Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

maandag 10 december 2012, 18.09 uur – paulus
Categorie: wonen

Paniek, Paniek, Paniek

Het CPB publiceerde vanmiddag zijn heroverweging Gevolgen van het huurbeleid nader bekeken , nadat duidelijk geworden was dat de CPB-doorrekening van huurbeleid/verhuurderheffing haaks stond op doorrekeningen van Ortec, CFV, WSW en EIB. Mijn conclusie: ze krabbelen terug, maar zonder ruiterlijk te erkennen dat ze de plank compleet hebben misgeslagen. Minister Blok wil nu de 4,5% WOZ waarde als basis voor de maximale huur laten vallen. Paniek, paniek, paniek.

CPB stelt allereerst dat zijn effecten van het huurbeleid bepaald zijn op basis van lange termijn effecten en geen rekening houden met conjuncturele fluctuaties. Helaas zijn volgens doorrekening van Ortec en CFV een groot aantal corporaties binnen vijf jaar ter ziele, waarna de overige corporaties door het domino-effect van de saneringsheffing of óók omvallen, of verworpen tot een doodordinaire commerciële verhuurder.

Volgens CPB wordt 20% van het verschil in berekende huurinkomsten in 2017 in vergelijking met CFV veroorzaakt doordat CFV gerekend heeft met WOZ_waarden over 2011, waarover het CPB niet beschikt. Conclusie lijkt me dan dat de CPB rekensom al met 20% naar beneden bijgesteld moet worden.
Vervolgens wordt 75% van het verschil verklaard doordat het CPB veel optimistischer is over de ontwikkeling van de WOZ-waarden tussen 2012-2017 dan het CFV. Rara, wie zou hier de beste inschatting maken? Simpele economische wetten geven aan dat de invoering van fiscale aftrek o.b.v. annuitair aflossen en het stapsgewijs verlagen van de maximale aftrek van de hoogste schijf IB naar de derde schijf IB, gedurende de invoeringsperiode een neerwaardse druk op de woningprijzen geeft. Die prijzen gaan in 2012 en 2013 sowieso nog zakken door de aanhoudende economische crisis. Kortom: ook hier zit het CPB er compleet naast.

Tenslotte wordt erkend dat het CPB tot nu toe geen rekening gehouden heeft met regionale woningmarktverschillen, waardoor de mogelijke huurstrijgingen per regio sterk kunnen verschillen. Helaas wordt de consequentie daarvan niet getrokken. Die zou zijn dat de maximale studeerkamer-huurverhoging in de meeste regio’s , en zeker de regio’s waar al leegstand is, luchtfietserij is.

Mijn conclusie is en blijft: dit regeerakkoord is toe aan een tweede herziening.

13 reacties »

 1. Ik vraag mij af , wat hebben zij gedaan toen het regeerakkoord geschreven werdt , kan er nu niemand fatsoenlijk rekenen ? , ik denk dat ze zomaar iets in elkaar geflansd hebben , net als meer dingen , die nergens op lijken. Ja ,ze waren vlug klaar , maar haastige spoed is zelden goed.Gooi alles in de prullenbak , en laat er echt vakmensen oplos , niet deze knoeiers.Maar huurders ze verzinnen wel iets anders om je het vel over de oren te trekken.

  Reactie door Jan 1 — december 11, 2012 @ 8:19 am

 2. Zelfs op de site van de heer monasch woordvoerder van de PVDA is flink gereageerd op e.e.a. ook voor wat betreft de inkomensgrenzen en de huurheffing.
  Helaas is alles verwijderd zonder maar enig commentaar te leveren en is de reactiemogelijkheid verdwenen.
  Dat noemen ze bij de pvda inspraak in de besluitvorming.
  Maar ik voorspel dat de gemeenteraadsverkiezingen een veldslag wordt voor deze partij waar ze dik in het verlies komen.
  de pvda is een vazal geworden van de banken en de vvd kliek.
  Er is maar een oplossing mobilistie van alle huurders want we zijn lang genoeg beschouwd als
  derde rangsburgers die overal voor mogen opdraaien.

  Reactie door BLANKEN — december 11, 2012 @ 9:42 am

 3. Sorry, we can’t seem to find what you’re looking for.Dit staat op zijn site , en dat noemt zich een volksvertegenwoordiger , alleen maar een dik salaris op strijken , voor de rest krijg je geen fatsoenlijk antwoord , hij knipt liever lintjes door, de PVDA ten top.

  Reactie door Jan 1 — december 11, 2012 @ 1:25 pm

 4. Misschien allemaal op bezoek bij het spreekuur van Monasch? :-)

  Als ik me goed herinner was dat altijd op vrijdag in ik meen in café Vellinga Oude Koemarkt in Sneek.

  Zal wellicht na de verkiezingen, de winst is immers binnen, wel beeindigd zijn.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — december 11, 2012 @ 2:29 pm

 5. Het mooiste is dat de woningbouwvereniginen
  i.p.v. zeggen zie maar dat je het geld krijgt
  klakkeloos in het merendeel zeggen we moeten de huren verhogen, huurder pech gehad.
  Ook de wongbouw in Weesp is deze mening toegedaan en wil zelfs een fusie aangaan met Ymere.
  Die staat niet onder verscherpt toezicht maar ja de directeuren verdienen lekker dus een fusie zal niet onwelkom zijn voor de directeur/bestuurder.
  Noemen ze een fusie met 4300 woningen ten opzichte van de70.000 woningen van Ymere.
  Ymere heeft al aangekondigd dat ze voor de maximale huren gaan.
  En zo zijn er vele woningbouwverenigingen die totaal aan eigen belang denken en de huurder in de kou laten staan.
  Ik hoop dan ook dat 2,500.000 huurders snel afrekenen met deze arogante kliek door het rode potlood.

  Reactie door blanken — december 11, 2012 @ 9:04 pm

 6. Helemaal mee eens! Monasch/PvdA blijkt een lafaard. Reageert niet, verwijdert opeens alles. Die durft zich volksvertegenwoordiger te noemen.
  SP, ga door met de strijd. Jullie hebben heel veel mensen achter je.

  Reactie door anne — december 13, 2012 @ 7:25 pm

 7. http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/ANP01:14335590

  Laten we hopen dat het wwer zover komt.
  Maar plukken en proberen is van alle tijden

  Reactie door blanken — december 14, 2012 @ 6:31 pm

 8. Dit is een verademing op de site van Aedes.
  Er wordt daar maar gesproken over kopen door huurders om de heffing te kunnen betalen.
  Die denken zeker dat iedereen maar met net 43000 euro een huis kan en wil kopen.
  Iedereen boven de 50 krijgt geen hypotheek met een dergelijk inkomen
  Ik word kotsmisselijk van al die gasten die dik verdienen aan de huurders en alleen maar bezig zijn met hun eigen zaakjes om te behouden
  wat ze hebben.
  En als de huurder daarvoor moet bloeden pech gehad.
  Van mij mag het hele zooitje eruit getrapt worden en voor mijn en part het leger eens orde op zaken stellen daar in Den Haag maar dat mag je niet zeggen dus dat doe ik dan ook maar niet.

  Tom van Doormaal aan 13-12-2012 11:48
  Naar een nieuwe crisis?

  De discussie is prima. Maar ik ben er niet opgewekt over. Ik zie het risico van een voortzetting van een autistisch beleid en een nieuwe crisis, waarbij het fatsoenlijke midden zijn politieke macht kwijt raakt.

  De dans om het geld wordt onverbloemd gedanst. De MvT van de verhuurdersheffing meldt: “De primaire doelstelling van de verhuurderheffing is het realiseren van een budgettaire opbrengst”.

  De verbinding met de opmerking van Priemus is een boeiende: als het inderdaad zo is dat de Woningwet eist dat overschotten ten gunste van de volkshuisvesting moeten worden aangewend, mag je dan een belastingwet aannemen, die juist het wegzuigen van geld uit de volkshuisvesting als expliciet oogmerk heeft?

  Mij intrigeert de vraag: wat is er goed aan het eigendom van een koopwoning? Het antwoord kennen we al lang: het is vermogensvorming en de hoeksteen van de samenleving.

  Wat is er goed aan een huurwoning? Het bevordert een flexibele arbeidsmarkt en maakt professioneel beheer van woningen mogelijk.

  Zou het dan niet goed zijn keuzevrijheid te hebben tussen beide? Dan kun je in sommige levensfasen kiezen: als je jong bent en je werk vraagt om flexibiliteit, als je oud bent en je je erfgenamen niet met het probleem van je huis wilt opzadelen, kun je misschien beter huren.

  De woningvraag verschuift nogal sterk van kopen naar huren, volgens Priemus en onderzoek van OTB. Waarom is daar in de afstelling van de heffing geen rekening mee gehouden? Het lijkt mij onbegrijpelijk dat Ortec en CFV binnen dagen de vooronderstellingen en de berekeningen van het CPB onderuit konden halen. Wat zegt dat over de verbindingen van de politieke toppen met de wereld? Blok erkent in zijn brief van 10 december aan de Kamer dat aannames rond de w.o.z. nogal uiteen liepen.

  Dat is wel wrang. De huren moeten omhoog (marktconform), omdat de koopsector een opgeblazen prijspeil kent. Door de crisis en het beleid rond de hypotheekrenteaftrek treedt daar nu een kentering in op. Het is net of formateurs en CPB dat nog niet was opgevallen.

  Waarvoor waren corporaties ook alweer? Tegen de markt in zouden we zorgen voor kwaliteit, betaalbaarheid en beschikbaarheid van woonruimte voor de laagste inkomens. Wat komt daarvan terecht? Koopwoningen zijn er teveel, in een stagnerende markt.

  Maar de corporaties kunnen hun heffing wel betalen door woningen te verkopen, zegt Blok parmantig. Maar de vraag aan wie dan wel, komt niet op. Vroeger hadden we het over een “prop” in de markt. Die zal niet verdwijnen door dit beleid.

  De politieke risico’s voor de VVD en de PvdA lijken immens. In de 2.4 miljoen woningen van de corporaties wonen circa 5 miljoen kiezers. Met de cumulatieve effecten van het regeerakkoord is nog niet gerekend. Wie de rekeningen gaan betalen zal nog helder worden.

  Daarnaast zullen zich effecten voordoen. Als het WSW nu al aankondigt te stoppen met de borging en vele corporaties overgaan tot het eenzijdig opschorten van prestatie overeenkomsten, stemt dat niet opgewekt. De bouwsector kermt, dit keer niet ten onrechte; de achterstandwijken komen stil te liggen, de belastinginkomsten uit transacties rond de bouw zullen sterk afnemen.

  Hoe krijgt de politiek het verzonnen? De sociale woningbouw roept geen enkele warmte meer op. De samenstelling van de enquete-commissie bestaat geheel uit “rookies”. Miljoenen huurders worden in de kou gezet. Tegelijk maken wij ons druk over onze eigen inkomensnormering. Ik vind die ook nogal onnozel, maar de timing van die drukte is totaal verkeerd. De discussie over ons bestaansrecht moet worden gevoerd, over de verbeteringen die nodig en gerechtvaardigd zijn.

  Als we dat niet doen, zie ik grote risico’s voor de bewoonbaarheid van dit land. Niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk. De huurders zullen hun deklassering niet accepteren. Na deze coalitie van het fatsoenlijke midden zal er een nieuwe coalitie komen: dat wordt een rancuneuze coalitie van radicalen. De Haagse politiek is actief doende de sociale huisvesting te vernielen; wij werken daar door onze verkeerde timing en aarzelingen eigenlijk aan mee. De context van de crisis en economische krimp maakt dat tot een riskant drama dat de betekenis van het wonen ver overstijgt.

  Reactie door blanken — december 14, 2012 @ 10:42 pm

 9. Jacques is weer in de lucht.

  Reactie door Jan 1 — december 15, 2012 @ 9:06 pm

 10. PvdA stelt Kamervragen:
  Kabinetsbeleid leidt tot veel te hoge huren.
  Schaf de Donnerpunten af.Dit zij de heer Monasch ,voor de PVDA in de regering zat op 20 augustus 2012 , ik snap er niets meer van ,eerst werdt het veel te duur , waren ze op tegen , nu veel duurder , zijn ze voor.Ligt dit aan het pluche ?.Dus graag een reactie op de site van de heer Monasch , als hij deze wil plaatsen , doen.

  Reactie door Jan 1 — december 15, 2012 @ 9:33 pm

 11. Ik had een reactie geplaatst , bij Heer Monasch , maar die is zonder opgaaf verwijderd , wat een zielige man is dit.

  Reactie door Jan 1 — december 16, 2012 @ 8:59 pm

 12. Vandaag kunt u ook reageren op de site van de Telegraaf, laat u stem horen , geef ze van katoen.

  Reactie door Jan 1 — december 17, 2012 @ 8:33 am

 13. Eerste Kamer blokkeert verhuurderheffing.Is volgens mij een doekje voor het bloeden. De huurders moeten gepakt worden , ze komen geld tekort.Voor de huiseigenaren wordt van alle kanten gekeken om ze te helpen , voor de huurders wordt van alle kanten gekeken om ze te pakken.Ik zie het somber in , en heb totaal geen vertrouwen meer in de politiek. Nu loopt het CDA weer als een schoothondje achter de VVD en PVDA aan om deze plannen te steunen , natuurlijk in een andere vorm , maar het blijft op den duur toch hetzelfde , er moet geld komen , hoe dan ook.

  Reactie door Jan 1 — december 19, 2012 @ 8:25 am

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl