Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

vrijdag 14 december 2012, 19.04 uur – paulus
Categorie: Kamervragen, milieu, verkeer

Borne: nodeloze herrie goederentreinen in kaart gebracht

Recent gepubliceerde metingen van DGMR in opdracht van de gemeente Borne tonen aan dat sommige goederentreinen 20dB meer lawaai maken dan andere. 20dB meer betekent voor het menselijke oor: vier keer zo hard. Ik vind dat staatssecretaris Mansveld haast moet gaan maken om verouderd en slecht onderhouden spoormaterieel op te sporen en te beboeten.

Borne is een Twentse gemeente die wordt doorsneden door de spoorlijn Deventer-Almelo-Duitsland, waar een toenemend aantal goederentreinen overheen rijdt. De bewoners hebben daar veel overlast van. Twee jaar geleden was ik al eens op bezoek bij een openbare avond van de SP in samenwerking met RONA over de gevolgen voor de omwonenden.

Sinds die tijd heb ik een aantal keren bepleit om een systeem van meetpalen neer te zetten op knooppunten van het goedervervoer per spoor. Daar zou je alle passerende treinen op video moeten vastleggen en tegelijk geluid, aslasten en aanlopende assen moeten registreren. Voor materieel dat op deze meetpunten niet aan de kwaliteitseisen voldoet moet vervolgens een dubbele gebruiksvergoeding in rekening gebracht worden. Bij Schiphol is gebleken dat differentiatie van de landingsrechten naar geluidemissie van het vliegtuigtype binnen een paar jaar tot een uitfasering van alle herriebakken leidde. Waarom kan dat niet op het spoor? Een half jaar geleden beloofde Joop Atsma dit idee te laten uitzoeken. Inmiddels is hij opgevolgd door Wilma Mansveld. Die mag van mij wel wat meer tempo gaan maken.

Lees hier mijn schriftelijke vragen aan de staatssecretaris van Infrastructuur en milieu: MIL 20121214 SV spoorweglawaai Borne

1 reactie »

 1. Deze tekst met plaatje op de site van Eindhoven geplaatst

  Nog eens het voorlopige rapport van de vier geluidsmeetpalen in Best – vragen van SP-kamerlid Paulus Jansen over raillawaai
  Geluidsnet heeft metingen gedaan aan raillawaai in Borne (dat ligt tussen Almelo en Hengelo in). Directe aanleiding daartoe zijn de gevolgen voor Twente van mogelijke nieuwe ontwikkelingen op het spoor, zoals het Programma Hoogfrequent Spoor, dat in Twente tot meer goederentreinen zou kunnen gaan leiden. De gemeente Borne wilde zich hierop geluidstechnisch goed voorbereiden.
  Een van de vier geluidsmeetopstellingen van hetzelfde Geluidsnet in Best staat ook pal langs het spoor. Reden om eens naar overeenkomsten en verschillen te kijken. Het relevante plaatje uit Best staat hieronder.

  (Let wel dat de vertikale as percentages bevat, dus geen absolute getallen!)
  Versimpeld geformuleerd rijden er op het traject het hele etmaal door vier goederentreinen per uur, en rijden er tussen 7 en 19 uur 20 personentreinen per uur.
  De groene staafjes horen bij treinen tussen 02.00 en 05.00 uur. Dat zijn nagenoeg allemaal goederentreinen. De bruine staafjes horen bij overdag en bestaan dus uit grofweg 83% personentrein en 17% goederentreinen.
  Het groene staafje bij 79 betekent dat 6,0% van de goederentreinen op de meetpost een maximaal geluid maakt van 79 dB(A).
  In een eerder artikel, dat ik over het voorlopige Bestse rapport schreef, gaf ik al aan dat de ene trein de andere niet is en dat er nogal wat spreiding zit in de lawaaiproductie. De vragen van Paulus Jansen zoomen nader in op die spreiding, zij het dat daarvoor de situatie in Borne gediend heeft. Voor het beoogde doel maakt dat geen verschil. In beide gevallen loopt de horizontale schaal van ca 60dB tot 86dB voor het maximale geluid ter plekke van de meetpaal. Voor goederentreinen zit een relatief groter deel aan de herrie-kant, en bovendien is dat wat je ’s nachts hoort.
  Paulus Jansen vindt 20 dB een dramatisch verschil, dat verschil kan maken tussen we of niet slapen.
  Hij stelt verder, dat uit de meetresultaten blijkt dat spectaculaire verbeteringen mogelijk zijn in de geluidsemissies van goederentreinen, door met moderner en goed onderhouden materieel te gaan rijden, en vindt het in zijn vragen urgent dat dat gebeurt. Dit is een thema waarmee Paulus Jansen al langer bezig is.
  Ook wil hij dat de “namen en rugnummers” van herrieschoppende vervoerders gepubliceerd worden.
  Tenslotte herhaalt Paulus Jansen eerdere pleidooien om op sleutellocaties in het spoorwegnet, in het bijzonder bij de grensovergangen, meetpalen te plaatsen voor een aantal belangrijke milieu- en veiligheidsindicatoren (geluid, aslast, aanlopende wielassen).
  B.Gerard

  Reactie door bernard gerard — december 17, 2012 @ 2:54 am

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl