Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

vrijdag 25 januari 2013, 8.47 uur – paulus
Categorie: Kamervragen

Deregulering goedkoper? Ik dacht het niet.

brandmelder klassieke stijl

In Den Haag lopen veel mensen rond die denken dat het schrappen van regels “automatisch” tot kostenbesparing bij burger en bedrijf leidt. De eigenaren van brandmeldinstallaties met een verplichte doormeldplicht naar de brandweer weten inmiddels beter.

Onder Rutte-I is het Bouwbesluit 2012 van kracht gewoorden, waarin 25% van de oude regels geschrapt is. Een van de wijzigingen is dat er bij veel minder brandmeldinstallaties nog een verplichte doormeldplicht is. De brandweer moet echter voor die kleinere groep nog steeds een meldpost in de lucht houden. Gevolg: de kosten voor de resterende aansluitingen zijn verdubbeld!

Lees hier mijn schriftelijke vragen: BT 20132301 SV kosten van een aansluitovereenkomst brandbeveiligingsinstallaties

2 reacties »

 1. Het is maar de vraag of verplichte doormelding naar de brandweer zoals opgenomen in het Bouwbesluit 2012 nog wel een goede maatregel is. Brandveiligheid is volgens de wetgever (o.a. Woningwet artikel 1a) een verantwoordelijkheid van de gebruiker/eigenaar. De brandweer (lees overheid) heeft op grond van de wet Veiligheidsregio’s (artikel 3) o.a. de taak tot het redden van personen bij brand. Ontruimen is geen uitvoeringstaak van de brandweer maar van de gebruiker. Bij een brand moet een ontruiming van een bedreigd gebied reeds zijn uitgevoerd voordat de brandweer ter plaatse kan zijn, zekre binnen de 5 minuten ( minimale opkomsttijd van brandweer, ministerie BZK september 2011 en Wet veiligheidsregio’s en het Besluit veiligheidsregio’s ). De taak voor de brandweer is dan eventueel alleen het redden van achtergebleven personen, die b.v. niet meer door de eigen organisatie gered konden worden of zich zelf niet in veiligheid konden stellen.
  Een brandmeldinstallatie moet mijn inziens dus alleen worden gezien als een interne alarmering waarop intern een reactie moet volgen zoals bijvoorbeeld, het blussen van een klein brand enz. of in het ergste geval een ontruiming. Daarnaast moet natuurlijk ook aan extern een melding moet worden gegeven aan de brandweer, maar daarvoor is geen directe melding aan de brandweer noodzakelijk, dat kan ook gaan via een z.g. PAC. Deze checkt dan de juistheid van die melding en alarmeert de overheid. Hiermee worden gelijkertijd veel van de onnodige meldingen gereduceerd (dus winst aan twee kanten). Een verplichte doormelding aan een Particuliere Alarm Centrale zou dus dan wel verplicht moeten zijn in voorkomende gevallen, waarbij natuurlijk voorwaarden gesteld moeten worden aan uitvoering van doormelding (tijdsbestek), controle enz.
  Er is m.i. geen enkel steekhoudend argument, dat er rechtstreekse meldingen moeten zijn aan de brandweer, uitgaande van de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker /eigenaar.
  Zeker met de steeds terugtrekkende overheid, de huidig geldende wetgeving, is een verplichte directe doormelding aan de overheid van brandmelding niet meer van deze tijd en sterk achterhaald.

  Reactie door Brand Preventje — april 22, 2013 @ 9:13 am

 2. trade insurance…

  Weblog Paulus Jansen » Deregulering goedkoper? Ik dacht het niet….

  Trackback door trade insurance — juli 9, 2014 @ 1:46 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl