Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

maandag 16 juli 2012, 7.02 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat, op pad

Zuidwende geruisloos gerealiseerd

De ervaring leert dat het vinden van geschikte locaties voor windparken op land geen sinecure is: in ons dichtbevolkte land woont er vrijwel altijd een groep mensen in de buurt die bezwaar heeft tegen draaiende wieken aan de horizon. Maar er zijn uitzonderingen. In het zuidoostelijke deel van Flevoland wordt binnen anderhalf jaar een windpark van 122MW uit de grond gestampt. Samen met Emile Roemer bezocht ik vrijdag het windpark in aanbouw.

Het gebied waar de molens komen te staan wordt begrensd door de A27, de Hoge Vaart, Nijkerkertocht en het Eemmeer. De dichtstbijzijnde dorpskern bevindt zich op meer dan 7km afstand. Een tweede bijzonderheid is dat er alleen 63 boeren in het gebied wonen. Omdat Flevoland pas betrekkelijk recent ontwikkeld is zijn er nog geen boerderijen verkocht aan particulieren. Alle boeren hebben een financieel belang bij het project. De ontvangen vergoeding is niet afhankelijk van de precieze locatie van de turbines. Vermoedelijk is dat de sleutelfactor voor het succes van het project. NUON, die eigenaar wordt van het park, is op dit moment bezig met een vergelijkbare aanpak in de Wieringermeer. Ook daar is er geen sprake van conflicten tussen de grondeigenaren.

De 32 molens worden gebouwd in drie lijnopstellingen. Alle oude molens in het gebied worden opgeruimd, waardoor een rustiger beeld ontstaat. Na de oplevering zal het project goed zijn voor de elektriciteit van ca. 80.000 huishoudens.

6 reacties »

 1. Hoeveel subsidie zit er op dit park? Dus hoeveel draagt de belastingbetaler bij? Want in mijn perceptie draait geen enkel windmolenpark rendabel….en is dit helaas een vaak dure hobby van de groene bestuurders, en een cash cow voor de betrokken boeren.

  Reactie door Eric — juli 16, 2012 @ 7:45 am

 2. Gezien het door de huidige regering gevoerde beleid, kan je ervan uitgaan, dat hier geen extra overheidsgeld naartoe gaat.
  Het is prijzenswaardig, dat dit project door samenwerking van de verschillende belanghebbenden op een eerlijke manier tot stand kan worden gebracht, als dit echt zo is ben ik niet degene die tegen deze windmolens gaat vechten.

  Reactie door Ruud van der Kroft — juli 16, 2012 @ 8:48 am

 3. Beste Paulus.

  Als SP lid heb ik grote zorgen over het beleid rond wind energie in Nederland.
  Wind energie
  Het lijkt een oplossing echter het kan ook een bodemloze put zijn waar in de praktijk middels energieheffingen grote vermogens bij de gemiddelde burger wordt weggehaald. Vermogens die uiteindelijk terecht komen bij enkele grote investeerders en grondbezitters.

  Heel veel geld wat gezien de huidige kennis van zaken vrijwel geen resultaat zou kunnen betekenen.

  Toelichting
  Wind is onvoorspelbaar, als er geen wind is moet je ook centrales laten draaien
  Windmolens leveren op dit moment maximaal 25% van het opgestelde vermogen. Gemiddelde van alle windmolens in Duitsland.
  Dat betekent een groot deel van de tijd stilstaan of marginaal draaien en regelmatig pieken.

  De praktijk
  Deze praktijk analyse van situatie in Engeland t.a.v. de inpassing van wind energie geeft goed weer wat de knelpunten zijn.
  http://www.jmt.org/assets/pdf/wind-report.pdf
  Bedenk daarbij dat wij geen gebruik van spaarbekkens kunnen maken om wisselingen in de levering van wind energie op te vangen.

  Ook Peter lang een zeer ervaren energiewetenschapper, die ook zijn sporen heeft verdiend in de praktijk, geeft aan dat te veel inpassing van windenergie in een energiesysteem als van ons meer co2 uitstoot zal gaan betekenen.
  http://bravenewclimate.files.wordpress.com/2009/08/peter-lang-wind-power.pdf

  De huidige praktijk in Nederland.
  We hebben geen natuurlijke mogelijkheden om (wegvallende) windpieken op te vangen.
  Daar ons net vraaggestuurd is moet je met de levering nauwkeurig de vraag volgen. doe je dat niet dan valt letterlijk het licht uit.
  Wij kunnen dit alleen met snelstratende gasturbinecentrales.
  De praktijk kan zijn dat een grote windpiek de basislastcentrales en WKK centrales ( met een rendement van 50% of meer bij gebruik van de restwarmte voor b.v. wijkverwarming)
  van het net duwen die bij het wegvallen daarvan de eerste tijd moeten worden opgevangen door de genoemde snelstartende gasturbines met een rendment van 30 á 35 %
  Je kunt je voorstellen wat het effect daarvan is op het rendement van het energiesysteem in Nederland

  Het ministerie wat verantwoordelijk is voor deze zaak heeft jarenlang een niet juist beeld geschetst over de “voordelen” van windenergie mede op basis van onderzoeken van Ummels en Kema.
  Daarbij werd niet verteld dat deze onderzoeken en uitkomsten voornamelijk zijn gebaseerd op modelstudies van de werking van ons energiesysteem en daarin de samenwerking van modellen van centrales en modellen van windmolens daarin.
  Zo komt men tot conclusies over de voordelen van wind energie die niet aansluiten op de werkelijkheid in de praktijk.
  Dat was voor mij de reden om via de nationale ombudsman een klacht in te dienen over de kwaliteit van de voorlichting over inpassing van wind energie die daar in augustus vorig jaar een uitspraak heeft gedaan. Dat vervolgens de PVV daarmee aan de haal is gedaan doet niets af aan de inhoudelijke kant van de uitspraak namelijk dat de voorlichting niet volledig en vooringenomen is.

  Samenvattend
  Wij maken beleid op voorgeselecteerde en onvolledige informatie van het ministerie ( EL en I).
  De kamer wordt niet volledig ingelicht over voor en nadelen van wind in onze specifieke situaties.
  Dit beleid is gebaseerd op modelstudies waar veel aan af te dingen is.
  Kijk eens wat Ummes schrijft over de energiemarkt en over de meteorologische omgeving. ( wind zou wel elders pieken als wij geen wind hebben) Als hobbypiloot en docent meteo op onze vliegschool kan ik je garanderen dat dat niet juist is.
  Dat blijkt ook uit de praktijkstudie.
  De praktijk is duidelijk anders.
  Zie ook mijn links met name deze geeft het probleem goed weer vandaar dat ik hem nogmaals geef.
  http://www.jmt.org/assets/pdf/wind-report.pdf

  De SP staat voor de zwakste in de samenleving de zwakkere die moeite heeft het hoofd boven water te houden. Zij krijgen op dit moment zonder eerlijke argumenten de zeer hoge kosten van windmolens opgedrongen en moeten grote bedragen betalen via energieheffingen om dit “windmolenbeleid” te bekostigen.
  Bedragen die ook aan armoedebestrijding, zorg en onderwijs hadden kunnen worden besteed.
  Er gaan steeds meer kinderen zonder ontbijt naar school en een alleenstaande moeder moet honderden euro’s als heffing ophoesten.
  Dat betekent ook meer afsluitingen en de eerste koolmonoxide doden in nederland zijn al gevallen omdat zij een vuurkorf in de kamer hadden geplaatst.

  Paulus
  Gezien de uitspraak van de ombudsman in augustus vorig jaar en de wetenschappelijke informatie die nu uit praktijkstudies beschikbaar komt is het raadzaam om even een pas op de plaats te maken en te bezien of het beeld waarop het SP beleid is gebaseerd wel juist is.
  Het min of meer eenzijdige beeld wat in de kamer bestaat, mede als gevolg van de onvolledige voorlichting van het ministerie, sluit namelijk niet aan op de technische werkelijkheid van ons energiesysteem.

  Doorzetten van dit beleid zou betekenen dat nog veel meer geld middels heffingen van de nu al nauwelijks rondkomende burger naar de rijkere in onze samenleving wordt gepompt.

  Reactie door Hugo Matthijssen — juli 19, 2012 @ 6:31 am

 4. In de Wieringermeer is geen conflict met grondeigenaren? Er is wel degelijk sprake van weerstand bij omwonenden. Die worden nu opgescheept met een lading overlast, onverkoopbare woning enz enz. Wat staat er tegenover? Een paar tientjes korting op de energierekening. Het zou SP sieren als ze zich echt inzetten voor strengere regels voor geluid en veiligheid. Ook voor de inwoners van Wieringermeer. Of is dat alleen maar verkiezingspraat?

  Reactie door Dasselaar — juli 25, 2012 @ 12:43 pm

 5. Laatste nieuws

  Onlangs werden in Duitsland de cijfers bekend gemaakt over de werkelijke productiviteit van windenergie over de afgelopen tien jaar. Dat cijfer was 16,3 procent!

  (Paulus hoe is dat in Nederland? Halen wij we de beloofde 30%?)

  Vanwege de inherente afwezigheid van wind werden de windparken ontworpen voor een veronderstelde 30% load factor. Dat betekende dat de ontwerpers hoopten dat ze 30% van het geïnstalleerde vermogen zouden krijgen. Vergelijk dat met steenkool, aardgas, kernenergie en hydro elektrische installaties die een rendement van ongeveer 85-90% hebben.

  In de praktijk betekent dit dat wanneer er bijvoorbeeld 3000 megawatt aan windvermogen was geïnstalleerd er in de praktijk op gerekend werd ongeveer 900 megawatt opgewekte elektriciteit.
  Maar nu blijkt in werkelijkheid, na tien jaar, dat er amper 450 megawatt wordt opgewekt. Een magere 16,3 procent.

  Bron
  http://fibronot.nl/nieuwsartikel2012-245-duitse-energiewende-in-chaotische-eindfase-beland/

  Reactie door Hugo Matthijssen — augustus 29, 2012 @ 7:01 am

 6. Great ginger pills…

  Weblog Paulus Jansen » Zuidwende geruisloos gerealiseerd…

  Trackback door Great ginger pills — juni 8, 2015 @ 3:46 am

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl