Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

vrijdag 7 september 2012, 8.41 uur – paulus
Categorie: milieu, verkeer

“SP overstemt andere politieke partijen”

(vergelijking verkiezingsprogramma’s door Nederlandse Stichting Geluidshinder)

De NSG heeft de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen tegen het licht gehouden. Lettend op het huidige politieke klimaat is het niet verrassend dat de meeste verkiezingsprogramma’s weinig ambitieus zijn op het gebied van milieu en duurzaamheid. De bestrijding van ongewenst geluid is een onderwerp dat mondjesmaat aan de orde komt. Sommige partijen, zoals de VVD, de PVV, de PvdA en het CDA noemen het in het geheel niet. De SP is een positieve uitzondering.


herrieschoppers, zoals de NAVO, mogen rekenen op de kritische belangstelling van de SP

Deze partij heeft in het verleden in het politieke debat het onderwerp regelmatig aan de orde gesteld, beschikt over inhoudelijke kennis en komt dan ook met concrete voorstellen. GroenLinks is goede tweede. De ChristenUnie volgt op enige afstand. De SP, GroenLinks en de ChistenUnie besteden aandacht aan verkeerslawaai, lawaai rond vliegvelden, kiezen voor aanpak bij de bron en noemen daarbij auto’s en scooters met name. Bij dit laatste item moet Brussel een sturende rol vervullen.
De snelheid op de autosnelwegen moet weer omlaag als dat slecht uitpakt voor de omwonenden. Het gebruik van elektrisch vervoer in de stad moet gestimuleerd worden.
De SP is de enige partij die de geluidsisolatie tussen woningen benoemt.
De ChristenUnie geeft aan dat maximumsnelheid van 80 km rond steden moet worden gehandhaafd; 100 km op snelwegen elders heeft de voorkeur.
Lagere snelheid bevordert niet alleen de rust in woon- en recreatiegebieden, maar ook en vooral neemt de luchtvervuiling af. Geluid en lucht hebben beide een direct effect op de gezondheid van bewoners in de nabijheid van snelwegen.
Lawaai is meer dan hinder alleen
Steeds vaker blijkt uit onderzoek dat er een directe relatie is met gezondheid. Zo toont recent onderzoek weer eens aan dat er verband is tussen herrie van verkeer en de kans op hartfalen. De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) liet eerder zien dat verkeerslawaai in de nabije toekomst binnen het veld van de milieuproblematiek de belangrijkste gezondheidscomponent vormt. Alle reden om het onderwerp ‘geluid’ hoger op de politieke agenda te plaatsen dan de politieke partijen nu doen. Zie ook de NSG brochure over lawaai en gezondheid.

Naast de NSG heeft ook het webtijdschrift Geluidnieuws de verkiezingsprogramma’s op geluid geanalyseerd: zie hun analyse.

2 reacties »

 1. Beste Paulus.

  Ik ben het volledig met je eens dat geluidoverlast sterk van invloed kan zijn op het leefmilieu en daarmee gezondheid van mensen.
  Er zijn zelfs mogelijkheden om daar veel aan te doen.
  Je noemt o.a. verkeerslawaai en de maatregelen die nodig zijn om daar wat aan te doen.

  Toch mis ik in je opsomming de geluidshinder van de toekomst als de windmolenplannen onverkort worden doorgezet.
  Ook daar is onderzoek naar gedaan.
  zie b.v. onderstaande link
  http://www.kennislink.nl/publicaties/geluid-windturbines-toch-hinderlijk
  Vaak worden de resultaten daarvan vervolgens onder tafel geschoven.
  Geluid windturbines toch hinderlijk
  Het geluid van windmolens is hinderlijker dan weg- of vlieglawaai, ook al klinkt dat even hard. Dat blijkt uit onderzoek van het project WINDFARMperception, onder leiding van de Groningse natuurkundige dr. Frits van den Berg. Windmolens houden sommige omwonenden zelfs uit de slaap, maar wie er economisch voordeel van heeft, is volgens het onderzoek snel toleranter ingesteld.
  Mooi als je voordeel hebt zul je er dus minder last van ondervinden.
  dat is hetzelfde als de motorrijder die neg wat aan zijn uitlaat sleutelt voor een prachtig geluid. Probleem is alleen dat de rest van de mensheid daar een ander beeld bij heeft.

  Als je de onderstaande links bekijkt van een uitzending van Brandpunt rond de plaatsing van windmolens rondom Urk zul je ook een interview zien met een lokale huisarts. Daarbij komt de geluidbeleving rond windmolens ook uitgebreid aan bod maar ook daar wordt verder weinig mee gedaan.

  Brandpunt uitzending
  deel 1
  http://www.youtube.com/watch?v=aU59SYWy2MY&feature=related

  deel 2
  http://www.youtube.com/watch?v=DDm9CNmhPhw&feature=related

  Reactie door Hugo Matthijssen — september 8, 2012 @ 6:36 am

 2. Al jaren heeft men het over de aanpak van Scooterlawaai, en wat blijkt? het neemt alleen maar toe, er gebeurt dus NIETS.
  Ook is er een toename van Quads te zien, die een oorverdovende herrie produceren.
  Je moet maar een aantal van deze idioten in je buurt hebben wonen.
  Dagelijks word je een stuk LEVENSGENOT ontnomen, in de tuin zitten is er niet meer bij, en wat doet de politiek? zoals altijd men discussieert jaren en jaren, en het geluidsoverlast word alsmaar heviger. Er zijn gemeenten die eigen beleid ontwikkelen zoals Valkenburg deze week aankondigde, de bevolking is het zat.
  Maar het is de hoogste tijd voor actie en landelijk beleid, eindeloos praten helpt niets zoals blijkt. Ben benieuwd hoe lang aanpak nog op zich laat wachten, vrees het ergste.
  De enige optie is verhuizen of emigreren, zover is het gekomen in dit land.

  Reactie door Zeer kwade burger — juli 15, 2013 @ 10:50 am

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl