Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

woensdag 5 september 2012, 8.39 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat, milieu

Interview Duurzaambedrijfsleven.nl

duurzaambedrijfsleven, 5 september 2012, door: Lotte Gerritsen

In aanloop naar de verkiezingen spreekt Duurzaambedrijfsleven.nl met de energie-experts van verschillende partijen. Vandaag vijf vragen aan Paulus Jansen (SP).


de overcapaciteit bij de afvalverbranders staat hoogwaardiger gebruik reststoffen in de weg, die moet zo snel mogelijk worden afgebouwd

1. Wat zijn de belangrijkste speerpunten van de SP op het gebied van duurzaamheid?
“Allereerst de verduurzaming van de energievoorziening door middel van energie-efficiëntie en de toename van het aandeel duurzame energie. Daarnaast moeten we de schaarste in grondstoffen bestrijden. We moeten sneller omschakelen naar hernieuwbare grondstoffen. De SP vindt het heel belangrijk om Nederland leefbaar te houden.”

2. Hoe gaan jullie deze duurzame plannen realiseren?
“Vooral het doen toenemen van het aandeel duurzame energie is een gigantische opgave. Als alle huizen in Nederland zonnepanelen op de daken zouden hebben, zou dat maar voor 2 procent van de energievoorziening zorgen. Daarom moeten we inzetten op een mix van veel verschillende duurzame bronnen. Met de optelsom van wind, zon en waterkracht gaat het misschien lukken om in 2050 een duurzame energievoorziening van 80 tot 90 procent te hebben. Maar daar zullen we veel voor moeten doen.”
“Het doen toenemen van het aandeel duurzame energie is een gigantische opgave.”

3. Het klinkt of jullie er vrij pessimistisch in staan?
“De afgelopen jaren is er weinig concreet beleid geweest. De energietransitie gaat ook veel geld kosten, volgens een berekening zo’n 0,6 procent van het BBP. Maar het is nog slechter en duurder om niks te doen. De fossiele energieprijzen stijgen steeds harder. We moeten dus snel beginnen aan de transitie.”

4. Wat is de beste coalitie voor een duurzaam Nederland?
“De standpunten van de SP, de PvdA en GroenLinks liggen dicht bij elkaar. Ook het CDA, D66 en de ChristenUnie staan dichter bij de SP dan bij de PVV en de VVD. Een gezonde meerderheid gaat voor duurzaam.

De SP zou niemand uitsluiten van samenwerking. Bij een meerderheidskabinet moet er samengewerkt kunnen worden en wij hebben geen breekpunten. Maar duurzaamheid is één van de hoekpunten van het SP-beleid. Je moet verder kijken dan je neus lang is en de SP verwijt de PVV en de VVD dat niet te doen. Bij een meerderheidskabinet moet er samengewerkt kunnen worden en wij hebben geen breekpunten.”

5. Hoe gaat de SP de kiezers overtuigen van het belang van duurzaamheid?
“We vinden het belangrijk dat particulieren hun zelf opgewekte energie onbeperkt kunnen salderen. Hierdoor kunnen coöperaties ontstaan voor bijvoorbeeld windenergie. Deze kunnen een positief voorbeeld geven aan de bevolking. Het is een concrete oplossing, daar worden mensen enthousiaster van dan van vage verhalen.”

1 reactie »

 1. Beste Paulus

  Je geeft terecht aan dat zonne energie niet de oplossing is. Duitsland is daarom de subsidie aan het afbouwen.
  De afgelopen 10 jaar is al60 miljard uitgegeven voor zonnestroom wat in de praktijk totaal nog niet 1,5% uitmaakt van de stroomlevering in dat land.
  Jij bent een van de eerste die dat nu ook opneemt in je betoog heel goed.

  Windenergie dan?
  Op basis van recente cbs cijfers blijkt in de praktijk het echte rendement van wind energie op ons net erg gering is.
  recent is daarover een rapport uitgekomen. Het rapport brandstofbesparing bij de Nederlandse elektriciteitsvoorziening is gebaseerd op deze CBS cijfers.
  http://www.clepair.net/Nederlandse_elektriciteitsvoorziening.pdf

  Rene Leegte heeft op basis van dat rapport recent kamervragen gesteld.

  De resultaten van deze praktijkstudie komt volledig overeen met de eerdere berekeningen van Udo.
  Dit is informatie die ook de basis was van mijn inbreng bij de ombudsman.
  http://www.groenerekenkamer.nl/grkfiles/images/Udo.pdf

  Uit de resultaten van een praktijkstudie van meer dan een jaar in Egeland en Schotland blijkt ook dat windenergie niet brengt wat was verwacht.
  http://www.groenerekenkamer.nl/grkfiles/images/REPORTAnalysisofwindNov2008toDec2010.pdf

  Blijft over biobrandstof.
  In de praktijk blijkt daar ook weinig voordeel te halen zie het volgende voorbeeld.
  http://www.c2w.nl/bom-onder-biodiesel.279900.lynkx
  Uit onderzoek van greenpeace blijkt dat biobrandstof in de praktijk alleen maar slecht is voor de natuur, biodiversiteit en ook nog eens een enorme verstoring is van onze mondiale voedselproductie.
  Er hebben op dit moment meer dan een miljard mensen honger in deze wereld en met de recente droogte inde Vs en Rusland wordt dat aantal nog veel groter het komende seizoen.

  Nu komen voorstanders met de oplossing door biobrandstof uit afval te propageren b.v vanuit de landbouw, frituurvet en andere afvalstoffen zoals snippers die overblijven uit de bosbouw. Deze snippers komen zelfs per schip uit Canada. Wat zal daar het voordeel nog van zijn?
  Nu hebben rekenaars reeds enkele jaren terug berekend dat al dat afval bij elkaar nauwelijks voldoende zal zijn voor onze huidige bijmenging aan motorbrandstoffen.
  Daar kun je echt niet voldoende van maken om onze energievoorziening op gang te houden.

  Als bewogen sp lid voel ik me dan ook genoodzaakt om wat onze energievoorziening betreft te vragen een pas op de plaats te maken en nog eens te beraden of we op het juiste pad zitten

  Voortzetting van dit beleid zal betekenen dat we de keuze hebben uit:
  1e terug wat het gebruik betreft naar het niveau van de jaren 30 met alle economische nadelen van dien of.
  2e zoeken naar alternatieven.

  Duitsland heeft uiteindelijk de beslissing genomen om 25 kolencentrales te gaan bijbouwen de komende periode ter vervanging van de uitgeschakelde en nog uit te schakelen kerncentrales.
  Zou dat een ondoordachte beslissing zijn?

  Reactie door Hugo Matthijssen — september 5, 2012 @ 6:39 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl