Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

woensdag 19 december 2012, 12.27 uur – paulus
Categorie: wonen

Framing

Kees Verhoeven en Jacques Monasch beheersen de kunst van het framen als geen ander. Ze beweerden vanmorgen bij het debat over de begroting wonen samen een keer of tien dat de SP door in de Eerste Kamer voor de motie Essers te stemmen zich nu gecommitteerd heeft aan de verhuurderheffing. Dit alles onder het motto: als je maar vaak genoegd liegt gaan de mensen het vanzelf geloven. Daarom hieronder de letterlijke tekst van de stemverklaring van de SP bij de motie Essers.

“Invoering van de verhuurderheffing zal rampzalige gevolgen hebben, voor woningzoekenden en woningcorporaties, voor bouwvakkers en bouwbedrijven. Afstel van dit onzalige plan is ons verklaarde doel, uitstel en het maken van een knip tussen 2013 en daarna een eerste stap. In de Tweede Kamer is ons dat niet gelukt, maar inmiddels wil ook het CDA zo’n knip.
Dat is voor ons de essentie van de motie van de heer Essers, waarvan wij de verdere overwegingen zeker niet tot de onze maken. Maar alles wat kan helpen om dit plan in de nabije toekomst wellicht alsnog van tafel te krijgen, is ons welkom. Daarom – en alleen daarom – zullen wij vóór de motie stemmen.”

Ik houd van een stevig debat en gebruik in het heetst van de strijd ook wel eens kwalificaties die achteraf misschien wat aan de zware kant zijn. Af en toe. Maar het bewust compleet verdraaien van een standpunt van een politieke opponent is “abject en infaam”, om maar eens een andere specialist in het framen te citeren. Verhoeven en Monasch moeten zich diep schamen.

13 reacties »

 1. Die Monasch moet helemaal niet praten , die plaatst je reactie niet eens als het hem niet uitkomt , dat noemt zich een volksvertegenwoordiger , hij is ook woordvoerder wonen van de PVDA , zo zijn er 13 in een dozijn.Zijn site is een paar dagen weg geweest , waarom ? , omdat er veel mensen hem niet naar zijn mond praten , en dat kan mijnheer niet hebben.Een volksvertegenwoordiger onwaardig.Kijk eens op zijn site wat hij schrijft voor de verkiezing op 20 augustus , een heel andere dan na de verkiezingen , maar ze hebben jammer genoeg wel mijn stem gehad , wel voor de laatste maal.

  Reactie door Jan 1 — december 19, 2012 @ 1:23 pm

 2. ik heb hem gemaild dat hij een rat is.

  Reactie door blanken — december 19, 2012 @ 1:35 pm

 3. Hij zal toch wel een keer uit zijn hol komen , hoop ik, of het is een bange rat , die blijft zitten waar hij zit , van onze centen .Als hij bij de grote PVDA top hoort , is de rest ook niet veel soeps.

  Reactie door Jan 1 — december 19, 2012 @ 4:10 pm

 4. En dit is geen framen omdat?
  Feit is: SP stemt voor.
  De SP zegt we zijn tegen, maar als we voorstemmen worden we er beter van. Wie framed nu eigenlijk wat?

  Reactie door piet — december 19, 2012 @ 6:05 pm

 5. http://www.aedes.nl/content/artikelen/klant-en-wonen/schuldhulpverlening/publicaties/Nibud-voorkomen-van-huurachterstanden.xml

  KIJK

  Reactie door blanken — december 19, 2012 @ 6:23 pm

 6. http://www.aedes.nl/content/artikelen/klant-en-wonen/schuldhulpverlening/publicaties/Nibud-voorkomen-van-huurachterstanden.xml

  dit is dus de oplossing volgens de pvda.
  Elke euro die extra betaald wordt door een huurder komt niet bij de lokale winkelier.
  Hier in weesp staan al 10 winkelpanden leeg.
  Geen boek te koop, geen postzegel te krijgen
  in de binnenstad.
  Alles wordt gesloopt en de mensen hebben werelijk na betaling van alle vaste lasten niks
  meer over.
  Wij hebben 50 euro per week over hoe kunnen wij
  daar nog een extra huurverhoging van betalen.
  Werkelijk ik ben echt in staat om het hele zooite daar in de fik te steken zo voel ik me genaaid door de vvd en de pvda

  Reactie door blanken — december 19, 2012 @ 6:27 pm

 7. De regering begrijpt zeker wel dat met meer dan 2.000.000 huurwoningen
  deze niet zonder meer de melkkoe zullen zijn en vrijwillig het geld op tafel
  leggen.
  Elke keer wordt er geschermd met de huursubsidie etc etc en scheefwonen
  wat ook een rekbaar begrip is maar de koopmarkt is een heilige koe die niet
  gemolken mag worden.
  Laat me raden er zijn weinig kamerleden met een huurwoning.
  Wat is er sociaal aan een huurwoning van 641 euro als een uitkering 700 euro is.
  Dan wordt er gesteld dat een ieder met een gezamelijk inkomen van meer dan 43000 even 10% extra kan ophoesten.
  Maar is het dan de bedoeling dat een van de partners stopt met werken, blijf zitten in de woning want die voldoet opeens aan de grens van 33.000 euro inkomen en even bij het loket de zorg en huurtoeslag wordt opgehaald.
  Er horen gewoon genoeg woningen te zijn i.p.v. met wachtlijsten te schermen en roepen u koopt maar.
  Wie geef ondergetekende een huis met hypotheek met 62 jaar, doorgemaakt hartinfract?
  Zelfs al zal ik 75000 euro per jaar verdienen krijg i keen dikke vinger opgestoken.
  En de regering weet dit ook wel want ze gaan er van uit dat de scheefwoners
  blijven zitten en zo dokken voor de verhuurdersheffing.
  Want zal echt iedereen vertrekken dan was er totaal geen dekking meer voor
  de plannen en hadden ze een probleem met nog eens 400.000 extra hra vragers.
  Het is als ko spee die ook altijd riep voor de veiligheid maar ondertussen wel
  de opdracht had de beoogde opbrengst binnen te schrapen.

  Reactie door blanken — december 19, 2012 @ 7:52 pm

 8. @Jan1 , @Blanken,

  Ik houd niet van schelden op mijn blog, ook niet door mensen die het met me eens zijn. Zie http://paulusjansen.sp.nl/weblog/disclaimer-en-spelregels/
  @Piet, onze lijn is altijd geweest dat we voorstellen steunen die een verbetering zijn ten opzichte van de bestaande situatie, ook al is een voorstel -naar onze mening- minder goed dan ons eigen standpunt.

  In dit geval was er in de Eerste Kamer nog geen meerderheid voor het verwerpen van de Verhuurderheffing (ons standpunt), maar wél een meerderheid om een besluit over de huurderheffing voor 2014 nog een aantal maanden uit te stellen, tot er meer duidelijkheid is over de gevolgen.
  Alle partijen die in de Tweede Kamer tegen de Wet verhuurderheffing gestemd hebben, hebben zich uitgesproken voor de motie Essers, die overigens niet in stemming gebracht is omdat minister Bos hem heeft overgenomen.

  Reactie door Paulus Jansen — december 20, 2012 @ 9:10 am

 9. Paulus,

  Framing is een van de meest machteloos makende zaken die er zijn, vooral als het succesvol is.

  Wie een beetje verstand van zaken heeft weet echter heel goed dat SP tegen de WetVerhuurderheffing is en juist bepleit om te investeren in de sociale woningbouw in plaats van te bezuinigen en zo bouwvakkers werkeloos te houden en huurders uit hun huizen te belasten.

  Het concept Scheefwonen is ook een vorm van framing. Helaas ook heel succesvol. Niemand komt voor de scheefwoners op. Raar want veel scheefwoners in grote steden komen binnenkort in grote problemen.

  Een voorbeeld:

  Meneer en mevrouw A uit Amsterdam hebben een gezinsinkomen 44.000 euro bruto per jaar. Op grond van dat brutobedrag gaat hun huur de komende jaren met een kleine tien procent (6,5% plus stijgende inflatie) omhoog. Steeds opnieuw en zonder plafond. Net zo lang tot zij gedwongen zijn om met de kinderen de woning te verlaten.

  Precies zoals minister Blok dat wil probeert het echtpaar A een woning te kopen. Het inkomen van mevrouw (8.000) is voor de bank te onzeker om een lening op te baseren. Wel is de bank bereid om 4x het bruto jaarsalaris van meneer A (36.000) als basis voor een hypotheek te nemen: in totaal 144.000 euro.

  Meneer A kijkt in zijn vertrouwde buurt om zich heen wat hij daarvoor kan kopen. In de Amsterdamse Pijp staat een gerenoveerd apartement te koop voor 169.000 euro. Te duur en bovendien maar 30m2. Grotere appartementen zijn er natuurlijk wel maar die kosten tussen drie en vier ton.

  Ver buiten de stad zijn de huizenprijzen gunstiger maar daar heeft meneer A geen werk. Hij is economisch gebonden aan Amsterdam en zijn werkt brengt met zich mee dat hij in de buurt moet zijn.

  Meneer A maakt zich grote zorgen want het is totaal onduidelijk waar hij in de toekomst met zijn gezin moet gaan wonen.

  Paulus, staat er nog een kamerdebat gepland over de kwestie scheefwonen ? Dat zou geen onnodige luxe zijn.

  vriendelijke groeten

  Reactie door P.v.G. — december 20, 2012 @ 8:10 pm

 10. Beste Heer Jansen,

  U heeft hierin volkomen gelijk en ik neem dan
  ook het terug.
  Maar ik moet wel concluderen dat alles wat deze
  man eerder vertelde en ook in hun verkiezingsprogamma stond nu totaal anders is.
  Ik heb nooit op deze man of zijn partij gestemd maar dat is van een andere orde.
  Echter ik volg de man eerder en hoe hij vorig jaar argeerde tegen extra huurverhogingen en
  zij dat scheefhuurders geen kant op konden nu
  180 graden is gedraaid en van mening is dat ze
  nu wel kunnen vertrekken.
  Maar nogmaals ik neem de woorden terug maar dat ik geen hoge pet van de man op heb mag duidelijk zijn.
  Toch dank dat u er even op reageerde.

  Reactie door blanken — december 20, 2012 @ 8:16 pm

 11. @9PvG

  Even voortbordurend:

  De familie is altijd verschoond gebleven van ernstig geestelijk ongemak, maar nu stijgt het de heer A naar het hoofd. De zorgen blijven continu door zijn hoofd spoken en belasten hem zozeer dat hij na een poosje overspannen thuis blijft zitten. Echter de problemen lossen zich daarmee ook niet op en de heer A wordt langdurig ziek. Ondertussen weet zijn echtgenote ook niet meer waar ze het moet zoeken en hoewel het huwelijk jarenlang stabiel en harmonieus was, begint mevrouw zich nu te ergeren een de lethargische houding van haar echtgenoot. Daarnaast heeft ze ook veel begrip voor hem,. maar dat helpt haar niet om bij zich zelf rust te vinden. Mevrouw uit zich dan ook steeds vaker ruzieachtig in de richting van de heer A, en dat bevordert zijn genezing niet, in tegendeel, hij wordt steeds depressiever en heeft het gevoel, en dat voelt hij juist, dat nu ook zijn vrouw hem gaat verlaten. En jawel het koord breekt en mevrouw A vraagt een echtscheiding aan. Onder tussen duurt de ziekte van de heer A zo lang dat zijn werkgever wettelijk gerechtigd is de heer A te ontslaan. Vanaf nu gaat het met de heer A helemaal bergafwaarts, de volgende stappen die hij gaat nemen zal ik niet beschrijven, maar de minst rampzalige stap zal zijn dat hij ook nu het dak boven zijn hoofd is kwijtgeraakt en zonder inkomen een zwervend bestaan moet leiden.

  En zo is de heer A door het beleid van onze VVD kortzichtige egoïsten onder aanvoering in deze van Blok en zonder ook maar een beetje tegenwind van Monasch uit Sneek, naar de bliksem geholpen en zijn toekomst leek vóór dit kabinet nog zo rooskleurig ( wellicht heeft mijheer A zelfs nog VVD gestemd omdat hij dacht tot de uitverkorenen van de betreffende inkomens categorie te behoren en zo zelfs mee gewerkt aan zijn eigen ondergang en overigens ook van zijn gezin).

  En weet zeker Blok zit er niet mee, geen enkele VVD ‘er overigens, helaas is dit bijkomende schade ( militairen hebben daar ook een leuk eufemisme voor).

  Jawel onbegrijpelijk dat er niet veel hardgrondiger wordt geageerd tegen dit kennelijk sluipende asociale proces.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — december 21, 2012 @ 2:39 pm

 12. @R.van Bergen en P.v.G

  In een wat eerder stadium is al duidelijk geworden dat het niet goed gaat met de heer A.. Vijf gesprekken met de eerstelijnspsycholoog, het maximum, helpen niet echt. De huisarts verwijst hem dan ook onder de diagnose overspannenheid naar een ggz-instelling. Die is het hiermee in grote lijnen eens, maar formuleert de diagnostiek net even anders. Overspannenheid komt namelijk in de DSM niet voor. De aanleiding is evident dus is sprake van een aanpassingsstoornis met daaraan secundair relatieproblematiek.

  Minister Schippers (ook VVD, onder medeverantwoordelijkheid van PvdA) heeft echter onlangs bepaald dat beide diagnoses niet meer voor vergoeding in aanmerking komen. Volgens haar is in dit geval geen sprake van ‘ziekte’. De heer A. zal de behandeling dus zelf moeten betalen. Hij gaat toch al onder geldzorgen gebukt en ziet daar vanaf. Met de ggz heeft hij het wel gehad.

  (Een van de teamleden had nog voorgesteld de diagnose iets op te rekken tot depressieve stoornis, die wel voor vergoeding in aanmerking komt, maar waaraan de heer A. net niet voldoet. De staf besluit dit voorstel niet te volgen, mede omdat de ziektekostenverzekeraar heeft aangekondigd nauwlettender op strikte naleving van het protocol te zullen toezien.)

  Dit soort ellendescenario’s zijn goed denkbaar wanneer het politieke denken zich op kortzichtig-gedepersonaliseerde wijze tot het macroniveau beperkt en uit het oog verliest dat hieruit voortvloeiende beslissingen individuen raken en breken.

  Reactie door KM — december 22, 2012 @ 1:40 am

 13. @12KM

  Psies.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — december 22, 2012 @ 5:13 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl