Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

dinsdag 10 april 2012, 11.38 uur – paulus
Categorie: in de media, wonen

De Boer vs Jansen: extra huurverhoging voor €43.000 plus huishoudens

(dubbelcolumn op nvm.nl d.d. 10 april 2012)

Beste Paulus, de Kamer heeft op het moment dat u dit leest, gesproken over een huurverhoging voor hogere inkomens. We kennen in Nederland een strikt gereguleerde huurmarkt. Ten eerste wordt centraal bepaald hoe hoog de huur mag zijn van een huurwoning onder de € 664,- , het zogenaamde gereguleerde deel van de huurmarkt. Duurdere huurwoningen vallen in het geliberaliseerde deel van de huurmarkt. Dit betekent dat de markt de hoogte van de huurprijs bepaald.

Het gereguleerde deel van de huurmarkt wordt bepaald volgens het toekennen van punten voor de grootte en de kwaliteiten van de woning. Onlangs hebben we besloten om voor de schaarstegebieden, waaronder Amsterdam, de puntensystematiek generiek met 25 punten te verhogen omdat de huur daar ver achter blijft bij wat de markt kan vragen.

Vervolgens bepalen we de maximale huurprijsstijging per jaar. Althans, dit doet de minister in de maand juni in de zogenaamde huurbrief.

In het regeerakkoord is afgesproken dat huishoudens met een inkomen boven de € 43.000,- een extra huurverhoging boven inflatie krijgen van 5%. Dit, indien de huur die zij betalen achterloopt op wat je maximaal kunt vragen volgens de puntensystematiek. De huurverhoging kan jaarlijks worden toegepast indien de gevraagde huur, en de huur die gevraagd kan worden elkaar ver ontlopen: Het zogenaamde scheefwonen. Voor huishoudens met een inkomen lager dan € 43.000,- geldt deze huurverhoging niet. De maximaal te vragen huurprijs wordt begrensd door de puntensystematiek.

De maatregel moet de doorstroming op de woningmarkt bevorderen nu het prijsverschil tussen een koop- of een andere huurwoning kleiner wordt. De sociale huurwoning (want daar hebben we het hier over) komt vervolgens eerder beschikbaar voor de inkomens waarvoor de sociale huurwoning bedoeld is. Dit zijn mensen die niet zelf in hun huisvesting kunnen voorzien. Wat is er sociaal aan iemand met een inkomen van € 60.000,- die een sociale huurwoning bezet houdt voor € 400,- per maand? Volgens mij niets, en volgens mij een voorstel waarbij de SP en de VVD elkaar prima kunnen vinden. Al weet je maar nooit…

Groet, Betty

Dag Betty, extra huurverhoging voor inkomens boven €43.000: ik krijg er geen warme gevoelens bij, hoe ik ook mijn best doe. Allereerst omdat de huurders er helemaal niets voor terugkrijgen.

Het geld dat wordt opgehaald verdwijnt linea recta in de zakken van Jan Kees de Jager, die in het regeerakkoord liet vastleggen dat hij € 700 miljoen per jaar wil ophalen bij hurend Nederland “als bijdrage aan de kosten voor de huurtoeslag.” Mag ik binnenkort ook een voorstel van VVD-CDA-PVV tegemoet zien om de eigen woningbezitters een bijdrage te laten betalen in de kosten van de hypotheekaftrek?

Ten tweede omdat de groep die met een inkomen boven €43.000 sociaal huurt betrekkelijk klein is en al jaren in omvang krimpt.

Ten derde omdat een deel van deze groep slechts tijdelijk meer dan € 43.000 per jaar verdient doordat inwonende kinderen wat bijverdienen met een zaterdagbaantje.

Ten vierde omdat een deel van deze groep als kleine zelfstandige/ZZP-er een sterk variërend inkomen heeft en geen huurverlaging krijgt als hun inkomen daalt.

Ten vijfde omdat ik vind dat corporaties huizen moeten verhuren, geen inkomensbeleid moeten voeren.

En ten zesde omdat de uitvoeringskosten van deze regeling relatief hoog zijn in verhouding tot de opbrengsten. Normaal is VVD-CDA club ACTAL, het adviescollege voor toetsing van de regeldruk, er dan als de kippen bij om moord en brand te schreeuwen over de administratieve lasten. Nu heb ik ze echter niet gehoord. Iets gemist?

Met vriendelijke groet, Paulus

4 reacties »

 1. Deze vind ik echt een goeie.

  “Ten vijfde omdat ik vind dat corporaties huizen moeten verhuren, geen inkomensbeleid moeten voeren. ”

  Wie hebben er volgens eigen evangelie iets tegen het voeren van inkomensbeleid sec?

  Jawel de “zogenaamde” liberalen van de VVD.

  En jawel wat wordt hier door de VVD gepromoot:

  “Centraal geregeld inkomens beleid”.

  Als dit wordt uitgevoerd dan zal dat de verpaupering van wijken nog eens extra stimuleren.

  Verder ben ik het met je insteek ook totaal eens Paulus.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — april 10, 2012 @ 3:18 pm

 2. Ik hoop dat SP en andere linkse partijen zo verstandig zijn om zich niet alleen te gaan zitten verkneukelen dat de PVV zich weer eens heeft misdragen en Rutte een loer heeft gedraaid.
  Op het gebied van ingrepen in woningmarkt is ruimte ontstaan.

  Ik hoop stilletjes dat deze partijen voor de verkiezingen al met voorstellen durven te komen.
  aftoppen hypotheekrente aftrek in ruil voor in 2013 laag houden van verkooptax. afremmen aflossingsvrije hypotheken.
  bevriezen ambtenaren salarissen over 2013 is helaas ook een noodzaak.
  Degene die dan regeert heeft in ieder geval minder ellende.

  het is natuurlijk absurd te denken door huurwoningen duurder te maken te stagnatie op de koopmarkt in de lagere en midden sector want daar gaat het om, te stimuleren.
  men zal het vertrouwen in het hypotheekstelsel moeten herstellen hier regelend in op moeten treden.
  het laag houden en blijven houden van die verkooptax is een positieve stimulans.
  Huizen zijn te duur. Dat heeft het hypotheekstelsel met zich meegebracht
  men zal daar in in moeten grijpen. Die huizenprijzen dalen nu ook al.
  Uit angst daarvoor wordt niest gedaan.

  Reactie door J Beets — april 23, 2012 @ 11:47 am

 3. Gedurende mijn carrière als huurder, heb ik inmiddels de WOZ van mijn huidige huis al anderhalf maal opgebracht aan huur, daar klaag ik niet over, ook niet over dat honkvatste handige even oude collega’s inmiddels gratis wonen. Wel klaag ik over de 25 extra punten, die ineens worden toegevoegd, de drie á vier keer 5% extra huurverhoging die ik tot mijn 65e of 66e krijg, waarna mijn jaarinkomen weer vrolijk onder de 43000 Euro zal zakken, maar dan natuurlijk niet hoef te rekenen op 150 Euro huurverlaging.
  Hopelijk zal het eerste kabinet Roemer de eerlijkheid weer terugbrengen.

  Reactie door Ruud van der Kroft — april 23, 2012 @ 12:31 pm

 4. Ik hoop dat de SP sterk kan maken tegen deze wet.Ik zit net boven de grens dit jaar wegens een winstdeling van het bedrijf waar ik werk, anders zou ik er onder zitten. Dus een keer mazzel met meer inkomen maar dus wel extra huur betalen ? Het ik vind het ook niet terecht dat als het inkomen zou weer dalen onder de 43.000 dat de extra huur niet wordt teruggedraaid.

  Reactie door Sergio — juni 13, 2012 @ 3:33 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl