet gluurverhoging: amendementen

Voor en tijdens het debat over de wet inkomensafhankelijke huurverhoging (33330) heb ik 10 amendementen (wijzigingsvoorstellen) ingediend, waarvan een aantal samen met Linda Voortman (GroenLinks). De voorstellen repareren een aantal grote gebreken van het wetsvoorstel, al blijft dit een hoog dweilen-met-de-kraan-open gehalte hebben.


afgelopen weken heb ik heel wat huurdersavonden bezocht (hier: Nuenen) om een toelichting te geven op de gevolgen van het huurbeleid van VVD en PvdA

Lees hier alle tot dusver ingediende amendementen:

VH 20130206 AMD 33330-18 indexering 43000 nr 43800

VH 20130206 AMD 33330-20 toestemming huurder gegevens Belastingdienst

VH 20130206 AMD 33330-21 puntentelling op aanzegging indien boven inflatie

VH 20130206 AMD 33330-22 AOW-chronischziek inflatievolgend

VH 20130206 AMD 33330-23 huur omlaag na inkomensdaling

VH 20130207 AMD 33330-30 tvv 19 33000grens nr 38000

VH 20130207 AMD 33330-31 tvv 27 43000plus niet boven liberalisatiegrens

VH 20130207 AMD 33330-32 tvv29 inkomen tot 33000 inflatievolgend

VH 20130207 AMD 33330-33 tvv 28 alleen inkomen hoofdhuurder-partner

VH 20130207 AMD 33330-35 vrijkomende woningen voorrang doelgroep

13 reacties »

 1. gaarne ook indexering inkomens bedragen, bedrag van 43.000 euro stamt uit begin 2011, inflatie correcties jaarlijks toepassen!

  Reactie door ernst — februari 10, 2013 @ 2:40 pm

 2. Is er sprake van dat huurwoningen verplicht te koop moeten worden aangeboden aan de groep +43k, Paulus? Want dat leid ik een beetje af aan jouw betoog in de plenaire behandeling van donderdag j.l.
  Citaat Paulus: Stel dat een paar honderdduizend huurders, gedwongen door
  die enorme huurverhogingen, hun woning zouden kopen. Dat zal naar mijn verwachting overigens
  helemaal niet zo vaak zal gebeuren, maar laten we aannemen dat het wel gaat gebeuren

  Reactie door Ron — februari 10, 2013 @ 4:32 pm

 3. Toelichting
  Dit amendement regelt dat de huur van zittende huurders met een
  huishoudinkomen tot €43.000 niet verhoogd kan worden tot boven de
  liberalisatiegrens. De indiener is van mening dat deze categorie huishoudens
  recht heeft op een plafond in de stijging van de huur.
  Tevens regelt het amendement dat voor huishoudens waarbij het jaarinkomen
  zakt onder € 43.000 de huur zo nodig op verzoek van de huurder verlaagd kan
  worden tot de liberalisatiegrens.

  U bedoelt denk ik voor inkomens boven €43000,- en niet tot €43000,-?

  Reactie door Mohamed — februari 10, 2013 @ 10:11 pm

 4. Beste meneer Jansen,

  Ik heb echt zoveel spijt dat ik strategisch op de PVDA gestemd heb de afgelopen keer. Dit hebben de meeste mensen gedaan om de VVD te verslaan, maar jammer genoeg net niet gelukt! Maar de volgende keer heb je mijn stem!

  Met vriendelijke groeten,

  Mohamed

  Reactie door Mohamed — februari 10, 2013 @ 10:14 pm

 5. @4 Mohamed

  Goed dat je spijt hebt en daar van geleerd lijkt te hebben. Want je bent zelf totaal verantwoordelijk voor die stem.

  Was je gewoon “strategisch” bij je eigen overtuiging gebleven en hadden al die andere domoren dat ook gedaan, dan had de SP de PvdA aan de eigen kiezers beloften kunnen houden en had zelfs een VVD met 41 zetels geen kans gekregen om juist de lagere inkomens en de niet weerbaren zo genadeloos te pakken. Nu werkt de PvdA gewoon mee aan een onversneden neoliberale samenleving, waar het normaal is dat de haves de not haves uitbuiten.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — februari 11, 2013 @ 11:42 am

 6. Roelf,

  ‘al die andere domoren’…… Waarom gebruikt u deze taal? Mensen maken fouten en voor fouten boet je en leer je als het goed is!

  Groeten,

  Mohamed

  Reactie door Mohamed — februari 11, 2013 @ 1:31 pm

 7. Uw amendementen zouden nog een absoluut minimum aan beschaving in het huurbeleid handhaven.

  Dat de PvdA tegen zal stemmen, is ont-luist-te-rend. Het erfgoed van grote mannen als De Miranda, Wibaut en Schaefer dowmeg verkwanseld door de neoliberale lichtgewichten Samsom en Monasch.

  Nogmaals chapeau voor uw kunde en inzet.

  Reactie door Karel — februari 12, 2013 @ 1:01 am

 8. @6 Mohammed

  “‘al die andere domoren’…… Waarom gebruikt u deze taal? Mensen maken fouten en voor fouten boet je en leer je als het goed is!”

  Kijk Mohammed je hebt volkomen gelijk mensen maken fouten en van fouten zou je kunnen leren.
  Wat dat boeten betreft, velen die die fouten niet hebben gemaakt moeten helaas wel mee boeten, zie verder op.

  Maar domme mensen maken dit soort fouten aan de lopende band en blijken er niets van te leren.

  De SP had op enig moment 25 zetels in de Tweede Kamer, door hautain handelen van de PvdA en het CDA werd het aan Marijnissen onmogelijk gemaakt om zelfs maar tot serieuze onderhandelingen te komen en eventueel zo aan een regering, met natuurlijk een stevige SP smaak te komen.

  De “domme” kiezers die op de SP hadden gestemd leken dit niet te interpreteren en er dus van te leren, als de volgende keer stemmen we dus weer op de SP want die PvdA blijkt helemaal niet zo betrouwbaar te zijn en kennelijk zeker geen socialisten. Nee de volgende keer slonk de SP stevig . Daarna leek het in de poll’s alsof die dommerikken toch iets gingen leren van het kabinetsbeleid van Rutte 1, de SP steeg tot zelfs de grootste partij. Maar kennelijk moesten die dommerikken zo nodig zich zelf bewijzen dat ze zo intelligent waren en dus gingen ze strategisch stemmen. Gevolg vanuit de polls kwam de SP in een vrije val en zit er nu een rechtse regering met steun van die o zo snuggere strategische stemmers. Kennelijk wordt er nog steeds niets geleerd.
  Kortom 1. Die strategische stemmers zijn zelf schuldig aan wat er nu aan asociale maatregelen worden genomen, ze hadden, als ze werkelijk iets uit het verleden hadden geleerd, dit van te voren kunnen zien aan komen.
  2 Helaas zijn ook mensen die niet zo dom waren ook nog eens slachtoffer en dat is nog veel erger, want de asociale maatregelen zijn niet selectief voor alleen die strategische stemmers met een laag inkomen, maar ook voor die consequente stemmers die bij hun overtuiging bleven met ook een laag inkomen.

  Samenvattend Mohamed, uit de praktijk blijkt dat “strategische stemmers” kennelijk domme fouten maken en er ook voor de toekomst nog niets van leren ook. En het ergste is, dat ze wellicht nu inzien dat ze fouten hebben gemaakt, maar dat ze dat als er weer verkiezingen zijn kennelijk ook al weer vergeten zijn.

  Vind jij het vervelend dat ik strategische stemmers dit verwijt maak? En dus ook vindt dat die strategische stemmers nu niet moeten janken dat de media schuld zijn aan hun domheden. En was ook jij zo’n strategische stemmer, vergeet dat dan nooit weer en stem de volgende keer, in een poging je domme fout te hestellen, hoewel de gevolgen niet zo maar te herstellen zullen zijn, te stemmen zoals je principes je ingeven.

  Dan heb je kennelijk wel iets geleerd van deze erg domme en voor velen catastrofale fout.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — februari 12, 2013 @ 3:46 pm

 9. Het is natuurlijk kort door de bocht om Mohammed de schuld te geven voor Dom gedrag.
  In het verkiezingsprogamma stond wel e.e.a.
  over huuurverhogingen maar vorig jaar was de
  PVDA nog een groot tegenstander van deze huurverhogingen.
  Monasch ging tegen minister Spies tekeer en de fractie van de pvda stemde tegen de extra huurverhoging.
  Maar de pvda heeft in het verleden meerdere keren een slag van 180 graden gemaakt.
  Denk aan het befaamde wao debat waarbij de heren en dames achter de gordijnen gingen staan
  om zo niet te hoeven te stemmen.
  En natuurlijk ik stemde gewoon sp en ben nu de lul van al die anderen die vvd en pvda aan de meerderheid hebben geholpen.
  Maar laten we niet de kiezer iets verwijten maar gewoon de politiek die amoreel is en alleen kijkt naar geld i.p.v. de behoeften in de samenleving.
  En dat de SP dan maar een oppositiepartij is heb ik liever dan dat ze in een kabinet zouden
  stappen en hun sociale en maatschappelijke verantwoording te grabbel gooien.
  Ben bang dat de kleine partijen als d66 en SGP en CU samen ze toch aan de meerderheid helpen.
  Maar dat is dan niet de schuld van Mohammed maar van degene die denkt met zijn koophuis een
  ander te laten bloeden voor de misere zelfs als de zwaksten van de samenleving daar de dupe van worden
  En Roemer had ook in de verkiezingsstrijd zich duidelijker moeten roeren en beter van zich moeten bijten.
  Want de verkiezingen zijn mede bepaald door het mijn inziens te aardig blijven van Roemer.
  Samson is een straatvechter en de SP was niet opgewassen tegen de straatvechtersmentaliteit van de pvda
  Want mohammed is niet dom alleen domme mensen zien niet wat ze de volgende keer anders moeten
  doen.

  Reactie door blanken — februari 12, 2013 @ 4:47 pm

 10. @9 Tja Blanken.

  We zijn het dus oneens. Ik geef uitgebreid een onderbouwing waarom deze mensen niet moeten klagen, dit omdat ze, als ze geleerd hadden van het verleden, iets wat Mohamed aanvoert als aflaat voor dit handelen, ze nu niet “strategisch” gestemd zouden hebben.

  Wat in het programma van de PvdA stond is van nauwelijks of geen belang, hoe de PvdA in het verleden heeft gehandeld daaruit had dan lering getrokken moeten worden en de Poll’s leken uit te wijzen dat dat ook was gebeurd. Echter domme wankelmoedigheid heeft deze mensen er toe verleid om te denken dat ze ook nog eens intelligent , het woord strategisch suggereert dat je daarmee een uitkomst kunt bewerkstelligen door je intellect in te zetten, waren door strategisch te stemmen.

  Niets is minder waar, vroeger niet nu niet en in de toekomst niet en volwassen mensen die handelingsbekwaam zijn kunnen dat weten.

  En in mijn onderbouwing geef ik dus aan dat kennelijk die mensen niets hebben geleerd van het verleden en dus zullen ze in de toekomst niet gaan doen wat jij veronderstelt.

  En nogmaals de media de schuld geven is al een aanwijzing dat men de eigen verantwoordelijkheid niet eens wenst te zien laat staan te dragen. En alle mensen die nu door dit werkelijk domme handelen, want als men nu spijt heeft is dat een teken dat men een resultaat heeft bewerkstelligd dat men nu afwijst, inclusief dus die “strategische”stemmers verschrikkelijk hard worden getroffen door dit kabinet hebben dat vooral te danken aan die “heldere”figuren die strategisch hebben gestemd.

  En wellicht heb je het opgemerkt, maar ik ben boos heel boos op die mensen. En ik wordt nog bozer als ze dan ook nog proberen hun kennelijke handelingsonbekwaamheid te weiten aan de media in plaats van aan zich zelf.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — februari 12, 2013 @ 8:33 pm

 11. @10 Blanken

  En Blanken als er al strategisch gestemd was, dan was dat gewoon een stem zoals je je voor genomen had. De SP was dan de grootste geworden, of op het randje van de grootste en dan was de VVD de Grootste geworden en de SP op 1 of 2 zetels na de grootste. Dan had de SP met de PvdA iets kunnen aanvangen en de PvdA stevig op zijn verkiezingbeloften kunnen houden. Dat was intelligent strategisch stemmen geweest. Dan had de PvdA gedwongen links moeten blijven en met een gerede kans met de SP een kabinet te vormen en dan had het beleid, ook met bezuiniggingen er in de verdeling van de lasten heel anders uit gezien. Die strategische stemmers die meenden intelligent te zijn, hebben de VVD aan de macht geholpen en de PvdA de gelegenheid te geven om salon socialist te spelen maar wel naar de pijpen dansend van de VVD.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — februari 12, 2013 @ 8:40 pm

 12. Dit woonakkoord is “zelfmoord” voor de PVDA! Volgende verkiezingen PVDA 15 zetels maximaal.

  Reactie door Mohamed — februari 20, 2013 @ 3:39 pm

 13. @12 Mohamed

  Nou laten we dat dan maar hopen. Dan moeten de zogenaamd “strategische”kiezers van de afgelopen keer wel hebben onthouden wat ze toen verkeerd hebben gedaan. Gezien de geschiedenis vanaf dat de arbeiders verrader Kok de PvdA ging leiden, heb ik niet veel hoop dat het collectieve geheugen van de bedoelde kiezers dit heeft vastgehouden, laat staan dat ze iets geleerd hebben. Maar ik hoop dat ik nu eindelijk eens ongelijk krijg.

  Verder vrees ik dat een toekomstig verlies van de PvdA niets meer uitmaakt ten aanzien van de ellende die nu wordt veroorzaakt en de kans op terug draaien, ook als de SP dan eens iets in de melk te brokkelen krijgt, is uitermate klein.

  Dat heb je met foute keuzes bij verkiezingen, ze hebben gevolgen en die gevolgen zijn niet in een handomdraai te corrigeren als de politiekewind weer eens is veranderd.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — februari 21, 2013 @ 3:58 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl