Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

zaterdag 8 december 2012, 20.52 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat

E.on en Electrabel: we gaan CO2 afvangen. Maar nu nog even niet.

Het is al weer een tijd geleden dat milieuminister Jacqueline Cramer CO2-opslag tot kernpunt van haar beleid maakte. Zo moest de bouw van vier nieuwe kolencentrales (….) gaan passen in de klimaatdoelstellingen van het kabinet Balkenende-Bos. Inmiddels zijn de centrales van E.on en Electrabel op de Maasvlakte bijna klaar, maar hoe staat het eigenlijk met de bijbehorende CO2-opslag?


de nieuwe kolencentrale van Electrabel in aanbouw

De nieuwe CDA-energiewoordvoerder Agnes Mulder stelde hierover onlangs schriftelijke vragen, die gisteren beantwoord werden. De kern van het antwoord: die CO2-opslag komt er voorlopig niet, de bedrijven vinden het te duur. De gemeente Rotterdam, initiatiefnemer van het PPS-project Rotterdam Climate Initiative, onderhandelt momenteel met de bedrijven om ze te bewegen hun belofte toch nog na te komen. Maar juridisch hebben ze waarschijnlijk geen poot om op te staan, omdat de CCS-eis geen onderdeel was van de milieuvergunning.

Kolencentrales in het kader van klimaatbeleid: da’s logisch toch!

Lees meer: dossier CCS/CO2-afvang en opslag

8 reacties »

 1. Om misverstanden te voorkomen:

  Electrabel Nederland bestaat niet meer.

  Nu heet het Suez-GDF ( Gas de France) Nederland.

  Daarmee is, onder CEO Bos, de verbinding met de voormalige moeder het Belgische onderdeel van Suez-GDF omgezet in een directe verbinding met de Franse moeder van beide bedrijven.

  Nog maar even voor het geheugen. Suez-EDF is voor een heel groot deel verantwoordelijk voor de grootschalige conventioneel opgewekte elektriciteit in Nederland en is, door de privatisering, voor 49% volledig eigendom van de Franse staat, hoe privatisering?

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — december 9, 2012 @ 3:35 pm

 2. Kenmerkend dat niet energiebesparing maar CO2-opslag kernpunt van het energiebeleid is.
  Blijkbaar zijn i.p.v CO2-opslag geen vergelijkbare maatregelen overeengekomen, maar is slechts sprake van een vrijblijvende toezegging, gebruikelijk in deze (politieke) kringen.

  Reactie door roland — december 10, 2012 @ 11:43 am

 3. Wat CO2 opslag betreft.

  ER is, in mijn ogen terecht, nogal wat maatschappelijke weerstand tegen deze vormen van opslag, in dan dus lege oude gasvelden.

  En dat vooral toegespitst op de risico’s.

  Daarnaast zijn er op technisch gebied enige die, onderbouwd, scepsis hebben aangaande het energetisch rendement. Volgens deze is er zoveel energie nodig om CO2 de gesteenten in te krijgen dat het waarschijnlijk meer gaat kosten, dus meer CO2 productie, aan energie dan het equivalent dat de weg te werken CO2 heeft geproduceerd.

  Het ware beter dat de benodigde gelden werden aangewend om voortvarender dan nu stromingbronnen te ontwikkelen en oplossingen uit te werken voor het probleem van net stabiliteit.

  Buiten de hier door mij genoemde kritiek op CO2 opslag zijn er nog enige maar het lijkt me te uitvoerig om daar hier in detail op in te gaan.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — december 10, 2012 @ 2:55 pm

 4. @1

  Nog even voor het publiek een aanvulling op men opmerkingen aan gaande Suez_GDF.

  Het betrokken Nederlandse bedrijf was voor 1987 in onderdelen bezit van gemeenten en provincies, doorgaans in NV vorm.

  De winsten kwamen de gemeenschap ten goede omdat die werden uitgekeerd aan die overheden. Verder hadden die overheden als aandeelhouder enige zeggenschap over het te voeren beleid.

  In Groningen was het in gebrachte bedrijf zelfs een volledige overheid, een zogenaamde “Gemeenschappelijk Regeling”.

  In het bestuur hadden overheden, in deze de Provincie Drenthe en Groningen en haast alle gemeenten die van elektriciteit werden voorzien volledige zeggenschap en haast directe invloed op het beleid van het bedrijf. Ook hier kwamen de baten de algemene middelen van die overheden ten goed, waarbij opgemerkt dat de regel was om zo veel mogelijk zonder winst oogmerk te produceren.

  Deze constructie had nog een voordeel. Onder anderen door druk van de OR / medezeggenschap, die zoals ik een poosje terug op dit blog beschreef een formeel anti Kernenergie standpunt had, besloot ook het Algemeen Bestuur van het EGD dat Kernenergie moest worden af gewezen.

  Dan vandaag,SUEZ-EDF is een pro kernenergie bedrijf. Geen enkele Nederlandse overheid heeft daar directe invloed op als roepen vanaf de zijlijn. Geen enkele Nederlandse overheid plukt de vruchten die de winst oplevert.

  Dat ligt geheel ander voor de Franse overheid, die is voor 49% aandeelhouder. eigenaar van het bedrijf. Die wenst dat Kernenergie vooral uit gebreid moet worden en die strijkt haar deel van de winst op die in Nederland wordt gemaakt.

  Kortom met voorheen Nederlandse bedrijven wordt de Franse staatskas gespekt en wordt Kernenergie bevordert.

  Wat voorheen reden was om die bedrijven af te stoten door de overheid, de zogenaamde privatisering, heeft uiteindelijk geleid tot een semi Frans staatsbedrijf, niks privatisering dus, maar wel weg zeggenschap en baten.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — december 10, 2012 @ 3:09 pm

 5. Vermoeden bevestigd, Klimaat Verandering vergroot aantal Vulkaanuitbarstingen…

  Eerder schreven we over de effecten van het smelten van de polen op de ondergrond. Onze aardkorst is niet zo dik (~35 km) en drijft op een zee van gesmoten steen en metaal. Het is vergelijkbaar met een isolatiedeken op een zwembad. De varandering waaro…

  Trackback door GreenCheck.nl — januari 4, 2013 @ 1:41 am

 6. Humor, dat de CO2 leugens nog steeds geloofd worden. Gelukkig zal ook in het rottende Europa, gauw duidelijk worden bij de mensen, dat ze zijn voorgelogen! Iedere kweker weet hoe ontzettend belangrijk CO2 voor de natuur is, ze kopen het zelfs groot in. Zelfs vooraanstaande wetenschappers pleiten nu voor niet minder maar meer kolencentrales. Laat u niet bedotten!

  Reactie door Remy — juli 2, 2013 @ 4:47 pm

 7. [...] geen poot om op te staan, omdat de CCS-eis geen onderdeel was van de milieuvergunning. (bron) This entry was posted in Uncategorized on 3 January 2013 by [...]

  Pingback door Vermoeden bevestigd, Klimaat Verandering vergroot aantal Vulkaanuitbarstingen | Greencheck.nl — mei 29, 2014 @ 11:21 pm

 8. http://www.Designwithoutsleep.com...

  Weblog Paulus Jansen » E.on en Electrabel: we gaan CO2 afvangen. Maar nu nog even niet….

  Trackback door www.Designwithoutsleep.com — december 4, 2015 @ 10:41 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl