Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

woensdag 30 januari 2013, 21.39 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat, wetgeving

Behandeling Warmtewet na tien jaar afgerond

Ik had bijna de moed laten zakken, maar vanmiddag is de plenaire behandeling van de Warmtewet afgerond. Het initiatiefwetsvoorstel van Jan ten Hoopen dateerde uit 2003. Per saldo is de wet een verbetering voor de kleinverbruikers die zijn aangesloten op een stadsverwarming of blokverwarming, al had er van mij best nog wel een tandje bij gemogen. En het ontbreken van een paragraaf over het bevorderen van het benutten van industriële restwarmte is een regelrechte misser.


De efficiency van veel stadsverwarmingssystemen kan nog flink omhoog. Een simpele verbetering is een geisoleerde invoerset.

UPDATE 31-1, 9:15

Klanten van stadsverwarmingsbedrijven kunnen niet overstappen naar een andere leverancier als ze ontevreden zijn over de dienstverlening, of vinden dat ze te veel betalen. In veel gevallen hebben ze niet eens een gasaansluiting. Om die reden is in de Warmtewet het niet-meer-dan-anders principe verankerd: huishoudens die zijn aangesloten op een stadsverwarming (of blokverwarming) systeem mogen niet meer betalen dan iemand in een vergelijkbaar huis met een moderne CV-installatie.

Tien jaar geleden waren 13 grote stadsverwarmingssystemen eigendom van de publieke energiebedrijven Essent, NUON en Eneco. Inmiddels zijn de eerste twee geprivatiseerd, waardoor tweederde van de Nederlandse aansluitingen in commerciële handen gekomen zijn. Dat legt een extra zware verantwoordelijkheid op de overheid om toezicht te houden op de sector.

Het belangrijkste wijzigingsvoorstel dat ik gisteren deed was het nationaliseren van de netten. Dit zijn natuurlijke monopolies, die je niet in commerciële handen moet laten. Voor gas- en elektriciteitsnetten is dat voorafgaand aan de privatisering van Essent en NUON geregeld. Wij waren tegen privatisering, maar ALS je de productie- en leveringsbedrijven privatiseert is het in handen publieke houden van de netten een elementaire voorwaarde. Toch is minister Henk Kamp tegen nationalisering van de warmtenetten.

Positiever was Kamp over twee andere suggesties van mijn kant.

Allereerst pleit ik ervoor om in het Bouwbesluit vast te leggen dat bij nieuwbouw en hoog niveau renovatie van gebouwen lage temperatuurverwarming (bv. vloerverwarming, wandverwarming, luchtverwarming) verplicht wordt. Dat zou een enorme rendementswinst kunnen opleveren voor de stadsverwarmingsbedrijven, waardoor de tarieven omlaag kunnen. Maar ook energetisch is het een zeer effectieve maatregel. Tenslotte zijn LT-verwarmingssystemen ook geschikt voor het benutten van zonnewarmte, in tegenstelling tot de gebruikelijke 80/60 radiatorverwarming.

Ten tweede stelde ik voor om bij bedrijventerreinen de doorzettingsmacht van de (grote) meerderheid te versterken, als ze willen investeren in een collectieve voorziening zoals een warmtenetwerk. Op dit moment kan een kleine minderheid dergelijke projecten frustreren, ook al hebben ze een positieve opbrengst over de levensduur.

Per saldo ben ik tevreden over de uitkomst van het debat en zullen wij voor het wetsvoorstel stemmen.

lees hier mijn inbreng in eerste termijn: EN 20130130 TOE 32839 Plenair 1eT SP

Zie ook: dossier warmte

10 reacties »

 1. Ik heb het niet (meer) gevolgd. Gaat de compensatie kookgast vastrecht nu overboord of niet? Zo ja, gaan jullie netbeheer dan van roofzucht afhouden als ik van die aansluiting af wil? Want in dat geval ga ik echt dubbel vastrecht betalen en daar pas ik voor.

  Bij wie mag ik dan een “gedwongen aankoop inductietoestel en pannen en stoppenkast renovatie” gaan claimen?

  Lees: in onze wijk x 4.700 HH (grofweg)

  Reactie door Peter J. Segaar / Polder PV — januari 30, 2013 @ 10:30 pm

 2. 1. Als niet gesplitst zou worden, hoe wordt dan geregeld dat iedereen die wil warmte kan invoeden op het net? Gaat de NMA toezien dat de mededinging gewaarbord is op de productie van warmte? Ik kan me zowel de situatie voorstellen dat particulieren hun zonneboilertje in augustus overtollige warmte laten leveren aan het net, als grote installaties die permanent warmte over hebben. Voor beide mag de netbeheerder de slagboom niet dichthouden ten gunste van zijn eigen gasWKK (momenteel 98% van alle produceerde warmte – bron: CE-Delft).

  2. De wet regelt niet van wie de bestaande aansluitsets zijn. In bepaalde wijken is hiervoor betaald bij aankoop van de woning, maar staat in de algemene voorwaarden van de leverancier dat de set van de leverancier is. Kan er een paragraaf komen waarin staat dat de set deel van de woning uit maakt? NMDA zou zijn dat de bewoner/eigenaar zelf bepaalt of hij zo’n set al dan niet wenst te vervangen.

  3. Nieuwbouwwoningen zijn met een paar theelichtjes te verwarmen als het bouwbesluit een Rc van 5 gaat voorschrijven. Het is dan onheus bijna €2000 aansluitkosten en jaarlijks €400 aan vastrecht op te leggen. De aansluitplicht krijgt dan onherroepelijk toch iets maffioos.

  4. Regelt de wet dat een bewoner weg mag die zijn of haar woning energieneutraal maakt? Het zeer hoge vastrecht helpt erg mee in de business case om je te laten afsluiten.

  Reactie door ardo de graaf — januari 31, 2013 @ 12:01 am

 3. Amendement 20 van D66/VVD gaat de bewoners verplichten om het afleverset te gaan huren van de warmteleverancier.

  Veiligheid voor zo’n inherent veilig toestel, zou het motief voor dit amendement zijn.
  Met hetzelfde motief kan het privé bezit van de cv-ketels beëindigd worden.

  De installatie mag niet meer door een gecertificeerd installateur uitgevoerd worden. Met deze extra voorwaarde neemt de regeldruk nog meer toe.

  Financiering via de hypotheek is niet meer mogelijk.
  Wie bepaalt dat de huurprijs redelijk is?

  Het gevoel aan de warmteleverancier vastgeketend te zitten, wordt hiermee nog verder versterkt.

  Reactie door Kees van Rhijn — januari 31, 2013 @ 7:39 am

 4. Ooit begonnen met consumentenbescherming in
  het achterhoofd is het huidige voorstel een achteruitgang
  voor consumenten, en draait het voorlopig uit op een
  bescherming van de producenten.

  Immers vastrecht en prijs per GJ worden nu in de wet
  vastgelegd gerekend met de absurde rendementen die eerder
  al door Energiened werd vastgesteld.

  De aanschafprijs/exploitatie/aansluitbijdrage
  is daarentegen vrij gelaten. Daar kan de
  consument dan mooi over onderhandelen. Jaja.
  Het is wel aardig om te zien waar de onderhandelingen in het
  afgelopen decenium toe geleid hebben.

  De mogelijkheid om op
  basis van het bouwbesluit (en het daarin verscholen
  gelijkwaardigheids beginsel) wordt ook effectief afgesloten
  doordat gemeentes nu in een wat wellicht duurzaamheidsplan
  zal gaan heten gaat ondersteunen dat iedereen hoe dan ook
  aangesloten moet worden op een aanwezig warmtenet. Dus zelfs
  als je veel duurzamer in warmte kunt voorzien, moet je toch
  je bijdragen leveren aan het niet zo duurzame stadsverwarmingsnet.

  Moet de voorgestelde amandementen nog bestuderen,

  Maar ik zou graag de volgende zien:

  -Leg ook de aansluitbijdrage / exploitatiebijdrage vast

  -Houd de mogelijkheid om op basis van gelijkwaardigheidsbeginsel
  duurzamer te produceren, en dan vrijgesteld te worden van
  in iedergeval het vastrecht en een reeel deel van de aansluitbijdrage
  te betalen per nieuwe aansluiting (gerekend met een terug verdientijd
  die overeenkomt met de levensduur van het net)

  -Maak feed in mogelijk (tot aan het niveau van de warmtebehoefte
  van de installatie natuurlijk)

  Als iemand nog een idee heeft hoe definitief duidelijk gemaakt kan worden dat NMDA
  zoals het nu was ingericht en in de wet verankert dreigt te worden, -niet- hetzelfde i
  s als huishoudens die zijn aangesloten op een stadsverwarming (of blokverwarming) systeem mogen niet meer betalen dan iemand in een vergelijkbaar huis met een moderne CV-installatie.
  Mocht u dit lezen heer Jansen, en behoefte hebben aan een toelichting van mijn kant, mailt u mij dan even)

  Met vriendelijke groeten, Pele Leussink

  Reactie door Pele Leussink — februari 1, 2013 @ 11:59 am

 5. Goede teksten en een redelijk resultaat.

  De centrale regie op industrieterreinen verdient veel meer aandacht.

  Alleen al de Shell in Pernis loost 2000 MW ongebruikte warmte in de Maas. Het is te zot voor woorden.

  bgerard

  Reactie door bernard gerard — februari 13, 2013 @ 2:13 am

 6. De Vereniging Eigen Huis is kritisch én terecht. Het zwakke punt is de toetsing achteraf van de tarieven. Verder is het natuurlijk onbestaanbaar dat men bij nieuwbouw-projecten een verplichte (dure !) aansluiting zit. Een tarief voor eerste aansluiting(Nuon Almere)van 4100 euro in de Noorderplassen tot zelfs 6784,19 in Almere Poort! Daarentegen steekt Purmerend gunstig af met rond de 3000. Kortom (nog steeds!) grote verschillen en dat voor een VERPLICHTE (eerste) aansluiting. Hebben we het nog niet over de rest van de tarieven! Gebruikers in nieuwbouw zouden (vooraf)de vrijheid moeten hebben van keuze. Gemeentes (zij in ieder geval!) en project-ontwikkelaars plus stadsverwarmingsbedrijven zouden eens goed moeten afwegen of een aansluiting op Stadsverwarming altijd wel de beste optie is. Wél voor de “business case” van de bestaande bedrijven waarschijnlijk en soms ook gemeentes die in een soort “handje klap” die nieuwe (verplichte) aangeslotenen maar wat graag willen. Maar NIET voor de consumenten. Voor die aansluitbedragen kun je ook mooie andere duurzame dingen doen, zeker bij nieuwbouwwoningen. Denk aan warmtepompen waarbij nieuwe ontwikkelingen (goedkopere !) op komst zijn. Laagtemperatuursverwarming voor de huidige HT bedrijven is sowieso een must alsmede verdere verduurzaming van de netten. Vrees dat de aanname van de wet voor de meeste van de 250.000 warmte-aansluitingen nog niet veel verbetering brengt. “Bezint voor je begint” zou een verplicht “leitmotiv” voor alle nieuwe projecten moeten zijn. In concurrentie brengen met andere opties! NMVMA (nog meer vergelijken met anderen)naast NMDA ! Helaas biedt de warmtewet (ook aangaande de tarieven) wat dat betreft geen “wenkend perspectief” maar is eerder een pas op de plaats !

  Een Purmerender stadsverwarmingsgebruiker

  Reactie door martien roelofs — februari 17, 2013 @ 9:22 am

 7. Ik ben bewoner van de SOR in Spijkenisse.
  wij hebben van de firma Vaanster ons verwarming en warm water, tevens koeling voor in de zomer.
  Dit systeem word gezien als zeer zuinig, alleen niet voor de bewoners.
  vastrecht is bijna 100 euro in de maand, en stoken is gevaarlijk, want er zijn er bij die rekeningen hebben van 250 euro in de maand.
  Overstappen is niet mogelijk, je zit er aan vast, ja of verhuizen.
  Ik begrijp niet dat dit soort bedrijven nog kunnen en mogen bestaan.
  het is legale fraude op grote schaal.
  Vaanster zelf geeft alles de schuld, alleen zich zelf niet……

  Reactie door W Dijkstra — mei 21, 2013 @ 8:28 am

 8. De consument mag niet zelf de energieleverancier voor stadsverwarming kiezen. Ik heb elektra van Essent, maar stadsverwarming van NUON, dus onderling concurreren deze bedrijven ook niet. Het is geen goede situatie als er geen concurrentie is op welke markt dan ook, dus is het erg verbazingwekkend dat er bedrijven zijn die geheel legaal wel een monopoliepositie hebben. Merkwaardig dat de regering het zo laat, niet de klant maar de desbetreffende bedrijven zijn blijkbaar koning in Nederland.

  Reactie door I.M. Johansson — november 25, 2013 @ 5:34 pm

 9. Wat gek dat dit onderwerp is stilgevallen ondanks dat er nog van alles speelt.

  De komst van de warmtewet voor klanten van Vaanster Energie bv te Bilthoven betekent bijvoorbeeld immers niets anders dan een verhoging van het vastrecht voor koude en warmte in de wko en energierekening. Daarmee omzeilen ze deze wet heel eenvoudig. Het gekke is dat dit nog wettelijk toegestaan lijkt te zijn ook.

  Waarom hoor je daar niemand over?

  Om over het feit dat VAANSTER klanten dwingt een kopie af te staan van hun paspoort terwijl die wettelijk gezien niet verplicht is noch toegestaan nog maar even te zwijgen. Daar hoor je trouwens de TRIODOS bank ook verder niet over. Wel goede sier maken met het milieu door Vaanster een podium te bieden en centjes maar ondertussen gewoon in zee gaan met een energie producent die o.a. op deze manieren de wet aan zijn laars lapt.

  Misschien ook iets om eens in te duiken?

  Reactie door M. de Haas — april 18, 2014 @ 3:37 pm

 10. de warmte wisselaar die huur ik ongeveer 160 euro per jaar van de woningbouw verreninging voor koud en warm water toen viel de jaarafrekening van ennatuurlijk binnen de rekening was al 6 gj teveel maar dat werdt gecorigeerd dus ik lees verder ter beschiking steling warmte afleverset of gewoonweg warmtewisselaar kosten 75 euro dus ik betaal dubbel ikke bellen naar de acm de woningbouw. ennatuurlijk in de warmtewet staat als u al een warmtewisselaar heeft hoeft u natuurlijk niet te betalen maar wat blijkt nu als er in de warmte afleverset een onderdeel zit van ennatuurlijk moet u tog betalen ook al is het maar een afsluitkraantje dan is het ook van ennatuurlijk het hoeft dus maar 1 onderdeel te zijn en ze hebben het over een set maar een leek op dit gebied weet niet welk onderdeel van ennatuurlijk is dus als je dan belt voor een storing en ennatuurlijk komt en die die zeggen ja meneer da onderdeel is ni van ons hier heeft u de van 71 euro voorrij kosten het is raar maar wel waar plus daar komt bij dat ik nog nooit iemand van ennatuurlijk bij mij in huis ergens heb zien werken maar toch claimen ze het al gellukig onderzoekt de woningbouw dit maar ik zie het toch somber in we schieten met heel die wet helemaal niets op gewoon betalen mvg de beschermde consument

  Reactie door john — februari 24, 2015 @ 6:11 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl