Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

zondag 28 oktober 2012, 9.20 uur – paulus
Categorie: cultuur, wonen

What’s in a name?

Ligt het nou aan mij dat bij het horen van namen als Vestia, Mitros, Portaal of Staedion mijn haren recht overeind gaan staan? Waarom moet een (fusie)woningcorporatie getooid gaan met een fantasienaam, die net zo goed zou kunnen staan voor een te groot uitgevallen school (Amarantis) thuiszorgorganisatie (Aveant), welzijnskoepel (Portes) of netbeheerder (Enexis)? Waarom bovendien niet iets meer respect voor de historie?


met name vóór de inwerkingtreding van de Woningwet 1901 hadden veel woningcorporaties de coöperatieve organisatievorm (meer lezen: de Rochdale principes); een aantal richten zich niet op de bouw van huurwoningen, maar op de bevordering van het eigen woningbezit.

De woningcorporaties zijn ontstaan in de tijd dat Nederland verzuild was. Christelijke woningcorporaties heetten vaak Patrimonium, maar wat dacht je van Plicht Getrouw (1919, Bennekom)?

Modale katholieke corporaties droegen de naam van Sint Josef (de patroon van de bouwvakkers) of Dr.Schaepman. Maar af en toe sloeg ook hier de profileringsdrang toe, bv. bij Verbetering Zij Ons Streven (Den Haag), die in de tijd van de ontkerkelijking zijn naam lafjes veranderde in VZOS.

Socialistische woningcorporaties -bijna altijd verenigingen- hadden vaak de mooiste namen: De Dageraad (Amsterdam), Rochdale (Amsterdam, genoemd naar de Engelse stad waar de eerste coöperatie werd opgericht), De Vooruitgang, De Hoop (Helmond), De Eendracht (Leiden), Glück Auf (oostelijke mijnstreek) en Limburg aan de Arbeiders (Roermond, 1918). De nuchtere variant heette Beter Wonen.

Behalve een aansprekender naam hadden de oorspronkelijke corporaties ook grotere idealen. Meer daarover kan je lezen in Het bewoonbare land van Wouter Beekers, die recent promoveerde op de geschiedenis van de volkshuisvestingsbeweging in Nederland.

2 reacties »

 1. “Maatschappij tot verbetering van woningtoestanden” Groningen.

  Wat de banier betreft, in Sneek is er langs de Woudvaart een weg die “Zelfhelpweg” heet. Ik weet niet of daar vroeger woningen hebben gestaan, nu is er rondom scheepsbouw, voor de recreatievaart, en verhuur ook voor die vaart en de achteringing van het plastic recycling bedrijf van Lankhorst, in de volksmond nog steeds de touwfabriek, te vinden.

  Nu is er een Woningstichting met de naam de Wieren. Het lijkt er, in mijn ogen,sterk op dat vooral prestige projecten het aanzien van de managers moet versterken.

  Daarbij is die stichting opvallend bezig zich uit de volkswijk Lemmerweg- Oost terug te trekken. Een wijk waar deze stichting vele sociale huurwoningen in bezit heeft.

  Elke woning die door een huurder verlaten wordt, wordt in de verkoop gedaan, dat laatste lukt overigens de laatste tijd duidelijk slecht, met als gevolg dat een wijk, die zo’n klein 10 jaar terug als sociaal zwak werd aangemerkt en waar veel tijd en energie in is gestoken om daar verbetering in aan te brengen, nu in aanzien, geen tuin onderhoud en veel zwerfvuil bij de leegstaande verlaten woningen, al weer aan het verloederen is.

  De bewoners,waarvan het gros een baan heeft met een laag inkomen, of van een uitkering moet leven, kreeg deze week het aanbod de gehuurde woning te kopen, één mogelijkheid was om dat, omdat dat nu nog wettelijk kan, dat voor de helft aflossingvrij te doen.

  Hoe moet dat gaan met de mensen die daar in trappen als ze hun laag betaalde baan verliezen? Ik neem aan dat de mensen met een uitkering hier natuurlijk al niet aan kunnen beginnen evenmin de pensionado’s.

  Het is een slechte zaak dat een woningstichting zich terug trekt uit een wijk die nu juist alle aandacht moet hebben van de “sociale” verhuurders. Gelukkig heeft de andere stichting voorheen “Patrimonium” nu “Accolade” daarop een andere kijk en bemoeit zich actief met deze wijk die nu juist begon op te krabbelen uit die sociale zwakte.

  Het wordt tijd dat dat vrij laten van dit soort stichtingen, die toch met overheidsgelden ooit zijn groot geworden juist om de woon omstandigheden van de werkende laag betaalde bevolking te verbeteren, wettelijk bij hun taak worden gehouden en dat megalomane managers een voetzool van de overheid onder hun achterste gaan voelen.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — oktober 28, 2012 @ 11:44 am

 2. Eigen Haard (Amsterdam), vind ik ook mooi.

  Reactie door Jurgen Sweegers — oktober 29, 2012 @ 8:21 am

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl